EN

house {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
house
This is a scene of house-to-house fighting in Mostar, neighbor against neighbor.
Tässä näkymä talo talolta -taistelusta Mostarissa, naapuri naapuria vastaan.
Mr President, a biblical parable teaches the reader to build his house on a rock.
Arvoisa puhemies, eräässä Raamatun vertauksessa opetetaan rakentamaan talo kalliolle.
When the world economic crisis came about, this eurozone house began to totter.
Kun maailmanlaajuinen talouskriisi syntyi, tämä euroalueen muodostama talo alkoi horjua.
house (myös: base, residence)
One goes, another takes its place; this is a ‘halfway house’, not a safe home.
Yksi lähtee, toinen tulee hänen tilalleen; tämä on puolittainen koti eikä turvallinen koti.
Meillä on nyt yhteinen koti ja yhteinen tulevaisuus.
The Millennium Summit Declaration referred to the United Nations as ‘the common house of the entire human family’.
Vuosituhannen vaihteen huippukokouksen päätösjulistuksessa Yhdistyneiden Kansakuntien todetaan olevan "koko ihmiskunnan yhteinen koti".
house
volume_up
tupa {subst.} [ark.]
Se kuului näin: "Oi kun olis pieni tupa!
2. Musiikki
3. "the House", Britannian-englanti
The Parliament of Britain - the House of Commons and the House of Lords - have approved the Treaty.
Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentti - alahuone ja ylähuone - hyväksyi sopimuksen.
Incidentally, I was interested to note that the House of Lords may be reversing the system.
Olin muuten kiinnostunut huomatessani, että Ison-Britannian parlamentin ylähuone saattaa olla muuttamassa järjestelmää.
In December 2000, the House of Lords in the United Kingdom gave the green light to the therapeutic cloning of human embryos in laboratories.
Yhdistyneen kuningaskunnan ylähuone salli joulukuussa 2000 ihmisalkioiden terapeuttisen kloonauksen laboratorioissa.
house
The British Government is subject to the control of the House of Commons.
Englannin parlamentin alahuone valvoo Ison-Britannian hallitusta.
The Parliament of Britain - the House of Commons and the House of Lords - have approved the Treaty.
Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentti - alahuone ja ylähuone - hyväksyi sopimuksen.
Don't forget that this is not the House of Commons.
Muistakaa, että tämä ei ole alahuone.
FI

house {substantiivi}

volume_up
1. Musiikki
Nämä nuoret ovat teknon ja house-musiikin heimolaisia ja he etsivät uusia rituaaleja, joissa esiin nousevat outoa yöllistä karismaa säteilevät johtajat, joita kutsutaan nimellä DJ .
There are techno and house-music tribes looking for new rituals led by strangely charismatic nocturnal animals known as DJs.

Esimerkkejä "house"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishRegrettably, it did not attract majority support in the House or in the Council.
Valitettavasti ajatus ei saanut enemmistön tukea parlamentissa eikä neuvostossa.
EnglishIf you build your house there, Martin Schulz, it will be a house built of straw.
Jos rakennatte talonne tältä pohjalta, hyvä Martin Schulz, siitä tulee olkitalo.
EnglishAt the last session in Strasbourg, this House resolved to reform this procedure.
Parlamentti päätti Strasbourgin viime istunnossa tämän menettelyn uudistuksesta.
EnglishTherefore, I broadly agree, Mr President, with what has been said in this House.
Arvoisa puhemies, olen siis laajalti samaa mieltä siitä, mitä täällä on sanottu.
EnglishIt is a pity, therefore, that we are discussing it before an almost empty House.
Siksi on vahinko, että käsittelemme tätä mietintöä lähes tyhjässä parlamentissa.
EnglishUnfortunately, the defenders of freedom of speech are all absent from the House.
Ikävä kyllä parlamentissa ei ole paikalla ainuttakaan sananvapauden puolustajaa.
EnglishIf we do not stick to the facts, we bring this House into disrepute, in my view.
Jos emme pitäydy tosiasioissa, vaarannamme nähdäkseni tämän parlamentin maineen.
EnglishAt 21 she is seven years younger than I was when I went to the House of Commons.
Hän on 21-vuotiaana 7 vuotta nuorempi kuin minä olin aloittaessani alahuoneessa.
EnglishIt became clear quite early on that opinions in this House are somewhat divided.
Melko varhaisessa vaiheessa ilmeni, että mielipiteet parlamentissa jakaantuvat.
EnglishIn my own Member State, citizens advice bureaux are acting as a clearing-house.
Omassa jäsenvaltiossani kansalaisten neuvontatoimisto toimii selvityskeskuksena.
EnglishYou have a chance to rebuild a Commission that can win the support of this House.
Teillä on mahdollisuus muodostaa komissio, joka pystyy saamaan parlamentin tuen.
EnglishI was present at the House and I contributed to the debate on Northern Ireland.
Olin läsnä parlamentissa ja osallistuin Pohjois-Irlantia koskevaan keskusteluun.
EnglishWe have seen today the subservience with which the House has joined in this game.
Olemme nähneet tänään, miten mielellään parlamentti on lähtenyt leikkiin mukaan.
EnglishI think that this House, and we, its Members, have three essential roles to play.
Nähdäkseni parlamentilla ja meillä, sen jäsenillä, on kolme olennaista tehtävää.
EnglishThis applies equally to the Members of this House and especially to agriculture.
Tämä pätee yhtä lailla Euroopan parlamentin jäseniin ja erityisesti maatalouteen.
EnglishI had the impression that many colleagues in this House saw things the way I did.
Sain sen käsityksen, että monet parlamentin jäsenet olivat kanssani samaa mieltä.
EnglishI also commend her recommendations to this House, and indeed share her concerns.
Ylistän myös parlamentille hänen suosituksiaan, ja jaan todellakin hänen huolensa.
EnglishI have to say that I am amazed the Council is not represented in the House today.
Täytyy sanoa, että minusta on hämmästyttävää, ettei neuvosto ole tänään paikalla.
EnglishThe loyalty of this House, as Elmar Brok has said, is to get enlargement in place.
Kuten jäsen Brok totesi, parlamentti on sitoutunut laajentumisen toteuttamiseen.
EnglishI think that for this reason, it is good work and this House should endorse it.
Mielestäni työn jälki on tästä syystä hyvää, ja parlamentin tulisi hyväksyä se.