"insidious" - Suomenkielinen käännös

EN

"insidious" suomeksi

EN insidious
volume_up
{adjektiivi}

insidious (myös: subtle)
In the previous speech Mrs Schierhuber said that scrapies is an insidious disease.
Edellisessä puheenvuorossa Schierhuber totesi, että skrapie on hyvin salakavala tauti.
An insidious veil is clouding our vision, and we cannot even see it.
Se on kuin salakavala verho, joka samentaa katseemme kuin huomaamattamme.
Human lives are not just threatened by floods, but also by the insidious and permanent threat of drought.
Ihmisten henkeä eivät vaaranna vain tulvat, vaan myös salakavala ja jatkuva kuivuuden uhka.
insidious (myös: guileful, serpentine, wily)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "insidious":

insidious

Esimerkkejä "insidious"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

English'Grooming' is particularly insidious because the advances appear to be 'softer'.
Grooming on erityisen salakavalaa, koska lähestyminen vaikuttaa "pehmeältä".
English   Mr President, ladies and gentlemen, cluster bombs are weapons of a particularly insidious kind.
   Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, rypälepommit ovat erityisen petollisia aseita.
EnglishHowever, no one knows how great the danger and the insidious impact on people's health will be.
Sitä taas ei tiedä kukaan, kuinka suuria ovat vaara ja hitaasti hiipivät terveyshaitat.
EnglishThis insidious ethical breach is a step into a future that fills us with horror.
Myös hivuttautuva eettinen padon murtuminen on askel kohti tulevaisuutta, joka täyttää meidät kauhulla.
EnglishWe wish to continue that work, but not in an insidious manner.
Haluamme jatkaa tätä työtä, mutta emme petollisella tavalla.
EnglishMembers of the clergy are victims of particularly insidious torture.
Papiston jäseniä kidutetaan erityisen salakavalasti.
EnglishThis insidious action was prepared at the Conference against Racism with a view to the future.
Tätä salakavalaa toimintaa valmisteltiin rasismin vastaisessa konferenssissa tulevaisuutta silmällä pitäen.
EnglishThe evil of migration continues its insidious spread.
Maahanmuutto-ongelma leviää edelleen salakavalasti.
English. - (DE) Cluster munitions are one of the most insidious weapons, since they mainly kill innocent people when they are used.
kirjallinen. - (DE) Rypäleammukset ovat petollisimpia aseita, koska ne tappavat lähinnä viattomia ihmisiä, kun niitä käytetään.
English(PT) Trafficking in human beings is a heinous crime that, in a particularly insidious fashion, debases the very nature of what it is to be a human being.
(PT) Ihmiskauppa on vastenmielistä rikollisuutta, jossa ihmisluontoa halvennetaan hyvin salakavalalla tavalla.
EnglishMy group considers that it is high time to put a stop to that insidious process of detailed negotiations and to make a gesture towards South Africa.
Minun ryhmäni on sitä mieltä, että on aika lopettaa onnettomat neuvottelut yksityiskohdista ja alkaa lähestyä Etelä-Afrikkaa.
EnglishFreedom of expression and of the press is systematically flouted, and independent journalists are subject to insidious daily pressure.
Sananvapautta ja lehdistönvapautta loukataan systemaattisesti, ja riippumattomat toimittajat joutuvat päivittäin salakavalan painostuksen kohteeksi.
EnglishScrapie is a particularly insidious disease because the pathogen can remain active in dust for years and is then ingested in food.
Skrapie on aivan erityisen kavala sairaus, koska taudinaiheuttaja voi säilyä pölyssä aktiivisena vuosia ja aiheuttaa jälleen tartunnan ruokinnan kautta.
EnglishThis insidious, retrograde policy is detrimental to European wines and small and medium-sized vine-growers, and strengthens big business.
Tämä petollinen, taantuva politiikka vahingoittaa eurooppalaisia viinejä sekä pieniä ja keskisuuria viininvalmistajia, ja vahvistaa suuryrityksiä.
EnglishTechnology moves quickly and the ageing process is insidious, so we need to take a look at new solutions in the fields of medicine and pharmaceuticals.
Teknologia edistyy nopeasti ja vanheneminen käy salakavalasti, joten tuleekin nähdä myös uudet ratkaisut lääketieteen ja farmasian aloilla.
EnglishIt will also give an answer to Milosevic's insidious tactics which the Commissioner described when he compared present events with what happened in Bosnia.
Samalla vastattaisiin myös Miloseviin ovelaan taktiikkaan, kuten komissaari kuvasi verratessaan tilannetta Bosnian aikaisempiin tapahtumiin.
English(SK) I would like to begin by thanking the rapporteur for a detailed report covering all aspects of the fight against this insidious disease.
(SK) Haluan aluksi kiittää esittelijää yksityiskohtaisesta mietinnöstä, jossa käsitellään kaikkia tämän salakavalan sairauden torjuntaan liittyviä näkökohtia.
EnglishAll too often our Parliament, or certain of its Members, have been the focus of malicious rumours, of disparaging and insidious campaigns by the press.
Parlamentin jäsenet, tai eräät meistä, ovat liian usein olleet pahansuopien vihjausten ja mustamaalaavien ja kiusallisten lehdistön kampanjoiden kohteena.
EnglishMy second is as important as it is insidious, and answers this question: is the problem of the Mediterranean a matter of joint economic development with Europe?
Toinen seikka on yhtä tärkeä kuin mutkikaskin ja vastaa seuraavaan kysymykseen: onko Välimeren ongelmassa kysymys yhteisestä talouskehityksestä Euroopan kanssa?
EnglishThe importation of products must not result in the insidious introduction into Member States of foods made from transgenic crops that we do not allow our own farmers to grow.
Tuonnin ei tule johtaa siihen, että jäsenvaltioihin tuodaan vilpillisesti siirtogeenisiä tuotteita, joiden viljely ei ole jäsenvaltioissa sallittua.