"implement" - Suomenkielinen käännös

EN

"implement" suomeksi

EN implement
volume_up
{substantiivi}

implement (myös: instrument, medium, utensil, means)
volume_up
väline {subst.}
Treaties are, after all, just a tool to implement European Union policy.
Perussopimukset ovat sittenkin vain väline toteuttaa Euroopan unionin politiikkaa.
The network has also become a political implement.
Verkosta on tullut myös poliittinen väline.
Patently we have here an instrument that is appropriate for the policies which we wish to implement.
Tässä meillä on siis selvästi väline, joka soveltuu hyvin haluamiimme menettelytapoihin.
implement (myös: tool, utility)
volume_up
työkalu {subst.}
The Commission awaits an agreement between Parliament and the Council on the draft directive, which represents a key tool for implementing the action plan.
Komissio odottaa parlamentin ja neuvoston pääsevän sopimukseen direktiiviluonnoksesta, joka on keskeinen työkalu toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa.
In this context, education, together with health, is the tool with which we can implement an ambitious programme to win the fight against poverty in the world.
Tässä yhteydessä koulutus on terveyden ohella se työkalu, jonka avulla on muodostettava kunnianhimoinen taisteluohjelma, jotta maailmassa voitetaan taistelu köyhyyttä vastaan.
implement (myös: appurtenance, utility, ancillary)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "implement":

implement

Esimerkkejä "implement"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe Commission is now looking at how to update and implement these instruments.
Komissio tarkastelee parhaillaan keinoja päivittää ja soveltaa näitä välineitä.
EnglishIn order to do this, the Union is working to implement the Single European Sky.
Tätä varten Euroopan unioni pyrkii luomaan yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan.
EnglishThat is why it is so paramount to achieve and implement the political agreement.
Sen vuoksi poliittisen sopimuksen aikaansaaminen ja toteuttaminen on niin tärkeää.
EnglishBulgaria will have to implement transitional measures when it enters Schengen.
Bulgarian on toteutettava siirtymäkauden toimenpiteitä liittyessään Schengeniin.
EnglishIt is not simply their ability to implement the acquis - they can deliver on that.
Kyse ei ole vain yhteisön säännöstöstä - sen suhteen he pärjäävät oikein hyvin.
EnglishIn principle, the system is intended to correctly implement the Dublin Convention.
Periaatteessa järjestelmässä sovelletaan asianmukaisesti Dublinin yleissopimusta.
EnglishThe European Union is firmly committed to helping Ukraine implement its reforms.
Euroopan unioni on lujasti sitoutunut auttamaan Ukrainaa uudistusten toteutuksessa.
EnglishThe few steps needed to implement this principle are being taken very slowly.
Tämän periaatteen täytäntöönpanon edellyttämät askeleet otetaan hyvin verkalleen.
EnglishThe lack of this is a reason for the Executing State not to implement the sanction.
Sen puute on täytäntöönpanovaltiolle seuraamusten täytäntöönpanon epäämisperuste.
EnglishIt will then be impossible to implement many much-needed protection measures.
Tällöin monien erittäin tarpeellisten suojelutoimien toteuttaminen on mahdotonta.
EnglishThe Presidents of the sittings only try to implement what they have been allocated.
Me istuntojen puhemiehet yritämme vain hallinnoida meille myönnettyjä tehtäviä.
EnglishMy second point concerns priorities and the resources available to implement them.
Ohjelmani toinen kohta koskee prioriteetteja ja menetelmiä niiden toteuttamiseksi.
EnglishIt is up to you to implement this budget accurately without wasting a single euro.
Komissiosta riippuu, toteutetaanko tämä talousarvio tarkasti tuhlaamatta euroakaan.
EnglishThe Commissioner announced a series of measures which Turkey intends to implement.
Komission jäsen luetteli monia toimenpiteitä, joihin Turkissa aiotaan ryhtyä.
EnglishWe now hope that the national governments will implement and promote this directive.
Nyt odotamme kansallisten hallitusten soveltavan ja edistävän tätä direktiiviä.
EnglishThus, there would be little incentive for them to implement energy-saving measures.
Siten niiden kannustimet energiansäästötoimien toteuttamiseen ovat rajalliset.
EnglishWe will be looking to the Presidency to implement three important priorities.
Odotamme puheenjohtajavaltion panevan täytäntöön kolme merkittävää tavoitetta.
EnglishTaiwan has merely declared its intention to implement this by the end of the year.
Taiwan on ainoastaan ilmoittanut aikomuksestaan tehdä niin vuoden loppuun mennessä.
EnglishThere are also politicians who make sound preparations and implement initiatives.
On myös poliitikoita, jotka valmistelevat aloitteet hyvin ja toteuttavat ne.
EnglishThe ideas are very often there, but the money to implement them is lacking.
Ajatukset ovat hyvin usein jo olemassa, mutta niiden toteuttamiseen ei ole rahaa.