"invasive" - Suomenkielinen käännös

EN

"invasive" suomeksi

EN invasive
volume_up
{adjektiivi}

This is invasive technology, and issues such as privacy, proportionality and efficiency must be carefully looked into.
Tämä on häiritsevä tekniikka, ja yksityisyyden suojaa, suhteellisuutta ja tehokkuutta koskevia kysymyksiä on tarkasteltava huolellisesti.
invasive (myös: permeating)
invasive

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "invasive":

invasive

Esimerkkejä "invasive"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe have a vast number of invasive forms of salmonella affecting people's health.
Meillä on lukuisia invasiivisia salmonelloja, joilla on kansanterveydellistä merkitystä.
EnglishOf course, I realise that every kind of check is personally invasive.
Ymmärrän tietenkin, että kaikenlaisella valvonnalla puututaan ihmisen yksityisyyteen.
EnglishFor me personally, a manual search is perhaps more invasive than being checked in a body scanner.
Minusta henkilökohtaisesti manuaalisella tarkastuksella häiritään jopa enemmän kuin henkilöskannerilla.
EnglishThey didn't externalize the depression as an invasive spirit.
He eivät ulkoistaneet masennusta häiritseväksi hengeksi.
EnglishFor example, in December 2008, the Commission adopted a communication, 'Towards an EU Strategy on Invasive Species'.
Komissio antoi esimerkiksi joulukuussa 2008 tiedonannon "Tavoitteena haitallisia vieraslajeja koskeva EU:n strategia".
EnglishThe Commission is meant to be putting together a policy on invasive alien species, but so far we have seen no sign of it.
Komission oli tarkoitus laatia vieraita tulokaslajeja koskeva toimintasuunnitelma, mutta toistaiseksi siitä ei ole nähty merkkiäkään.
EnglishWe have a duty to help not in an intrusive or invasive way, but by removing legal, physical and psychological barriers.
Meillä on velvollisuus auttaa, ei tunkeilevalla tai loukkaavalla tavalla vaan poistamalla lainsäädännöllisiä, fyysisiä ja psykologisia esteitä.
EnglishIt's completely non-invasive, sensors in the crutches that send signals back to our onboard computer that is sitting here at her back.
Laitteisto ei ulotu lainkaan elimistön sisälle, kainalosauvojen anturit lähettävät signaaleja tietokoneeseen, jota hän kantaa selässään.
EnglishBiodiversity is endangered by many factors, for example, climate change, uncontrolled suburban development and invasive alien species.
Biologisen monimuotoisuuden vaarantavia tekijöitä on useita, kuten muun muassa ilmastonmuutos, hallitsematon esikaupunkien kehitys sekä tulokaslajit.
EnglishWomen are being used as the raw material for such research because there is an invasive procedure to extract eggs, the raw material for cloning.
Naisia käytetään tällaisen tutkimuksen raaka-aineena, koska munasolujen, kloonauksen raaka-aineen, saamiseksi käytetään elimistön sisälle ulottuvaa menetelmää.
EnglishFurthermore, our concern must be constantly focused on respecting a person's right to privacy, as well as on developing new, less invasive technologies.
Lisäksi meidän on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota yksityisyyden suojaan sekä uusien, entistä vähemmän yksityisyyttä loukkaavien tekniikkojen kehittämiseen.
EnglishThis facility will be used to treat various forms of cancer with in-depth proton irradiation, which happens to be far less invasive than conventional radiotherapy.
Laitosta käytetään erilaisten syöpien hoitamisessa antamalla potilaille syvälle tunkeutuvaa protonisäteilyä, joka on paljon hellävaraisempaa kuin tavanomainen sädehoito.
EnglishCommissioner Reding said last week 'what we do know is that body scanners may have a considerable privacy-invasive potential and so we need full consideration of their impact'.
Komission jäsen Reding sanoi viime viikolla, että "henkilöskannerien tiedetään voivan heikentää merkittävästi yksityisyyden suojaa, joten niiden vaikutukset on tutkittava tarkoin."
EnglishI is for the invasive species like the fire ants, the zebra mussels, broom grasses and pathogenic bacteria and viruses that are flooding every country, and at an exponential rate -- that's the I.
I kuvaa tulimuurahaisten, vaeltajasimpukoiden, "harjaheinien" ja taudinaiheuttajabakteerien kaltaisia vieraslajeja, joita tunkeutuu jokaiseen maahan eksponentiaalista vauhtia.