"to intervene" - Suomenkielinen käännös

EN

"to intervene" suomeksi

EN to intervene
volume_up
[intervened|intervened] {verbi}

to intervene (myös: to lack)
Mr President, it is necessary to intervene when the market is not functioning.
Arvoisa puhemies, on välttämätöntä puuttua, kun markkinat eivät toimi.
The regulators will be able to intervene if too risky a strategy is employed.
Sääntelyviranomaiset voivat puuttua toimintaa, jos käytetään liian riskialttiita strategioita.
We can intervene in two ways under the competences laid down in the treaty.
Me voimme puuttua tilanteeseen kahdella tavalla sopimuksen antamalla toimivallalla.
The EU must not intervene in this situation as it will only exacerbate the tense situation.
EU:n ei pidä sekaantua tilanteeseen, sillä se vain pahentaisi jännittynyttä tilannetta.
The European Union has no supreme power to intervene in these matters.
Euroopan unionilla ei ole minkäänlaista korkeimman tason oikeutusta sekaantua näihin kysymyksiin.
It is absolutely not our intention to stipulate how hunting is to be carried out; we do not intend to intervene in game management.
Meidän tarkoituksenamme ei todellakaan ole säännellä sitä, miten metsästystä on harjoitettava - emme halua sekaantua riistanhoitoon.
to intervene (myös: to interpose)
I would also urge the Commission to establish instruments which it can itself use in future to intervene in cases where legislation is as blatantly flouted as it has been with Renault Vilvoorde.
Haluaisin myös, että komissio tulevaisuudessa hankkisi itselleen keinot, jotta se voisi tulla väliin, silloin kun laeista ei piitata tippaakaan, kuten tässä Renault-asiassa.

Esimerkkejä "to intervene"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIt is our duty to intervene in that part of the world, just as it is in Syria.
Velvollisuutemme on toimia kyseisessä osassa maailmaa, aivan kuten Syyriassakin.
EnglishThe EU has the ways and means to intervene with Turkey to stop this from happening.
EU:lla on tavat ja keinot vaikuttaa Turkkiin tällaisen toiminnan lopettamiseksi.
EnglishI wanted to raise this point yesterday, but you did not authorise me to intervene.
Halusin tuoda tämän asian esiin eilen, mutta ette antanut minulle puheenvuoroa.
EnglishI would ask the Presidency of Parliament to intervene on behalf of these people.
Pyydän parlamentin puhemiehistöä puuttumaan asiaan näiden ihmisten puolesta.
EnglishIt was so bad that the army had to intervene to evacuate the hardest hit areas.
Tilanne oli niin paha, että tarvittiin armeijaa evakuoimaan pahiten kärsineet alueet.
EnglishThen, of course, we need to intervene in the Member States when necessary.
Sitten meidän on tietysti tarvittaessa puututtava jäsenvaltioiden tilanteeseen.
EnglishHe should be released now, and I ask the Commission to intervene in this case.
Hänet olisi vapautettava nyt, ja pyydän komissiota puuttumaan tähän asiaan.
EnglishMr President, the Council is often asked to intervene during debates in Parliament.
Arvoisa puhemies, neuvostoa pyydetään usein osallistumaan parlamentin keskusteluihin.
EnglishLet us not forget that we also intervene in this area through the Structural Funds.
Emme saa unohtaa, että toimimme tällä alalla myös rakennerahastojen kautta.
EnglishI believe this is the reason why we really are compelled to intervene in some way.
Katson, että tämä on todellinen syy siihen, miksi meidän on jotenkin puututtava tähän.
EnglishThat is where we need to intervene and that is where we need a new demographic policy.
Siihen meidän on puututtava ja siinä tarvitaan uudenlaista väestöpolitiikkaa.
EnglishI hope that the European Union will intervene in this matter. That is what is required.
Odotan, että Euroopan unioni ryhtyy tämän osalta toimiin, kuten olisi toivottavaa.
EnglishI do not understand why the International Atomic Energy Agency did not intervene earlier.
En ymmärrä, miksei Kansainvälinen atomienergiajärjestö puuttunut asiaan aiemmin.
EnglishI would also ask, Mr President, that you show an interest and intervene in this matter.
Arvoisa puhemies, kehotan myös teitä osoittamaan kiinnostusta ja puuttumaan asiaan.
EnglishMr President, I would ask you to intervene in order to solve this problem.
Arvoisa puhemies, haluaisin pyytää teitä puuttumaan asiaan ongelman ratkaisemiseksi.
EnglishI am very glad that the Council is aware of the situation and wants to intervene.
Olen iloinen siitä, että neuvosto on tietoinen tilanteesta ja haluaa ottaa siihen kantaa.
EnglishThe Commission should intervene here swiftly, as it is costing us billions.
Komission on puututtava tähän nopeasti, sillä se maksaa meille miljardeja.
EnglishAs the body of political control, we shall intervene if this independence is infringed.
Puutumme poliittisena valvontaelimenä asiaan, jos tähän riippumattomuuteen kajotaan.
EnglishThe Italian Treasury had to intervene to support the value of the bonds.
Italian valtiovarainministeriön oli tultava apuun obligaatioiden arvon tukemiseksi.
EnglishTo be able to intervene we must have georeferenced maps at our disposal.
Tarvitsemme georeferenssipistein varustettuja karttoja, jotta voimme toimia.