EN

to ignore [ignored|ignored] {verbi}

volume_up
We cannot ignore the consequences of this rise on Europe' s economic development.
Hinnannousun vaikutuksia Euroopan talouskehitykseen ei voida sivuuttaa.
We cannot ignore, for example, some of these issues which are still left on the table.
Joitakin edelleen käsiteltävänä olevista kysymyksistä on mahdotonta sivuuttaa.
It is unacceptable to ignore all the principles upon which we have jointly agreed.
Emme voi sivuuttaa kaikkia periaatteita, joista olemme yhdessä sopineet.
In this context, we cannot ignore the serious level of unemployment among young people.
Tässä yhteydessä emme voi jättää huomiotta nuorisotyöttömyyden vakavaa tasoa.
We cannot ignore the exponential increase in sites with child pornography material.
Emme voi jättää huomiotta lapsipornografiaa sisältävien sivustojen räjähdysmäistä kasvua.
European leaders cannot ignore this important demonstration.
Euroopan johtajat eivät voi jättää huomiotta tätä merkittävää mielenosoitusta.
Mitä siis pitäisi tehdä: pitäisikö olla välittämättä säännöistä?
These are facts that it would be hypocritical to ignore and that it suits many people to conceal.
Olisi tekopyhää olla välittämättä tästä tiedosta, joka monen mielestä kannattaisi salata.
I wonder whether you could justify why you have decided to ignore the clock?
Voisitteko perustella, miksi päätitte olla välittämättä kellosta?

Esimerkkejä "to ignore"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI do not know what will happen during the vote, but we cannot ignore this issue.
En tiedä, mitä äänestyksen aikana tapahtuu, mutta emme voi sivuuttaa tätä asiaa.
EnglishMany people, especially younger people, lose sight of that or choose to ignore it.
Monet ihmiset, varsinkin nuoret, unohtavat tämän tai mieluummin sivuuttavat sen.
EnglishThe Commission cannot ignore minimum social standards during these negotiations.
Komissio ei voi jättää näissä neuvotteluissa huomiotta sosiaalisia vähimmäisnormeja.
EnglishWe cannot ignore the interests of the farmers and the meat and livestock industry.
Emme voi unohtaa maanviljelijöiden tai liha- ja karjateollisuuden edustajien etuja.
EnglishYou choose if you want to ignore, quarantine, or remove each item that is detected.
Voit valita jokaisen ohjelman kohdalla, haluatko ohittaa, eristää vai poistaa sen.
EnglishWe know what the price will be if we ignore the demands of competitiveness.
Tiedämme, mikä on hinta, jos emme välitä kilpailukyvyn asettamista vaatimuksista.
EnglishIt would be irresponsible of us to ignore the data on economic requirements.
Olisimme vastuuttomia, jos sulkisimme silmämme taloudellisilta vaatimuksilta.
EnglishAt the same time, we cannot ignore the fact that progress has undoubtedly been made.
Samanaikaisesti on muistettava, että edistystäkin on todistetusti tapahtunut.
EnglishCan one simply ignore it all whenever one is overcome by the craving for profit?
Voiko ne vain jättää ilman huomiota aina, kun joutuu voitonhimon valtaan.
EnglishWe cannot ignore, for example, some of these issues which are still left on the table.
Joitakin edelleen käsiteltävänä olevista kysymyksistä on mahdotonta sivuuttaa.
EnglishI believe that Europe will not ignore, but fulfil these recommendations.
Minä uskon, että Eurooppa ei sivuuta näitä suosituksia, vaan panee ne täytäntöön.
EnglishIn Brazil, Thailand and India their laws allow them to ignore drug patents.
Brasilian, Thaimaan ja Intian lait sallivat niiden rikkoa lääkkeiden patenttisuojaa.
EnglishOne way that happens is through terrorism, which obviously we cannot ignore.
Se voi ilmetä esimerkiksi terrorismina, jota emme tietenkään voi katsoa läpi sormien.
EnglishThey are emboldening China and showing a willingness to ignore democratic ideals.
He rohkaisevat Kiinaa ja osoittavat haluavansa jättää demokraattiset ihanteet huomiotta.
EnglishFurthermore, we cannot ignore the matter of the current context of the whole region.
Emme voi sitä paitsi olla ottamatta tässä yhteydessä huomioon koko aluetta.
EnglishNeither can we ignore the responsibility our women have to ourselves and our children.
Emme myöskään voi sivuuttaa meidän naisten omaa vastuuta itsestämme ja lapsistamme.
EnglishIf we want to tackle climate change, we cannot ignore the motor sector.
Jos haluamme puuttua ilmastonmuutokseen, emme voi olla huomioimatta ajoneuvoalaa.
EnglishIt is unacceptable to ignore all the principles upon which we have jointly agreed.
Emme voi sivuuttaa kaikkia periaatteita, joista olemme yhdessä sopineet.
EnglishWe must therefore not ignore these, just as we should not ignore the use of biocides.
Samasta syystä emme myöskään voi olla ottamatta huomioon biosidien käyttöä.
EnglishThe Council, therefore, cannot ignore the political message that we have given it.
Sen vuoksi neuvosto ei voikaan sivuuttaa meidän sille lähettämäämme poliittista viestiä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ignorant":

ignorant