EN

intent {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
It was not evil intent on the part of the Commission, there was an agreement to do it in this way.
Tämä ei siis ollut mikään komission ilkeämielinen tarkoitus, vaan näin oli sovittu.
In the end, the adopted resolution contained a more vague passage on this point, but the intent remains.
Lopuksi totean, että hyväksytyssä päätöslauselmassa asiaan viitataan epämääräisesti, mutta tarkoitus on sama.
intent (myös: intention, undertaking)
Paha aie voidaan havaita selvästi.
2. Oikeustiede
intent
I hope that this declaration of intent will also be followed by action.
Toivottavasti aikomus toteutuu myös käytännössä.
The report itself affirms the intent to establish a single European legal order.
Itse mietinnössä vahvistetaan aikomus perustaa yhdenmukainen eurooppalainen oikeusjärjestys.

Esimerkkejä "intent"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMost graphics editing programs let you specify a rendering intent for a picture.
Useimmissa kuvankäsittelyohjelmissa voi määrittää kuvan värien hahmonnusasetuksen.
EnglishThe commentaries accompanying the pictures clearly show their malicious intent.
Televisiokuvaa seuraavasta selostuksesta paljastuu selvä vahingoittamistarkoitus.
EnglishIf the managing director is a scoundrel with criminal intent, rules do not help.
Jos toimitusjohtaja on konna, jolla on rikolliset aikomukset, säännöistä ei ole apua.
EnglishNobody is intent on a genuine split between the United States and the European Union.
Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välinen jakautuminen ei ole kenenkään tavoite.
EnglishWe will state our joint intent to resist protectionism at home and abroad.
Julistamme yhteisen aikomuksemme vastustaa protektionismia kotona ja ulkomailla.
EnglishThat is the intent of Amendment No 99, which clarifies paragraph 3 of Rule 146.
Tähän pyritään tarkistuksella 99, jossa täsmennetään 146 artiklan 3 kohtaa.
EnglishThere are no visions or specific statements of intent for the next 10 to 15 years.
Puuttuu visioita ja konkreettisesti lausuttuja näkemyksiä seuraaviksi 10-15 vuodeksi.
EnglishWe may ask: is a Europe taking form that is greater in spirit and in intent?
Kysymykseni kuuluu: onko muotonsa saava Suur-Eurooppa suuri hengen ja tahdon osalta?
EnglishIt is up to the Member States to deal with violence, whatever its origins or intent.
Jäsenvaltioiden on hallittava väkivaltaa, oli sen alkuperä tai tavoite mikä tahansa.
EnglishThe Commission cannot initiate legal proceedings on a judgment of intent.
Komissio ei voi käynnistää oikeudellista menettelyä havaitessaan aikomuksen.
EnglishWe must move away from simple declarations of intent, no matter how positive they may be.
Meidän on päästävä pelkistä aiejulistuksista, niin myönteisiä kuin ne ovatkin.
EnglishThe report itself affirms the intent to establish a single European legal order.
Itse mietinnössä vahvistetaan aikomus perustaa yhdenmukainen eurooppalainen oikeusjärjestys.
EnglishThis initiative should not - I repeat should not - be a simple declaration of intent.
Painotan sitä tosiasiaa, että tämä aloite ei saa olla pelkkä aiejulistus.
EnglishInstead, they are simply making fine-sounding declarations of intent and empty promises.
Sen sijaan ne esittävät vain hyvältä kuulostavia aiejulistuksia ja tyhjiä lupauksia.
EnglishCould it be that someone is intent on getting their hands on the national assets of Belarus?
Voisiko olla, että jotkut yrittävät päästä käsiksi Valko-Venäjän varallisuuteen?
EnglishThat seems to me a poor testimony to correct procedure and democratic intent.
Minusta tämä ei osoita toiminnan sujuvuutta eikä demokraattista tahtoa.
EnglishI can assure you that we are intent on working in an open and transparent fashion.
Voin vakuuttaa teille, että aiomme toimia avoimesti ja läpinäkyvästi.
EnglishI can understand the intent of the supplementary question put by the honourable Member.
   Ymmärrän arvoisan parlamentin jäsenen esittämän lisäkysymyksen tarkoituksen.
EnglishIn consequence, the usefulness of an umpteenth declaration of intent is somewhat limited.
Tämän ties kuinka monennen aiejulistuksen hyöty on siis jokseenkin vähäinen.
EnglishDeclarations of intent alone do not make for a successful Presidency.
Aikomusten ilmoittaminen ei riitä takaamaan puheenjohtajakauden onnistumista.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "intent":

intent
intention
intentional
intentionally