"instructive" - Suomenkielinen käännös

EN

"instructive" suomeksi

FI

EN instructive
volume_up
{substantiivi}

1. kielioppi

instructive (myös: instructive case)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "instructive":

instructive

Esimerkkejä "instructive"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis was a very interesting debate and, personally speaking, very instructive.
Keskustelu oli erittäin mielenkiintoinen ja omasta mielestäni hyvin opettavainen.
EnglishThe Kosovo process and the Georgian conflict might have been more instructive.
Kosovon prosessi ja Georgian konflikti olisivat voineet olla vielä opettavaisempia.
EnglishThe visit by the Englishman, Robert Middleton, to our committee was very instructive.
Englantilaisen Robert Middletonin vierailu valiokunnassamme oli erittäin valaiseva.
English2007 has been a very, perhaps strange, but certainly instructive year.
Vuosi 2007 oli ehkä kummallinen, mutta totisesti erittäin opettavainen vuosi.
EnglishThe parallel with the common currency and a single currency may be instructive if not exact.
Yhteinen valuutta ja yhtenäisvaluutta vastaavat toisiaan osittain tai tarkasti.
EnglishThe important - and I think the instructive - outcome of the case is plain.
Tämän tapauksen merkittävä - ja mielestäni valaiseva - opetus on selvä.
EnglishThe burning of forests in Greece should be very instructive for all of us.
Meidän kaikkien pitäisi ottaa opiksemme paljon Kreikan metsäpaloista.
EnglishSuch an examination, with the benefit of hindsight, is very instructive.
Tällainen tarkastelu on jälkiviisauden takia erittäin opettavaista.
English. - (FR) Mr Beaupuy's report is particularly instructive.
kirjallinen. - (FR) Jean Marie Beaupuyn mietintö on erittäin valaiseva.
EnglishIts clear and instructive presentation is a further positive aspect which I am keen to highlight.
Sen selkeä ja valaiseva esitystapa on myös myönteinen seikka, jota mielelläni korostan.
EnglishA European stopover there would probably be instructive.
Pieni välilasku sinne olisi luultavasti hyvin opettavainen eurooppalaisille.
EnglishIt is instructive, and we must of course take it into account.
Ne ovat opettavaisia, ja meidän on tietenkin otettava ne huomioon.
EnglishThe proposal provides a clear, instructive catalogue of what the EU is and should be doing.
Mietinnössä järjestelmällistetään pedagogisesti ja selkeästi, mitä EU tekee ja mitä sen pitäisi tehdä.
EnglishHere the European Ombudsman as well as the Parliament have played an important and instructive role.
Sekä Euroopan oikeusasiamies että parlamentti ovat tässä esittäneet tärkeää ja opettavaa osaa.
EnglishThe experience we are gaining is too expensive, but is very instructive.
Saimme kalliin, mutta hyvin opettavaisen kokemuksen.
EnglishThat could put an end to these budget constraints which could still prove to be instructive.
Sillä voitaisiin lopettaa nämä talousarvion rajoitukset, jotka voisivat edelleen osoittautua opettaviksi.
EnglishI wish them an instructive stay in the European Parliament.
Toivotan heille mielenkiintoista käyntiä Euroopan parlamentissa.
EnglishHowever, I have discovered the process to be extremely instructive.
Olen kuitenkin oppinut hyvin paljon tästä prosessista.
EnglishFurthermore, a look at the Nice or Laeken agenda is instructive.
Kannattaa myös vilkaista Nizzan tai Laekenin asialistaa.
EnglishThe experience of the 2011 procedure was very instructive.
Vuoden 2011 menettelystä saatu kokemus oli hyvin opettavainen.