EN

kindly {adverbi}

volume_up
The President's Office has very kindly agreed to send a letter of condolence.
Puhemiehen toimisto on hyvin ystävällisesti suostunut lähettämään surunvalittelukirjeen.
It is our duty to treat refugees kindly and fairly.
Velvollisuutenamme on kohdella pakolaisia ystävällisesti ja tasapuolisesti.
The Committee responsible has kindly adopted all our respective amendments.
Asiasta vastaava valiokunta on ystävällisesti hyväksynyt kaikki asiaa koskevat tarkistuksemme.
Since Mr Seppänen has very kindly given up the floor, Mrs McKenna has the floor.
Koska jäsen Seppänen luopui hyväntahtoisesti puheenvuorostaan, seuraavana on jäsen McKenna.

Esimerkkejä "kindly"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishCould you kindly remind everyone that, if necessary, the microphone can be turned off?
Pyydän kohteliaimmin saada muistuttaa, että tarvittaessa mikrofonin voi sammuttaa.
EnglishSince Mr Seppänen has very kindly given up the floor, Mrs McKenna has the floor.
Koska jäsen Seppänen luopui hyväntahtoisesti puheenvuorostaan, seuraavana on jäsen McKenna.
EnglishThe President's Office has very kindly agreed to send a letter of condolence.
Puhemiehen toimisto on hyvin ystävällisesti suostunut lähettämään surunvalittelukirjeen.
EnglishKindly refrain from claiming this success for any particular group, therefore.
Olkaa siis ystävällinen, älkääkä väittäkö tätä minkään yksittäisen ryhmän aikaansaannokseksi.
EnglishYou kindly referred to my report on terrorism, adopted on 6 September last year.
Viittasitte ystävällisesti mietintööni, joka koskee terrorismia ja joka hyväksyttiin 6. syyskuuta.
English   – Mr President, ladies and gentlemen, Commissioner, I too thank you kindly.
   – Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, arvoisa komission jäsen, minäkin kiitän teitä lämpimästi.
EnglishThe Committee responsible has kindly adopted all our respective amendments.
Asiasta vastaava valiokunta on ystävällisesti hyväksynyt kaikki asiaa koskevat tarkistuksemme.
EnglishI would be grateful if you would kindly respond to Parliament as a matter of urgency.
Olisin kiitollinen, jos olisitte ystävällinen ja antaisitte parlamentille kiireesti vastauksen.
EnglishI would ask you right now to kindly excuse the services, but we have no other option.
Pyydän jo nyt anteeksi istuntopalveluyksikön puolesta, mutta meillä ei ole muuta mahdollisuutta.
EnglishI would therefore ask the plenary assembly to kindly vote in favour of this urgent procedure.
Tästä syystä pyydän täysistuntoa hyväksymään kiireellistä käsittelyä koskevan menettelyn.
English   Mr President, ladies and gentlemen, thank you for kindly allowing me to take the floor.
   Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kiitos, että annoitte minulle ystävällisesti puheenvuoron.
EnglishI succeeded in tabling some amendments and he kindly took them on board.
Minun onnistuikin saada mietintöön mukaan eräitä tarkistuksia, jotka hän ystävällisesti hyväksyi.
EnglishOnce again, I ask that the House kindly approves in its majority this amendment to the rules.
Pyydän vielä kerran parlamenttia hyväksymään runsaslukuisena tämän työjärjestyksen muutoksen.
EnglishThe excellent Mr Pronk has kindly agreed to my suggestions in this regard.
Erinomainen herra Pronk on ystävällisesti ollut samaa mieltä kyseistä alaa koskevista ehdotuksistani.
EnglishI fully understand the answer Mr Flynn has so kindly given us.
Ymmärrän täysin vastauksen, jonka komissaari Flynn on meille niin ystävällisesti antanut.
EnglishAs you know I have just presented my report which Parliament kindly voted on this morning.
Kuten tiedätte, esittelin äsken mietintöni, josta parlamentti ystävällisesti äänesti tänä aamuna.
EnglishWe are now being kindly invited by the Americans to pay a share.
Nyt Yhdysvallat kehottaa meitä ystävällisesti hoitamaan osuutemme.
EnglishKindly do not interrupt the session with such points.
Olkaa hyvä, älkääkä keskeyttäkö istuntoa esittääksenne tuollaisia näkökohtia.
EnglishMr Buzek very kindly said that it may have been because he was speaking too quickly.
Puhemies Jerzy Buzek totesi hyvin ystävällisesti sen saattaneen johtua siitä, että hän puhui liian nopeasti.
EnglishKindly allow me to give credit to the instrumental role Jordan is playing in this regard.
Sallinette minun osoittaa kunniaa sille tärkeälle roolille, joka Jordanialla on tässä yhteydessä ollut.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "kindly":

kindly
kind
kindness