"iniquity" - Suomenkielinen käännös

EN

"iniquity" suomeksi

EN

iniquity {substantiivi}

volume_up
iniquity (myös: grievance, violence, wrong)
This model is inextricably linked to the situations of social injustice, iniquity, division and crisis that we are seeing today.
Davosin malliin liittyy erottamattomasti tämän päivän sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus, vääryys, kahtiajako ja kriisit.
They swept you from power, threw you on to the political scrapheap, and no iniquity that you may dream up will change this fact.
He pyyhkäisivät teidät vallasta, paiskasivat teidät politiikan romukasaan, eikä mikään sepittämänne vääryys voi muuttaa tätä tosiasiaa.
iniquity (myös: evilness, severity, evil)
This model is inextricably linked to the situations of social injustice, iniquity, division and crisis that we are seeing today.
Davosin malliin liittyy erottamattomasti tämän päivän sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus, vääryys, kahtiajako ja kriisit.

Esimerkkejä "iniquity"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishInitially, France, with reason, denounced the iniquity of some provisions.
Ranska oli ensinnäkin oikeutetusti valittanut joidenkin määräysten epäoikeudenmukaisuudesta.
EnglishWe cannot leave the tap of iniquity running and believe that the vase will never overflow.
Emme voi antaa epäoikeudenmukaisuuden hanan vain valua ja kuvitella, ettei malja koskaan vuoda yli.
EnglishThat is to be achieved by the iniquity of mandatory coalition.
Tämä aiheutetaan pakollisen koalition vääryydellä.
EnglishWe are all aware of the iniquity of the present regulations of the policy on processed tomatoes.
Me kaikki tiedämme, kuinka epäoikeudenmukaisesti nykyisessä maatalouspolitiikassa suhtaudutaan jalostettuihin tomaatteihin.
EnglishThis model is inextricably linked to the situations of social injustice, iniquity, division and crisis that we are seeing today.
Davosin malliin liittyy erottamattomasti tämän päivän sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus, vääryys, kahtiajako ja kriisit.
EnglishThey swept you from power, threw you on to the political scrapheap, and no iniquity that you may dream up will change this fact.
He pyyhkäisivät teidät vallasta, paiskasivat teidät politiikan romukasaan, eikä mikään sepittämänne vääryys voi muuttaa tätä tosiasiaa.
EnglishThe purpose of the exercise, as recorded in the Minutes, was to bring to the attention of the British and German Members the iniquity of her detention.
Tämän tarkoitus oli, kuten pöytäkirjassa on mainittu, saada brittiläiset ja saksalaiset jäsenet huomaamaan, kuinka epäoikeudenmukaista hänen pidättämisensä on.
EnglishWhen you translate the rights of third-country nationals into a situation like that you can see the iniquity of what is being proposed by those in the PPE.
Tarkastellessanne kolmansista maista olevien kansalaisten oikeuksia tällaisessa tilanteessa huomaatte, miten epäoikeudenmukaisia PPE-ryhmän ehdotukset ovat.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "iniquity":

iniquity