"intrusive" - Suomenkielinen käännös

EN

"intrusive" suomeksi

EN intrusive
volume_up
{adjektiivi}

1. yleinen

intrusive (myös: meddlesome, pushy)
In Windows 7, UAC is now less intrusive and more flexible.
Windows 7 -käyttöjärjestelmän Käyttäjätilien valvonta on nyt vähemmän tunkeileva ja joustavampi.
However, what we have is a typical piece of EU legislation: intrusive, prescriptive, vastly expensive.
Tuloksena on kuitenkin tyypillinen EU-laki: tunkeileva, määräilevä ja hyvin kallis.
By its very nature, the Stability Pact in Eastern Europe is intrusive, on the pretext that human rights and democracy are being protected.
Kaakkois-Euroopan vakautussopimus on luonteeltaan tunkeileva ihmisoikeuksien ja demokratian puolustamisen verukkeella.
intrusive (myös: familiar, officious)
Advertising can be intrusive, and increasingly it is so; it invades private life.
Mainonta voi olla tungettelevaa, ja sitä se yhä enemmän on. Se loukkaa oikeutta yksityisyyteen.

2. Geologia

intrusive

Esimerkkejä "intrusive"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAdvertising can be intrusive, and increasingly it is so; it invades private life.
Mainonta voi olla tungettelevaa, ja sitä se yhä enemmän on. Se loukkaa oikeutta yksityisyyteen.
EnglishCroatia has had to make extensive and intrusive legislative changes.
Kroatia on joutunut tekemään suuria ja merkittäviä muutoksia lainsäädäntöön.
EnglishMany items of European legislation are over-intrusive and simply add to business costs.
Sen ei kuitenkaan pitäisi johtaa niihin suhteettomuuksiin, joita olemme asetuksessa nähneet.
EnglishLastly, online advertising is often aggressive and intrusive.
Totean lopuksi, että Internet-mainonta on usein aggressiivista ja tunkeilevaa.
EnglishIt has become more intrusive - there is more regulation.
Sillä puututaan useampaan asiaan - säätelyä on lisätty.
EnglishIt is not the business of a national or European body to monitor, in an intrusive way, the use people make of the internet.
Kansallisen tai eurooppalaisen elimen asiana ei ole valvoa tungettelevasti, miten ihmiset käyttävät Internetiä.
EnglishWe consider that both the Council regulation and Parliament's report make excessively detailed and intrusive proposals.
Mielestämme sekä neuvoston asetuksessa että parlamentin mietinnössä annetaan liian tarkkoja ja tungettelevia ehdotuksia.
EnglishMany countries automatically oppose intrusive mechanisms and the realization by their citizens of their inalienable rights.
Monet maat vastustavat automaattisesti väliintulomekanismeja ja kansalaistensa luovuttamattomien oikeuksien toteutumista.
EnglishThese things are aimed not at reducing crime but only at creating a new state and developing a more intrusive European Union.
Niiden avulla pyritään rikollisuuden vähentämisen sijasta vain liittovaltion muodostamiseen ja unionin vallan kasvattamiseen.
EnglishBut as a primary screening measure it is a very serious breach of our basic rights to privacy and is intrusive.
Ensisijaisena tutkintatoimena tällä loukataan erittäin vakavasti yksityisyyttä koskevia perusoikeuksiamme ja tämä toimi on niiden vastainen.
EnglishTo do so would be intrusive.
EnglishBoth viruses and spyware are installed on your PC without your knowledge and both have the potential to be intrusive and destructive.
Sekä virukset että vakoiluohjelmat asennetaan tietokoneeseen tietämättäsi, ja ne molemmat voivat olla häiritseviä ja tuhoisia.
EnglishWe have a duty to help not in an intrusive or invasive way, but by removing legal, physical and psychological barriers.
Meillä on velvollisuus auttaa, ei tunkeilevalla tai loukkaavalla tavalla vaan poistamalla lainsäädännöllisiä, fyysisiä ja psykologisia esteitä.
EnglishHowever, surveys show that users are largely opposed to personalised online advertising, which is often seen as intrusive.
Tutkimukset osoittavat kuitenkin, että käyttäjät vastustavat laajalti henkilökohtaisesti suunnattua Internet-mainontaa, jota pidetään usein tunkeilevana.
EnglishCan you imagine what will happen when a potential employer looks at a potential employee and starts asking questions which are of a very intrusive nature?
Voitteko kuvitella, mitä tapahtuu, kun mahdollinen työnantaja katsoo mahdollista työntekijää ja alkaa kysellä hyvin tungettelevia kysymyksiä?
EnglishI imagine that he is now back in Sweden receiving some sort of European movement medal for proposing the acceptance of this very intrusive directive.
Luulen, että hän on nyt kotona Ruotsissa vastaanottamassa jonkinlaista Eurooppa-liikkeen mitalia ehdotuksestaan hyväksyä tämä erittäin ärsyttävä direktiivi.
EnglishI feel that it is unreasonable for the European Parliament to direct the individual Member States' social and education policy in the intrusive way proposed.
Minusta Euroopan parlamentin on kohtuutonta käsitellä yksittäisten jäsenvaltioiden sosiaali- ja koulutuspolitiikkaa ehdotetulla päällekäyvällä tavalla.
EnglishMoreover, these proposals for a directive appear excessively intrusive as touching the Sale of Goods Act, which, indeed, lies at the heart of transactions.
Tärkeämpää kuitenkin on, että direktiiviehdotukset vaikuttavat erittäin merkittävästi kauppalain alueeseen, joka on kaikkein keskeisin alue kaupan yhteydessä.
EnglishIt is very startling that our Commission is presenting a proposal that includes such intrusive questions and which in practice amounts to registration of citizens.
On hätkähdyttävää, että komissiomme esittää ehdotusta, johon kuuluu näin tunkeilevia kysymyksiä ja jota voidaan verrata käytännössä kansalaisten rekisteröimiseen.
EnglishA key element or key word here is proportionality, because it must be demonstrated convincingly that the same end cannot be achieved with less intrusive means.
Avainelementti tai avainsana on tässä yhteydessä suhteellisuus, koska on osoitettava vakuuttavasti, että samaa päämäärää ei voida saavuttaa puuttumatta asiaan entistä suoremmin.