"indicator" - Suomenkielinen käännös

EN

"indicator" suomeksi

EN indicator
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

indicator
Because for a country like Bulgaria this indicator is too high.
Esimerkiksi Bulgarian kaltaiselle maalle kyseinen indikaattori on liian korkea.
The indicator referring to pricing levels is particularly doubtful.
Esimerkiksi hintatasoja koskeva indikaattori on erityisen kyseenalainen.
Three per cent is a kind of indicator of whether we are doing things correctly.
Kolme prosenttia on eräänlainen indikaattori, joka kertoo, teemmekö asiat oikein.
indicator (myös: gauge, instrument, measure, clock)
volume_up
mittari {subst.}
Because it is a unique indicator of changes in European thinking.
Siksi, että se on ainutlaatuinen eurooppalaisen ajattelutavan muutosten mittari.
Gross Domestic Product is an indicator of economic development and prosperity.
Bruttokansantuote on talouden kehityksen ja vaurauden mittari.
(PL) Mr President, employment is an indicator of how we are progressing.
(PL) Arvoisa puhemies, työllisyys on mittari siitä, miten me edistymme.
indicator (myös: cursor, pointer)
volume_up
osoitin {subst.}
The battery status indicator glows red when the battery is running low.
Akun tilan osoitin palaa punaisena, kun akun virta on vähissä.
Needless to say, the developments in Ukraine are also an important indicator of that Policy’s success.
On sanomattakin selvää, että Ukrainan kehittyminen on myös tärkeä osoitin siitä, miten naapuruuspolitiikkamme on onnistunut.
It is an indicator, as you say, which has not yet been taken up, but it is an idea which deserves thought and deeper study.
Se on osoitin, kuten totesitte, jota ei vielä ole hyväksytty, mutta joka on harkitsemisen ja syventämisen arvoinen.
indicator (myös: instrument)

2. Kansantaloustiede

indicator
Because for a country like Bulgaria this indicator is too high.
Esimerkiksi Bulgarian kaltaiselle maalle kyseinen indikaattori on liian korkea.
The indicator referring to pricing levels is particularly doubtful.
Esimerkiksi hintatasoja koskeva indikaattori on erityisen kyseenalainen.
Three per cent is a kind of indicator of whether we are doing things correctly.
Kolme prosenttia on eräänlainen indikaattori, joka kertoo, teemmekö asiat oikein.

3. Ympäristötiede

indicator

4. Britannian-englanti

indicator (myös: blinker, trafficator)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "indicator":

indicator

Esimerkkejä "indicator"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishLet me now say a few words on the European indicator for language competence.
Haluaisin vielä sanoa muutaman sanan eurooppalaisesta kielitaitoindikaattorista.
EnglishThe citizens' complaints are an invaluable indicator of their most urgent needs.
Kansalaisten kantelut ovat arvokas muistutus kansalaisten kiireellisimmistä tarpeista.
EnglishThe suggested European Indicator of Competence has its focus only on EU languages.
Ehdotetussa eurooppalaisessa kielitaitoindikaattorissa keskitytään vain EU:n kieliin.
Englisha reference value (stable money demand relationship and leading indicator properties
viitearvon asettamisen (rahan kysynnän vakaa riippuvuussuhde ja M3:lla edellytykset
EnglishThe issue of extending the European indicator of language competence is also addressed.
Mietinnössä mainitaan myös eurooppalaisen kielitaitoindikaattorin laajentaminen.
EnglishIt is also an important indicator of the health of the common European currency.
Se on myös tärkeä mittaperuste arvioitaessa yhtenäisvaluutan terveyttä.
EnglishThe base score is a good indicator of how your computer will perform generally.
Peruspistemäärästä on helppo päätellä tietokoneen yleinen suorituskyky.
EnglishAlso, a site indicator shows if the site is one you visit often or not.
Kullakin sivustolla on myös ilmaisin, josta näet, oletko käynyt sivustossa usein.
EnglishUse the presence indicator to see when associates are online and available
Voit tarkistaa nopeasti, ovatko kollegasi online-tilassa ja tavoitettavissa.
EnglishGDP has become an indicator of social development and progress generally.
BKT:tä on alettu pitää yleisen kehittyneisyyden ja edistyksen indikaattorina.
EnglishThe Indicator should not be confused with the certificate of language knowledge.
Kielitaitoindikaattoria ei pitäisi sekoittaa kielitaitotodistukseen.
Englishmoney demand relationship and good leading indicator properties for future
vakaa ja M3:lla on hyvät edellytykset toimia tulevaa keskipitkän aikavälin
EnglishMany people wrongly believe that the CE mark is an indicator of safety.
Useat ajattelevat virheellisesti, että CE-merkintä on osoituksena turvallisuudesta.
EnglishI believe that there is currently no other indicator that is as concise or complete.
Katson, että tällä hetkellä ei ole muuta yhtä täsmällistä tai täydellistä indikaattoria.
EnglishExperience shows that cars are an early indicator of economic trends.
Kokemusten perusteella autot ovat suhdannekehityksen ensimmäisiä indikaattoreita.
EnglishThe Packaging Environment Indicator has generated a great deal of discussion.
Pakkausten ympäristöindikaattorista on syntynyt runsaasti keskustelua.
EnglishMultipartite ventures are an indicator of confidence and mobilisation.
Useiden kumppanien yhteiset hankkeet ovat osoitus luottamuksesta ja osallistumisesta.
EnglishThe principal component of this composite indicator will be the Member State's gross domestic
Yhdistelmäindikaattorin tärkein komponentti on jäsenvaltion bruttokansantuote
EnglishAre the technical changes which are apparently under way in your DG an indicator of this?
Viittaavatko pääosastossanne ilmeisesti käynnissä olevat tekniset muutokset juuri tähän?
EnglishThe application of Article 286 of the Treaty is a good indicator here.
Perustamissopimuksen 286 artiklan käyttäminen on tässä tapauksessa hyvä suunnannäyttäjä.