"ingenious" - Suomenkielinen käännös

EN

"ingenious" suomeksi

EN

ingenious {adjektiivi}

volume_up
ingenious (myös: brilliant)
It's an ingenious system of six dots that are punched into paper, and I can feel them with my fingers.
Nerokas systeemi, jossa kuusi pistettä painetaan paperiin, ja voin tunnustella niitä sormillani.
My first comment is that this system is ingenious.
Ensimmäinen huomioni on, että järjestelmä on nerokas.
Mr Rothley's average of the salary of all our national parliamentarians is an ingenious solution.
Herra Rothleyn ehdottama kaikkien kansallisten parlamenttien jäsenten palkan keskiarvo on nerokas ratkaisu.
ingenious (myös: acuate, astute, bright, crisp)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ingenious":

ingenious

Esimerkkejä "ingenious"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThank you, Mr Fatuzzo, for an ingenious method of introducing your favourite subject.
Jäsen Fatuzzo, kiitos nerokkaasta tavastanne kääntää puhe aina lempiaiheeseenne.
EnglishThat is all rather ingenious, but much too transparent for you to be able to succeed in this.
Se on varsin nerokasta, mutta liian läpinäkyvää, jotta voisitte onnistua siinä.
EnglishMany major technological breakthroughs were made by small-time entrepreneurs with an ingenious streak.
Monet suuret tekniset läpimurrot on tehty pienissä, luovissa yrityksissä.
EnglishAny competitor can easily imitate ingenious systems.
Jokainen kilpailija voi helposti jäljitellä nokkelia järjestelmiä.
EnglishUnfortunately, ingenious tricksters keep finding ways to take money off unsuspecting consumers.
Valitettavasti ovelat huiputtajat keksivät aina keinot rahojen keplottelemiseksi hyväuskoisilta kuluttajilta.
EnglishToday we are debating the final version of this new report, which is the result of an ingenious compromise.
Tänään keskustelemme tämän uuden mietinnön lopullisesta versiosta, joka on kekseliään kompromissin tulos.
EnglishTerrorists are getting more and more ingenious.
Terroristeista on tulossa yhä kekseliäämpiä.
EnglishIn other words, anyone - including this ingenious inventor with his universal plug - can market his products.
Toisin sanoen: kaikki - myös nämä kekseliäät valmistajat erilaisine pistokkeineen - voivat tuoda tuotteensa markkinoille.
EnglishHe was an inventor who had produced a very ingenious device which made any electrical apparatus standard across Europe.
Hän oli keksinyt erään hyvin nerokkaan kojeen, joka teki sähkölaitteesta standardien mukaisen kaikkialla Euroopassa.
EnglishThose in favour of this mechanism claim that it makes producers more ingenious and effective and that the consumer benefits.
Tämän mekanismin kannattajat kiljuvat, että se tekee tuottajista kekseliäitä ja tehokkaita ja että kuluttajat hyötyvät siitä.
EnglishHe was impressed by the ingenious structure, but he concluded that: ' My reason has been spoken to, but not my heart' .
Hän oli vaikuttunut tästä älykkäästä rakennelmasta. Mutta hänen johtopäätöksensä kuului: My reason has been spoken to, but not my heart.
EnglishAdmittedly, the Council has not really striven for harmonisation but, rather, put together a framework with a number of ingenious loopholes.
Myönnettäköön, ettei neuvosto ole pyrkinyt tosissaan yhdenmukaistamaan, vaan se on pikemminkin luonut rakenteen, jossa on ovelia takaportteja.
EnglishIn his report our colleague Mr Tillich confirms the hidden conversion of compulsory expenditure into non-compulsory expenditure by the ingenious trick of setting up a reserve.
Mietinnössään kollegamme Tillich vahvistaa pakollisten menojen salatut muutokset ei-pakollisiksi menoiksi varauksen luomisen varjolla.
EnglishIn such cases we have to resort to subterfuge, and we therefore need the ability to be flexible and find ingenious solutions on the ground to achieve our goals.
Tällaisissa tapauksissa meidän on turvauduttava verukkeisiin, joten meillä on oltava joustovaraa ja on löydettävä neuvokkaita ratkaisuja paikan päällä tavoitteiden saavuttamiseksi.
EnglishConflict resolution should be at the centre of the Cypriot accession and the Union should prove itself far more creative, and even ingenious, than it has been so far.
Konfliktin ratkaisun pitäisi olla Kyproksen EU:hun liittymisen keskipisteessä, ja unionin pitäisi osoittaa olevansa paljon luovempi, jopa kekseliäs, kuin se on tähän asti ollut.
EnglishMost of us in any case are familiar with the ingenious system of special tariffs, which mean that you can easily fly at more reasonable prices than those prescribed.
Useimmat meistä ovat joka tapauksessa tutustuneet erikoistariffien nerokkaaseen järjestelmään, joka tarkoittaa, että matkustajat voivat helposti lentää määrättyjä hintoja edullisemmin.
EnglishIn an ingenious way, this type of journalism can combine the adoration of immorality with extraordinary narrow-mindedness to make a productive business: provoke, condemn and make money.
Nerokkaalla tavalla tämä journalismin laji osaa yhdistää moraalittomuuden ihannoinnin ja toisaalta tavattoman kapeakatseisuuden tuottavaksi bisnekseksi: yllytä, tuomitse - ja tee rahaa.