EN

hold {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Moreover, his monopolistic hold on the media constitutes a danger for Italian democracy, Madam President.
Lisäksi monopolistinen ote tiedotusvälineisiin uhkaa Italian demokratiaa, arvoisa puhemies.
Sanoilla on todellinen ote todellisesta maailmasta.
The truth is that they are being intimidated and are afraid to come forward: such is the hold of the provisional IRA on the people in this area.
Totuus on, että heitä uhkaillaan, eivätkä he uskalla puhua: näin vahva ote IRA:n väliaikaisella siivellä on alueen asukkaista.
Road safety: passenger hand-holds on two-wheel motor vehicles (vote)
Kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen matkustajien kädensija (äänestys)
hold (myös: foothold)
2. Ilmailu
hold
3. vanhanaikainen
And neither do I believe that anything is to be gained from holding sterile debates on whether Europe should be a fortress or not.
Lisäksi uskon, että mitään ei voiteta käymällä hedelmättömiä keskusteluja siitä, onko Euroopan oltava linnoitus vai ei.
4. Musiikki

Esimerkkejä "hold"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishTogo is asking for financial support to hold parliamentary elections in October.
Togo pyytää taloudellista apua lokakuussa pidettäviä parlamenttivaaleja varten.
English(To select multiple adjacent items, press and hold the SHIFT key while selecting.
To select multiple adjacent items, press and hold the SHIFT key while selecting.
EnglishHold on to that until Windows has finished looking for and installing a driver.
Älä käytä sitä vielä vaan odota, että Windows on etsinyt ja asentanut ohjaimen.
EnglishPresident Mugabe is battling to hold on to power using all means at his disposal.
Presidentti Mugabe taistelee kaikin käytössään olevin keinoin pysyäkseen vallassa.
EnglishHowever, because of the way it works, it is impossible to hold a secret ballot.
Äänestys toimitetaan kuitenkin nyt sellaisella tavalla, ettei se ole salainen.
EnglishThe solution is not, of course, to hold back development in the poor countries.
Ratkaisuna ei voida tietenkään pitää sitä, että estetään köyhien maiden kehitystä.
EnglishIf terrorists were to get hold of this material we would be facing devastation.
Jos terroristit saisivat käsiinsä tätä ainetta, seuraukset olisivat tuhoisat.
EnglishI therefore propose that this House hold a debate on the role of the Central Bank.
Ehdotan tämän vuoksi, että parlamentissa käydään keskustelu keskuspankin asemasta.
EnglishNow is the time to act and Parliament is extremely unhappy about this hold-up.
Nyt on aika toimia ja parlamentti on erittäin tyytymätön tämän viivytyksen vuoksi.
EnglishIt has taken four years for us to be in a position to hold a summit of this kind.
Ennen kuin tällainen huippukokous voitiin järjestää, tarvittiin neljä vuotta.
EnglishYou may well ask why I hold the accession prospects of those countries so dear.
Saatatte ihmetellä, miksi pidän näiden maiden jäsenyysnäkymiä niin tärkeinä.
EnglishThis conference was held because it is a democratic right to hold conferences.
Tämä konferenssi pidettiin, koska sellaisen järjestäminen on demokraattinen oikeus.
EnglishOn 8 and 9 May, we are going to hold the first Interparliamentary Forum here.
Järjestämme ensimmäisen parlamenttien välisen foorumin täällä 8. ja 9. toukokuuta.
EnglishI understand there is no intention to hold referendums in Romania and Bulgaria.
Ymmärrän, ettei Romaniassa ja Bulgariassa aiota järjestää kansanäänestyksiä.
EnglishIf everybody is opposed to delaying the debates, however, we will have to hold them.
Jos kaikki kuitenkin vastustavat keskustelujen lykkäämistä, meidän on käytävä ne.
EnglishIs there a firm commitment for them to hold debates and for them to take decisions?
Onko siihen, että ne pitävät puheita ja tekevät päätöksiä, sitouduttu lujasti?
EnglishHold down the Ctrl key and click the videos you want to use, and then click Open.
Pidä Ctrl-näppäintä painettuna, napsauta haluamiasi videoita ja valitse sitten Avaa.
EnglishWe maintain that the west also has a responsibility for letting violence take hold.
Korostamme, että myös länsi on vastuussa tilaisuuden antamisesta väkivallalle.
EnglishIf we in Europe do not hold any cards, then we will be in no position to play.
Jos eurooppalaisilla ei ole mitään, mihin vedota, he eivät myöskään voi neuvotella.
EnglishThe accession negotiations should be put on hold while we await adequate reforms.
Meidän olisi keskeytettävä liittymisneuvottelut ja odotettava riittäviä uudistuksia.