"insufficient" - Suomenkielinen käännös

EN

"insufficient" suomeksi

EN insufficient
volume_up
{adjektiivi}

insufficient (myös: deficient, inadequate, wanting)
The President of the Commission is right in saying that Nice is insufficient.
Komission puheenjohtaja on oikeassa sanoessaan, että Nizzan sopimus on riittämätön.
The situation is made worse by insufficient coordination of tax policy in the eurozone.
Tilannetta pahentaa euroalueen finanssipolitiikan riittämätön koordinointi.
The budget estimate that has been made for 150 000 apprentices is insufficient.
150 000:ta oppisopimuskoulutettavaa varten tehty budjettiarvio on riittämätön.
insufficient (myös: defective, deficient, flawed, imperfect)
Insufficient and inadequate information was also the most common cause of complaint.
Riittämätön ja puutteellinen tiedonsaanti olikin yleisin kanteluiden aihe.
I must, therefore, consider this document to be incomplete and insufficient.
Tämän vuoksi asiakirja on mielestäni epätäydellinen ja puutteellinen.
One of the most important was the inadequate review of auditors' reports and the insufficient degree of follow-up.
Yksi tärkeimmistä oli tilintarkastuskertomusten puutteellinen arviointi ja puutteellinen seuranta.
insufficient (myös: imperfect)
Inadequate school education, a lack of vocational training, an absence of further education and insufficient skills prevent many people from obtaining employment.
Vajavainen koulupohja, puuttuva ammatillinen koulutus ja jatkokoulutus ja riittämätön ammattitaito estävät monia ihmisiä pääsemästä onnistuneeseen alkuun.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "insufficient":

insufficient
English

Esimerkkejä "insufficient"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThese countries’ financial resources are, therefore, insufficient on their own.
Kyseisten maiden omat taloudelliset resurssit eivät tästä syystä yksinään riitä.
EnglishThe decision suggests half-measures, which are by their very nature insufficient.
Päätöksessä ehdotetut puolinaiset toimenpiteet ovat pohjimmiltaan riittämättömiä.
EnglishDAPHNE I had a budget of EUR 20 million, but that turned out to be insufficient.
Daphne I -ohjelman talousarvio oli 20 miljoonaa euroa, mutta se ei riittänyt.
EnglishThe Member States that want to help have insufficient support in the Council.
Jäsenvaltiot, jotka haluavat auttaa, eivät saa riittävää kannatusta neuvostossa.
EnglishEuropean producers, however, consider these control standards to be insufficient.
Eurooppalaiset tuottajat kutienkin pitävät näitä valvontastandardeja riittämättöminä.
EnglishHowever, the urban dimension has up until now received insufficient recognition.
Kaupunkiulottuvuus on kuitenkin tähän asti saanut liian vähän tunnustusta.
EnglishLip service is insufficient in the face of such a severe humanitarian crisis.
Näin vakavaa humanitaarista kriisiä ei voida ratkaista pelkällä kaunopuheisuudella.
EnglishI feel that insufficient room is left for flexibility, for tailor-made solutions.
Mielestäni joustavuudelle ja räätälöidyille ratkaisuille on jätetty liian vähän tilaa.
EnglishWe must prevent them being insufficient to cover the commitments in the near future.
Meidän on säilytettävä ohjelmien mahdollisuudet kattaa sitoumukset tulevaisuudessa.
EnglishThe EUR 200 million allocated to the European economic recovery plan are insufficient.
Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan myönnetty 200 miljoonaa euroa ei riitä.
EnglishI am well aware, however, that some of you find this directive insufficient.
Tiedän kuitenkin hyvin, että jotkut teistä pitävät tätä direktiiviä riittämättömänä.
EnglishIt seems quite clear that the resources decided on in Berlin are insufficient.
Berliinissä päätetyt varat vaikuttavat mitä ilmeisimmin riittämättömiltä.
EnglishThey are alleged to make insufficient use of the expertise of the Commission services.
Jäsenvaltiot muka käyttävät liian vähän komission yksikköjen asiantuntemusta.
EnglishWhen, in particular, healthcare networks are insufficient, genuine difficulties ensue.
Kun varsinkin terveyshuoltoverkostot ovat riittämättömät, syntyy todellisia ongelmia.
EnglishFrequently there is insufficient business for those plenaries, so we pad out the agenda.
Usein täysistuntoihin ei ole tarpeeksi asiaa, joten esityslistaa paisutetaan.
EnglishI also accept his point that Europe acting alone will be insufficient.
Olen hänen kanssaan samaa mieltä siitä, etteivät pelkästään EU:n toimet riitä.
EnglishUnfortunately, often funds are insufficient or sometimes inadequately used.
Valitettavasti rahoitus on usein riittämätöntä tai sitä käytetään väärin.
EnglishEurope's real military and crisis management capabilities are still insufficient.
Euroopan todellinen sotilaallinen valmius ja kriisinhallintakyky ovat vielä riittämättömät.
EnglishIn other words, insufficient account is being taken of the principle of subsidiarity.
Toisin sanoen toissijaisuusperiaatetta ei oteta riittävän hyvin huomioon.
EnglishMrs Saïfi’s responses, designed to combat these scourges, are insufficient, however.
Saïfin vastaukset näiden vitsausten torjumiseksi eivät kuitenkaan riitä.