"instructions" - Suomenkielinen käännös

EN

"instructions" suomeksi

FI

EN instructions
volume_up
{monikko}

instructions (myös: indications, directions, orders, dos and don'ts)
volume_up
ohjeet {mon.}
Before you install a new printer, check the instructions that came with your printer.
Tarkista tulostimen mukana toimitetut ohjeet ennen uuden tulostimen asentamista.
Always consult the information that came with your model for specific instructions.
Tarkista aina tarkemmat ohjeet tulostinmallin mukana toimitetuista tiedoista.
Print these instructions and keep them in a safe location with your system repair disc.
Tulosta nämä ohjeet ja säilytä niitä yhdessä järjestelmän korjauslevyn kanssa.
instructions (myös: guidelines)

Esimerkkejä "instructions"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWithout instructions or protection, they spray the fields with deadly neurotoxins.
He ruiskuttavat pelloille vaarallisia hermomyrkkyjä ilman ohjeita ja suojaimia.
EnglishCommon consular instructions: biometric identifiers and visa applications (debate)
Yhteinen konsuliohjeisto: biometriset tunnisteet ja viisumihakemukset (keskustelu)
EnglishIf instructions came with your USB device, use that info to install your device.
Jos USB-laitteen mukana on tullut ohjeita, asenna laite noudattamalla niitä.
EnglishTo add a printer, tap or click Add a printer, and then follow the instructions.
Voit lisätä tulostimen valitsemalla Lisää tulostin ja noudattamalla sitten ohjeita.
EnglishClick Uninstall, and then follow the instructions to remove the Extender connection.
Valitse Poista asennus ja toimi ohjeiden mukaan Extender-yhteyden poistamiseksi.
EnglishThe MONUC head claims that they have instructions to open fire if necessary.
MONUCin johtaja väittää, että heidän on käsketty aloittaa tarvittaessa tulitus.
EnglishThen connect the router to the Internet, following the instructions from your ISP.
Yhdistä sitten reititin Internetiin Internet-palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti.
EnglishI hope the Commission will take from Parliament its instructions for further action.
Toivon komission noudattavan parlamentin tulevaa toimintaa varten antamia ohjeita.
EnglishThey must be properly disposed of and handled according to the instructions.
Ne on hävitettävä asianmukaisesti ja niitä on käsiteltävä ohjeiden mukaisesti.
EnglishClick New Driver, and then follow the instructions in the Add Printer Driver wizard.
Valitse Uusi ohjain ja noudata sitten ohjatun tulostinohjaimen lisäämisen ohjeita.
EnglishSelect USB Video Device, then click Next and follow the on-screen instructions.
Valitse USB-videolaite, valitse Seuraava ja noudata sitten näytön ohjeita.
EnglishCheck the manual the came with your laptop or device for specific instructions.
Katso tarkemmat ohjeen kannettavan tietokoneen tai laitteen mukana tulevasta oppaasta.
EnglishWhen prompted, press any key, and then follow the instructions that appear.
Paina pyydettäessä mitä tahansa näppäintä ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
EnglishIt is very easy to block any step forward, any reform of the European instructions.
On hyvin helppoa estää kaikki edistysaskeleet ja EU:n sääntöjen uudistukset.
EnglishDetailed bureaucratic instructions for controlling this process are unnecessary.
Prosessia on tarpeetonta valvoa yksityiskohtaisin byrokraattisin ohjein.
EnglishPick a song or album, and then follow the on-screen instructions to buy it.
Valitse kappale tai albumi ja osta se noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
EnglishTo add a printer, tap or click Add a printer, then follow the instructions.
Voit lisätä tulostimen valitsemalla Lisää tulostin ja noudattamalla sitten ohjeita.
EnglishSoftware refers to the instructions, or programs, that tell the hardware what to do.
Ohjelmisto tarkoittaa ohjeita eli ohjelmia, joiden avulla laitteisto toimii.
EnglishBut it is a bit odd that the Bureau is giving out instructions for Question Time.
On kuitenkin jokseenkin outoa, että puhemiehistö jakelee kyselytuntia koskevia ohjeita.
EnglishThe instructions from the Bureau say that you will make it known at the vote.
Puhemiehistön ohjeissa sanotaan, että te otatte sen huomioon äänestyksessä.