"to instruct" - Suomenkielinen käännös

EN

"to instruct" suomeksi

FI
EN

to instruct [instructed|instructed] {verbi}

volume_up
Surely donors have no right to instruct these new democracies as to which democratic choices they should make?
Avustuksen myöntäjillä ei varmastikaan ole oikeutta neuvoa uusia demokratioita niiden demokraattisissa valinnoissa.
The advisory group has even been instructed by the Commission to ensure that gene technology gains acceptance.
Neuvoa-antava ryhmä on saanut komissiolta jopa tehtäväksi tehdä geenitekniikasta hyväksyttävää.
The study was approved and the consultative committee instructed to continue its work.
Tutkimus hyväksyttiin ja neuvoa-antavaa komiteaa pyydettiin jatkamaan työtään.

Esimerkkejä "to instruct"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIt is quite impossible for us to instruct an ambassador as to how to describe his own country.
Emme mitenkään voi määrätä, kuinka lähettilään on puhuttava omasta maastaan.
EnglishI would be grateful if you would instruct that this be done.
Olisinkin kiitollinen, jos puhemies voisi antaa sensuuntaisen määräyksen.
EnglishParliament does not have the competence to instruct Member States on what to do in this area.
Parlamentilla ei ole toimivaltaa antaa jäsenvaltioille määräyksiä siitä, mitä tehdä tällä alalla.
EnglishWill you instruct, therefore, the ushers to tell Parliament's staff to go back to work!
Voitteko siis antaa määräyksen vahtimestareille, että he käskevät parlamentin henkilökunnan palata töihinsä!
EnglishThere was another Member who said that Council should be here and that Council should instruct us.
Eräs toinen jäsen totesi, että neuvoston pitäisi olla paikalla ja että neuvoston pitäisi ohjeistaa meitä.
EnglishI would like to ask you to instruct the relevant department to ensure that the entrance area is made safe again.
Pyydän, että asianomainen yksikkö määrätään tekemään sisäänkäyntialue jälleen turvalliseksi.
EnglishMr President, I should like to ask you to instruct the Security Service to investigate what has been going on.
Arvoisa puhemies, pyytäisin, että annatte turvallisuuspalvelun tehtäväksi tarkistaa, mistä oli kyse.
EnglishThe Council does not have to instruct us.
EnglishI hope and expect, therefore, Mr President, that you will instruct the services to ensure that we have the right package tomorrow.
Arvoisa puhemies, siksi toivon ja odotan, että kehotatte yksiköitä varmistamaan, että saamme huomenna oikean paketin.
EnglishAre there other Member States which instruct, or allow, their security services to spy on their European partners?
Onko muitakin jäsenvaltioita, jotka antavat turvallisuuspalvelulleen toimeksi vakoilla eurooppalaisia kumppaneita tai sallivat näin tapahtuvan?
EnglishI am sure that it would be possible to include the matter and we could also decide to instruct the negotiators to take it into account.
Uskon sen olevan mahdollista, ja jos päätämme toimia niin, voimme antaa sovittelijoiden tehtäväksi ottaa huomioon tämäkin asia.
EnglishCommissioner, are you going to instruct the FVO to carry out a number of missions regarding the dioxin problems?
Arvoisa komission jäsen, aiotteko ohjeistaa elintarvike- ja eläinlääkintätoimistoa suorittamaan useammin tarkastuskäyntejä dioksiiniongelmiin liittyen?
EnglishIn this context, it will instruct the European Aviation Safety Agency to carry out inspections of the competent national authorities.
Samalla se velvoittaa Euroopan lentoturvallisuusviraston suorittamaan jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia koskevia tarkastuksia.
EnglishActually the way to study empathy in human children is to instruct a family member to act distressed, and then they see what young children do.
Itse asiassa ihmislasten empatiatutkimuksissa neuvotaan perheenjäsentä toimimaan ahdistuneesti, jotta nähtäisiin, mitä pienet lapset tekevät.
EnglishThis is a constant demand, for example, in Angola, where there is a lack of qualified staff to instruct mine deactivation brigades.
Tämä on yksi niistä jatkuvasti esitetyistä pyynnöistä, esimerkiksi Angolassa, jossa on puute henkilökunnasta, joka kykenee kouluttamaan miinojen raivausjoukkoja.
EnglishI want you to instruct them to accept, investigate and act on the directory companies in the context of the cross-border enforcement network.
Haluan, että kehotatte heitä hyväksymään, tutkimaan ja toimimaan hakemistoyhtiöiden osalta rajatylittävän täytäntöönpanoa koskevan verkoston puitteissa.
EnglishThe Commission has therefore agreed to take the next step and instruct the Legal Service to determine the extent to which there is scope to proceed on the basis of personal liability.
Tästä syystä komissio on päättänyt edetä ja antaa oikeudellisen yksikön tutkia, voidaanko suorittaa pidätyksiä.
EnglishI would therefore ask you to instruct the Sittings Directorate that this is a method of proceeding that we use here in Parliament.
Haluan siis pyytää teitä, arvoisa puhemies, antamaan istuntopalvelujaostolle ohjeet siitä, että kyseessä on menettelytapa, jota täällä parlamentissa voidaan soveltaa.
EnglishI would ask the Commissioner to instruct his department to look at this study and then to come back to us with his comments.
Konkreettinen kysymykseni komission jäsenelle kuuluu, voisiko hänen henkilökuntansa tutustua tähän tutkimukseen ja voisiko hän antaa perustellun kommentin tästä ADAC: n tutkimuksesta.
EnglishThe High Representative, Baroness Ashton, should instruct the European External Action Service to actively promote the universal abolition of the death penalty.
Korkean edustajan Catherine Ashtonin olisi määrättävä Euroopan ulkosuhdehallintoa edistämään aktiivisesti kuolemanrangaistuksen yleistä poistamista.