"invaluable" - Suomenkielinen käännös

EN

"invaluable" suomeksi

FI

EN invaluable
volume_up
{adjektiivi}

This would be an invaluable aid to the citizens of EU Member States.
Sivusto olisi korvaamaton apuväline EU:n jäsenvaltioiden kansalaisille.
The contribution volunteering makes to society is invaluable.
Vapaaehtoistyön panos yhteiskunnassa on korvaamaton.
Europe’s role was, is and always will be invaluable.
Euroopan rooli on ollut sekä on nyt ja tulevaisuudessa korvaamaton.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "invaluable":

invaluable
English
valuable
English

Esimerkkejä "invaluable"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis has proved invaluable in terms of the process whereby agreement was reached.
Tämä on osoittautunut korvaamattomaksi siinä prosessissa, jolla sopimukseen päästiin.
EnglishTheir work is invaluable, but we too have a responsibility in this context.
Niiden työ on mittaamattoman tärkeää, mutta myös me olemme asiasta vastuussa.
EnglishThis proved invaluable and certainly helped us achieve this excellent result.
Se oli erittäin arvokasta ja varmasti edesauttoi tähän mainioon tulokseen.
EnglishDespite a belated start, the YOUTH programme has proved to be an invaluable programme.
Myöhäisestä aloituksesta huolimatta Nuoriso-ohjelma on osoittautunut korvaamattomaksi.
EnglishIn the present difficult times, this constitutes invaluable support for entrepreneurs.
Nykyisinä vaikeina aikoina tämä merkitsee yrittäjille korvaamatonta tukea.
EnglishThis has proved invaluable time and again for those who have lived by it.
Tämä osoittaa arvonsa yhä uudelleen niille, jotka ovat kuunnelleet sitä.
EnglishI am delighted with this and I thank you most sincerely for your invaluable contribution.
Olen siihen tyytyväinen ja kiitän teitä sydämellisesti teidän arvokkaasta osuudestanne.
EnglishMr President, I would like to thank the rapporteur for her invaluable work.
Arvoisa puhemies, kiitän mietinnön esittelijää arvokkaasta työstä.
EnglishEurope provided invaluable assistance to us at a critical period in our national development.
Unioni tarjosi meille korvaamatonta apua kansallisen kehityksemme kriittisessä vaiheessa.
EnglishIts support has been invaluable. We would not be where we are now if Parliament had not lent a hand.
Mikähän tilanteemme olisikaan nyt, ellei parlamentti olisi ollut mukana auttamassa.
EnglishLet me also extend my thanks to the staff of the secretariats for their invaluable contribution.
Haluaisin myös kiittää sihteeristön työntekijöitä heidän erittäin tärkeästä panoksestaan.
EnglishAs the crowning glory of God's creation, every human being is unique and invaluable.
Jumalan luomakunnan kruununa jokainen ihminen on ainutkertainen ja hänen arvoaan on mahdotonta laskea.
EnglishThey are playing an invaluable role in creating peace and stability.
Heillä on erittäin tärkeä rooli rauhan ja vakauden edistämisessä.
EnglishThe European Parliament's contribution here will be invaluable.
Euroopan parlamentin osallistuminen tähän on korvaamattoman tärkeää.
EnglishThe public will now have the invaluable right to participate in decision-making on the environment.
Kansalaiset saavat nyt arvokkaan oikeuden osallistua ympäristöä koskevaan päätöksentekoon.
EnglishThe Committee on Petitions has already played an invaluable role by putting this issue on the European agenda.
Vetoomusvaliokunta on jo tehnyt paljon tuomalla tämän asian unionin asialistalle.
EnglishA huge number of tests under way will provide invaluable information within a very short period of time.
Monista käynnissä olevista testeistä saadaan arvokasta tietoa hyvin lyhyen ajan kuluessa.
EnglishI mentioned the invaluable cooperation between the European institutions in drawing up this report.
Mainitsin Euroopan toimielinten välisen korvaamattoman yhteistyön tämän mietinnön laatimisessa.
EnglishI look forward to the Commissioner describing the Commission’s invaluable and ongoing assistance.
Odotan arvoisan komission jäsenen kuvausta komission arvokkaasta ja jatkuvasta avustustoiminnasta.
EnglishLIFE has proved to be an invaluable EU environmental policy since 1992.
(EN) Life-ohjelma on osoittautunut korvaamattomaksi EU:n ympäristöpolitiikan välineeksi vuodesta 1992 lähtien.