"insubstantial" - Suomenkielinen käännös

EN

"insubstantial" suomeksi

EN insubstantial
volume_up
{adjektiivi}

insubstantial (myös: groggy)
volume_up
hutera {adj.}
The Commission proposal, which was insubstantial to start with, has, however, been pared down considerably by the European Parliament.
Komission ehdotus oli hutera alku, josta Euroopan parlamentti on kuitenkin vielä tinkinyt huomattavasti.
insubstantial

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "insubstantial":

insubstantial
substantial

Esimerkkejä "insubstantial"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishNevertheless, the outcome of Johannesburg is, broadly speaking, too insubstantial.
Johannesburgin tulos jäi kuitenkin laajasti ajateltuna laihaksi.
EnglishAgainst this background, the resources allocated by the EU naturally seem distinctly insubstantial.
EU:n käyttämät varat tuntuvat minusta tässä yhteydessä tietysti erittäin pieniltä.
EnglishCommissioner, in all honesty, I find your statement lamentably insubstantial.
Arvoisa komission jäsen, mielestäni julkilausumanne on aivan rehellisesti sanottuna valitettavan hatara.
EnglishI could really not have hoped for a more insubstantial answer.
En todellakaan osannut odottaa vastausta, jossa on näin vähän sisältöä.
EnglishWhile that is a first step, we see it as too insubstantial.
Vaikka se on ensiaskel, se on mielestämme riittämätöntä.
EnglishWhen it comes to the proposals on sustainable development, I have to state however that these are insubstantial.
Kestävää kehitystä koskevista ehdotuksista voin kuitenkin vain todeta, että ne ovat heppoisia.
EnglishThis particularly applies to smaller Member States with relatively insubstantial power-generating undertakings.
Tämä koskee erityisesti pienempiä jäsenvaltioita, joilla on suhteellisen vähäinen määrä energia-alan yrityksiä.
EnglishThat argument is somewhat insubstantial, even more so than the jacket that the chairman is wearing today.
Se oli hieman lyhykäinen peruste, sivumennen sanottuna hieman lyhykäisempi kuin puheenjohtajalla tänään yllään oleva takki.
EnglishEveryone talks about them, everyone supports them, but results are lacking or altogether far too insubstantial.
Kaikki puhuvat niistä, kaikki kannattavat niitä, mutta tuloksia ei ole saatu tai ne ovat kokonaisuudessaan aivan liian heppoisia.
EnglishEthiopia is facing two fundamental problems: firstly, the government' s insubstantial ethnic basis, and secondly, poverty.
Etiopia kamppailee kahden keskeisen ongelman kanssa. Ensimmäinen on hallituksen ohut etninen perusta, ja toinen on köyhyys.
EnglishLess than 40% of mortgages are financed by the capital markets, whose share is growing slowly, although this growth is insubstantial.
Alle 40 prosenttia asuntoluotoista on pääomamarkkinoiden rahoittamia. Niiden osuus kasvaa hitaasti, tosin tämä kasvu on pientä.
EnglishThe compromise amendments adopted have substantially improved an initial proposal that I felt was inadequate and insubstantial.
Hyväksytyillä kompromissitarkistuksilla on parannettu merkittävästi alkuperäistä ehdotusta, joka oli mielestäni riittämätön ja heikko.
EnglishAs far as I can see, though, the results of Johannesburg are too insubstantial, but this is actually more despite rather than thanks to the EU's efforts.
Nähdäkseni Johannesburgin tulokset jäivät kuitenkin sisällöltään laihoiksi pikemminkin EU:n ponnisteluista huolimatta kuin niiden takia.
EnglishI am sure that, as the hearings progress, I will find out more about what is meant by that, but I have to say that I think it rather insubstantial.
Saan varmasti kuulemismenettelyssä enemmän tietoa siitä, mitä tällä tarkoitetaan, mutta minun on sanottava, että se vaikuttaa melko heiveröiseltä.
EnglishIt is odd that we have such an insubstantial agreement with, in particular, the United States – our closest neighbour of all and our most important partner.
On erikoista, että meillä on näin epämääräinen sopimus juuri Yhdysvaltojen, kaikkein läheisimmän naapurimme ja tärkeimmän kumppanimme, kanssa.
EnglishSimilarly, the documents relating to the discharge that we receive from the Council are always embarrassingly insubstantial and do not in fact amount to much.
Myös neuvostolta saamamme vastuuvapautta koskevat asiakirjat ovat aina kiusallisen heikkoja, eikä niillä ole itse asiassa paljoakaan merkitystä.
EnglishThe bias of the press coverage and the lack of quality information led to a food scare based on insubstantial evidence and falsehood.
Lehdistön yksipuolinen suhtautuminen ja korkealaatuisten tietojen puute johtivat elintarvikekohuun, joka perustui riittämättömiin tietoihin ja virheellisiin todisteisiin.
EnglishIt built conceptual bridges and demanded practical results, instead of issuing the customary high-sounding but insubstantial declarations.
Te rakensitte ymmärryksen sillan, vaaditte konkreettisia tuloksia sen sijaan, että olisitte vain antanut tavanomaisia monisanaisia, mutta sisällyksettömiä julkilausumia.
EnglishThere is also the not insubstantial cost to business and individuals, who presumably would have to pay for the installation of such technology.
Lisäksi yrityksille ja yksityishenkilöille, joiden olisi luultavasti maksettava tällaisen teknologian asentamisesta, aiheutuvat kustannukset eivät ole suinkaan vähäiset.
EnglishThe endless discussion about political reform ruled the political scene for over three years, until agreement was reached on a highly insubstantial bill.
Loputon keskustelu poliittisesta uudistuksesta hallitsi poliittista näyttämöä yli kolmen vuoden ajan, kunnes saatiin aikaan sopimus, jonka sisältö on hyvin hauras.