"to interfere" - Suomenkielinen käännös

EN

"to interfere" suomeksi

EN to interfere
volume_up
[interfered|interfered] {verbi}

1. yleinen

Their excuse is that they do not want to interfere in domestic affairs.
Heidän tekosyynsä oli, etteivät he halua sekaantua Zimbabwen sisäisiin asioihin.
The Environment Committee is trying to interfere with national matters.
Ympäristövaliokunta yrittää sekaantua kansallisiin asioihin.
Being someone’s guest does not give you the right to interfere in their business.
Se, että ihminen on toisen vieraana, ei takaa hänelle oikeutta sekaantua tämän asioihin.
I believe that we should not interfere in the sovereign legislative process in Lithuania, a sovereign state.
Liettua on suvereeni valtio, jonka suvereeneihin lainsäädäntömenettelyihin meidän ei pidä sotkeutua.
I totally fail to understand that; we have no intention of interfering in the banks' work.
Minusta se on täysin käsittämätöntä - tarkoituksena ei suinkaan ole sotkeutua pankkien toimintaan!
On the political priorities of Parliament, I do not want to interfere in discussions between the Committee on Budgets and the other committees.
Mitä tulee parlamentin poliittisiin prioriteetteihin, en tahdo sotkeutua budjettivaliokunnan ja muiden valiokuntien välisiin keskusteluihin.

2. Fysiikka

to interfere

Esimerkkejä "to interfere"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI want to say quite frankly, though, that we must not interfere with the criteria.
Haluan kuitenkin sanoa suoraan, ettei meidän pidä puuttua liittymiskriteereihin.
EnglishThey come to their own individual solutions, and in that we must not interfere.
Työntekijät tekevät omat henkilökohtaiset ratkaisunsa, emmekä saa puuttua siihen.
EnglishAre you going to interfere with Great Britain' s Parliament if we are elected?
Aiotteko puuttua Ison-Britannian parlamentin asioihin, jos meidät valitaan sinne?
EnglishFirstly, the European Parliament intends to interfere in the affairs of others.
Ensinnäkin Euroopan parlamentti pyrkii puuttumaan muiden maiden sisäisiin asioihin.
EnglishAs you know, Parliament should not interfere with the decisions of their courts.
Te tiedätte, että parlamentti ei saa puuttua oikeudenkäyttöön liittyviin päätöksiin.
EnglishLet us not interfere from the European level because I do not believe we need it.
Älkäämme puuttuko asiaan Euroopan tasolla, koska en usko sen olevan tarpeen.
English(FR) Mr Heaton-Harris, I do not wish to interfere in the affairs of the UK.
(FR) En haluaisi puuttua kotimaanne sisäisiin asioihin, arvoisa parlamentin jäsen.
EnglishMr President, I did not want to speak earlier in order not to interfere in the debate.
Arvoisa puhemies, en halunnut puhua aikaisemmin, jotta en häiritsisi keskustelua.
EnglishIt is not right that the EU should interfere in individual nations' laws of ownership.
Ei ole oikein, että Euroopan unioni puuttuu kansallisiin omistusoikeussäädöksiin.
EnglishTherefore, the Council cannot interfere in the decision-making of the authorities.
Sen tähden neuvosto ei myöskään voi puuttua viranomaisten päätöksentekoon.
EnglishIf it is a matter of human rights, we have every right to interfere; that is our job.
Meillä on täysi oikeus puuttua, jos kyseessä on ihmisoikeusasia, sillä se on työmme.
EnglishActivation exploits may interfere with the normal operation of your software.
Tällaiset ohjelmat saattavat myös haitata ohjelmiston normaalia toimintaa.
EnglishHe said that if they interfere in Sudan's affairs, he would cut their fingers off.
Hän sanoi katkaisevansa heiltä sormet, jos he puuttuvat Sudanin asioihin.
EnglishThe domestic situation in the Czech Republic should not in any way interfere with this.
Tšekin tasavallan sisäisen tilanteen ei pitäisi millään tavalla häiritä sitä.
EnglishLet us not interfere in any way with the principle of local self-government.
Älkäämme puuttuko millään tavoin paikallisen itsehallinnon periaatteeseen.
EnglishHowever, there is the risk that Parliament will interfere with the Commission's text.
Vaarana kuitenkin on, että parlamentti heikentää komission tekstin laatua.
EnglishWe cannot interfere with the sacrosanct organisation of the Member States.
Me emme voi puuttua jäsenvaltioiden sisäiseen organisointiin, jota on kunnioitettava.
EnglishSome have said it is not right for us to interfere in Austrian politics.
Jotkut ovat sanoneet, ettei ole oikein, että puutumme Itävallan politiikkaan.
EnglishIn this tragedy, Mr President, there is no question as to our right to interfere.
Arvoisa puhemies, tässä tragediassa ei ole kyse väliintulo-oikeudesta.
EnglishIt is unacceptable for the state to interfere detrimentally in the life of a church.
On mahdotonta hyväksyä, että valtio puuttuu haitallisesti kirkon elämään.