"knock down" - Suomenkielinen käännös

EN

"knock down" suomeksi

EN knock down
volume_up
{substantiivi}

knock down (myös: demolition, takedown)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "knock down":

knock down
knock-down
English

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "knock down" suomeksi

knock substantiivi
to knock verbi
down substantiivi
Finnish
down adjektiivi
down adverbi
to down verbi

Esimerkkejä "knock down"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishLet us knock down the walls of fortress Europe, let us build bridges, not walls ...
Kaatakaamme Eurooppa-linnakkeen muurit, rakentakaamme siltoja, ei muureja ...
EnglishIt is selling off the Community preference at knock-down prices in industry as in agriculture.
Se myy pilkkahintaan yhteisön etuuskohtelua niin teollisuudessa kuin maataloudessakin.
EnglishThen take, sixth, the knock-down argument: what has any of this to do with the European Union?
Sitten kuudes, tyrmäävä kysymys: miten asia liittyy EU:hun?
EnglishAnd as they repeatedly knock it down and start again, learning is happening as a sort of by-product of play.
Kun lapset purkavat tornin ja aloittavat alusta, oppiminen on ikään kuin leikin sivutuote.
EnglishWe will knock down the visa walls that have divided the countries of the Western Balkans for far too long.
Me puramme viisumimuurit, jotka ovat jakaneet Länsi-Balkanin valtioita jo aivan liian kauan.
English   Madam President, Mr President-in-Office of the Council, Mrs Sandbæk stated that she wanted to knock down the wall.
   – Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, jäsen Sandbæk ilmoitti haluavansa repiä alas muurin.
EnglishThe moment has come to either knock down these artificial walls or give them our seal of approval, which would be greeted by applause by the trade unionists.
Nyt on joko purettava nämä keinotekoiset muurit tai hyväksyttävä ne. Ammattiyhdistysaktivistit osoittaisivat suosiotaan jälkimmäiselle vaihtoehdolle.
EnglishI fully support the report on the Innovation Union because I think that it will allow us to knock down the barriers preventing innovative thinking in the European Union.
Kannatan täysin innovaatiounionia koskevaa mietintöä, koska mielestäni voimme sen avulla poistaa esteet, jotka haittaavat innovatiivista ajattelua Euroopan unionissa.
EnglishContrary even to Union provisions, it is planned to make the entire staff of that factory redundant, to knock down all the buildings and to put modern facilities beyond use.
Jopa unionin säännösten vastaisesti siellä suunnitellaan koko tehtaan henkilöstön irtisanomista, rakennusten purkamista ja nykyaikaisten laitteiden käytöstä poistamista.
EnglishYou could say, 'seeing that all these people will not fit into our cathedral, let us knock it down and start from scratch'.
On siis olemassa hyvin yksioikoinen ratkaisu: se, että sanotaan " hyvä on, koska nämä ihmiset eivät mahdu sisään katedraaliimme, puretaan se maan tasalle ja jäädään kaikki taivasalle" .