"joke" - Suomenkielinen käännös

EN

"joke" suomeksi

volume_up
joke {subst.}

EN joke
volume_up
{substantiivi}

joke (myös: jest, laugh, jape, cloture)
volume_up
vitsi {subst.}
Voluntary return is an absolute joke, as it is nothing less than coercion.
Vapaaehtoinen paluu on pelkkä vitsi, sillä se ei ole mitään muuta kuin pakottamista.
The one joke I did tell, which everyone at home would laugh at, fell flat.
Ainoa vitsi, jonka kerroin ja jolle kaikki kotona nauraisivat, lässähti.
The resources being funnelled into this fund are a joke.
Siihen kanavoitavat resurssit ovat puolestaan vitsi.
joke (myös: botch-up, jest, practical joke, cod)
volume_up
pila {subst.}
Mr President, ambition is a practical joke played by the gods on mankind.
Arvoisa puhemies, kunnianhimo on jumalten ihmisille tekemä pila.
'Dialogue with the citizen in the framework of the Treaty of Lisbon': what a joke!
"Kansalaisten kanssa käytävä vuoropuhelu Lissabonin sopimuksen puitteissa": mikä pila!
joke (myös: anecdote)
volume_up
kasku {subst.}
joke (myös: practical joke, wind-up)
volume_up
kuje {subst.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "joke":

joke

Esimerkkejä "joke"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishNobody anywhere in Europe would tell this joke using kilojoules.
Kaloreiksi" Kukaan ei kerro vitsiä missään päin Eurooppaa käyttäen kilojouleja.
English(Mr Martens: "The Commission is in Brussels' ) It was a joke, Mr Martens.
(Herra Martens: "Komissio on Brysselissä." ) Se oli leikkiä, herra Martens.
EnglishAnd if I may joke about such an important subject: redheads, Mrs Roth?
Sallinette, että lasken leikkiä näin tärkeästä aiheesta: entä punatukkaiset, Roth?
EnglishThat is all very well, but as the joke goes, some are more equal than others.
Se on kaunis ajatus, mutta kuten vitsissä kerrotaan, toiset ovat tasa-arvoisempia kuin toiset.
EnglishJustifying the proposed decision on grounds of costs sounds like a joke.
Ehdotetun päätöksen perusteleminen kustannuksilla kuulostaa vitsiltä.
EnglishIn the wake of the Stockholm meeting, there is going to be a grain of truth in that joke.
Tukholman jälkeen tuohon vitsiin on tulossa totta toinen puoli.
EnglishLadies and gentlemen, to finish, I think that they have been playing this joke on us long enough.
Hyvät kuulijat, lopuksi haluaisin sanoa, että mielestäni meitä on vedätetty jo liian kauan.
EnglishI would like to thank Joke Schauvliege very much for her contribution towards this result.
Haluaisin kiittää Joke Schauvliegeä erittäin paljon hänen panoksestaan tämän tuloksen aikaansaamiseksi.
English12:10 A few years later I heard a joke about the greatest violinist, Jascha Heifetz.
12:10 Jascha Heifetzista, mahtavasta viulistista.
EnglishMr President, the elections in Zimbabwe are a democratic joke.
Arvoisa puhemies, Zimbabwen vaalit ovat demokratian irvikuva.
EnglishMr President, in drafting her report, my colleague, Mrs Joke Swiebel, has chosen a very exacting working method.
Arvoisa puhemies, kollegani Joke Swiebel on valinnut mietinnölleen vaativan työmetodin.
EnglishThat is very sad news which we have to add to that special joke that some call elections in Burma.
Se on erittäin surullinen uutinen sen erityisen vitsin lisäksi, jota jotkut kutsuvat Burman vaaleiksi.
EnglishBecause, frankly, it seems to me that it has become a joke.
Tämä on nimittäin mennyt suoraan sanottuna naurettavaksi.
English(Laughter ) I travel through Frankfurt airport and there our European passports have been described by customs as a joke.
Matkustan Frankfurtin lentokentän kautta, ja siellä tulli pitää Euroopan passeja vitsinä.
EnglishOr perhaps this was just a bad New Year's joke?
Tai kenties kyse oli vain huonosta uuden vuoden vitsistä?
EnglishMr Berlusconi made the following joke: do you know why an AIDS sufferer needs to take a bath filled with sand?
Berlusconi nimittäin kertoi seuraavanlaisen vitsin. Tiedättekö, miksi aidsin uhrin täytyy kylpeä hiekassa?
EnglishI am reminded of a joke about Stalin's benevolence. A child comes out of Stalin's office, bleeding but smiling.
Se ei ole saavutus, se on vähintä, mitä voidaan vaatia.
EnglishI thought it was a joke when I first read it.
Ensi lukemalla luulin, että kyse oli vitsistä.
EnglishIt reminded me of the old joke about how every American has a choice of car as long as it is a black Ford.
Se toi mieleeni vanhan vitsin siitä, miten jokainen amerikkalainen voi valita itselleen automallin, kunhan se on musta Ford.
EnglishUnfortunately, it is rather a sick joke.
Valitettavasti kyse on melko sairaasta vitsistä.