"insensitive" - Suomenkielinen käännös

EN

"insensitive" suomeksi

EN insensitive
volume_up
{adjektiivi}

insensitive (myös: callous, clinical, cold, dead)
You will not be insensitive to this, but these women are not in Nairobi.
Ette varmaankaan ole tunteeton tässä asiassa, mutta nämä naiset eivät ole Nairobissa.
The postponement of Lithuania’s entry is an insensitive decision.
Liettuan liittymisen lykkääminen on tunteeton päätös.
I do not think that anyone in Europe can be insensitive enough to wilfully destroy these achievements.
En usko, että kukaan Euroopassa voi olla niin tunteeton, että haluaa tuhota rakennetun omin käsin.
insensitive (myös: numb, senseless, benumbed)
insensitive
volume_up
turta {adj.}
insensitive (myös: callous, chill, chilly, clinical)
volume_up
kylmä {adj.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sensitive":

sensitive

Esimerkkejä "insensitive"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishMr Silva Peneda’s remarks are therefore all the more appallingly insensitive.
Silva Penedan huomautukset ovat siksi sitäkin pelottavamman tunteettomia.
EnglishIt is inappropriate and insensitive to change the interpretation during the vote.
On sopimatonta ja välinpitämätöntä muuttaa kantaa äänestyksen aikana.
EnglishNevertheless, it is sad to see the Council being so insensitive and unresponsive.
On kuitenkin surullista todeta, että neuvoston toiminta on näinkin tunteetonta ja vastuutonta.
EnglishWe are not insensitive either to issues relating to peace and conflict.
Emme ole välinpitämättömiä myöskään rauhaan ja konfliktiin liittyvien asioiden osalta.
EnglishObviously, I am not insensitive to specific cases that some people have raised.
En luonnollisesti suhtaudu välinpitämättömästi eräiden esiin tuomiin konkreettisiin tapauksiin.
EnglishI would say 'jobs for the boys', if that phrase were not so terribly 'gender insensitive'.
Sanoisin ”työpaikkoja pojille”, ellei tämä käsite olisi niin ”sukupuolisesti piittaamaton”.
EnglishWell, I would declare myself French and insensitive.
Julistaudun ranskalaiseksi enkä hyväksy Powellin perusteluja.
EnglishThat would be insensitive and unacceptable to my mind.
Se on minusta tahditonta enkä voi hyväksyä sitä!
EnglishYou are right, we cannot remain insensitive.
Olette oikeassa: emme voi suhtautua asiaan tunnottomasti.
EnglishAgain, a lot of people cheated by just by a little bit, and they were insensitive to these economic incentives.
Edelleenkin, useat ihmiset huijasivat vain vähän ja he eivät olleet herkkiä näille taloudellisille palkkioille.
EnglishClosing one's eyes to what has happened in Japan and pretending that nothing has taken place is insensitive and dangerous.
Silmien sulkeminen Japanin tapahtumilta ja teeskenteleminen, että mitään ei ole tapahtunut, on piittaamatonta ja vaarallista.
EnglishThat being said, treating soldiers in a war as common criminals would be a legal mistake and an insensitive act in terms of security.
Sotilaiden kohteleminen sodassa tavallisina rikollisina olisi oikeudellinen virhe ja turvallisuutta loukkaava teko.
EnglishThose who wish to discredit the image of the European Union in the eyes of the Czech public are free to carry on with their insensitive actions.
Tällainen ymmärtämätön toiminta on omiaan saattamaan Euroopan unioni huonoon valoon Tšekin väestön silmissä.
EnglishBritain has taken an arrogant approach, insensitive to the implications of its behaviour for its partners in Europe.
Iso-Britannia on valinnut ylimielisen lähestymistavan, jossa ei oteta huomioon sen toiminnan vaikutuksia sen eurooppalaisiin kumppaneihin.
EnglishLike most of us, she has been accused of being a stooge of the pharmaceutical industry, of being ignorant and insensitive.
Kuten useimpia meistä, häntäkin on syytetty lääketeollisuuden sätkynukeksi ja arvosteltu tietämättömyydestä ja välinpitämättömyydestä.
EnglishSuch a proposal is totally insensitive!
EnglishThey are being utterly insensitive to what the rump of Europe actually perceives: communication and understanding as the basis for integration.
Täysin tunteettomana totean, mikä on Euroopan todellinen perustus, nimittäin yhteisymmärrys ja ymmärrys integraation perustana.
EnglishWhat she did not know was that our countries are too often insensitive to suffering and to personal or collective tragedies.
Hän ei tullut ajatelleeksi sitä, että maamme sulkevat niin kärsimyksen kuin henkilökohtaiset ja yhteiset murhenäytelmätkin liian usein ulkopuolelleen.
EnglishIt would be a very illiberal doctrine to say that liberalisation should be pursued in an inflexible way, insensitive to local realities.
Olisi kovin ahdasmielinen periaate sanoa, että vapauttamista on jatkettava joustamattomalla tavalla, riippumatta paikallisista tosiasioista.
EnglishMany ordinary citizens feel the Commission to be a powerful institution, but one which is closed, insensitive - and sometimes simply arrogant.
Hyvin monet ihmiset, " tavalliset kansalaiset" pitävät komissiota mahtavana, mutta myös hyvin sulkeutuneena, tunteettomana ja joskus jopa kopeana.