EN hit
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

hit (myös: bash, blow, by-blow, chop)
volume_up
isku {subst.}
This hit the ultra-conservatives during the parliamentary elections particularly hard.
Parlamenttivaaleissa kärsitty tappio oli kova isku äärikonservatiiveille.
It is only government officials who would be hard hit.
Se olisi kova isku vain valtion virkamiehille.
Animal movement restrictions hit hard the economic resources of the locations or regions where they are imposed.
Eläinten liikkumisrajoitukset ovat kova isku niille seuduille tai alueille, joille rajoituksia on määrätty.
hit (myös: beating, chop, clout, percussion)
volume_up
lyönti {subst.}
hit (myös: smash)
volume_up
hitti {subst.}
hit
volume_up
osuma {subst.}
In the light of this, we are opposed to what is known as a 'hit-no hit' system.
Vastustamme näin ollen niin kutsuttua osuma / ei osumaa -järjestelmää (hit/no hit system).
hit
hit (myös: wisecrack)
volume_up
letkautus {subst.}
hit
volume_up
iskelmä {subst.}

2. Amerikanenglanti, Arkikielinen

hit (myös: murder)
volume_up
murha {subst.}

3. Arkikielinen

hit

Esimerkkejä "hit"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIn addition, prisoners in Rangoon were fired on when the cyclone hit the prison.
Lisäksi Rangoonissa olleita vankeja tulitettiin hirmumyrskyn iskiessä vankilaan.
EnglishAnother issue which it raises is why terrorists hit certain specific countries.
Esiin nousee myös kysymys, miksi terroristit hyökkäävät tiettyjä maita vastaan.
EnglishFood price rises have hit the most vulnerable sections of the population hardest.
Elintarvikkeiden hinnannousu on vaikuttanut eniten haavoittuvimpiin väestöryhmiin.
EnglishYoung people and women are hit hardest by the trafficking and consumption of drugs.
Huumekauppa ja huumeiden käyttö vaikuttavat pahiten nuoriin ihmisiin ja naisiin.
EnglishAs we know, it was the fishing communities that were hardest hit by that disaster.
Kuten tiedämme, kyseinen suuronnettomuus koetteli pahiten juuri kalastusyhteisöjä.
EnglishBecause, Commissioner, ladies and gentlemen, they hit at the heart of the matter.
Koska, arvoisa komissaari ja arvoisat jäsenet, ne koskevat keskeisiä asioita.
EnglishThat is the biggest disincentive to investment which will hit job opportunities.
Se jarruttaa tehokkaimmin investointeja, mikä heijastuu työmahdollisuuksiin.
EnglishAccessing the disaster-hit areas and distribution of aid is not without difficulties.
Katastrofin koettelemille alueille pääsy ja tuen jakaminen ei ole ollut helppoa.
EnglishWe know that many developing countries are being hit very hard by the crisis.
Mehän tiedämme, että kriisi on iskenyt erityisen rajusti moniin kehitysmaihin.
EnglishLast summer, most of Romania's territory was hit by severe flooding and landslides.
Viime kesänä suurin osa Romaniasta kärsi vakavista tulvista ja maanvyörymistä.
EnglishWhat we do not know is who else was hit and keeps the thrash hidden.
Sitä emme kuitenkaan tiedä, keneen muuhun tämä on iskenyt ja kuka salaa koko roskan.
EnglishEveryone ran for their lives, and it was the children who were hit hardest.
Kaikki juoksivat henkensä edestä, ja kaikkein kovimmin hyökyaalto iski lapsiin.
EnglishEurope is being hit by a great many disasters, and their number is increasing.
Eurooppa on joutunut kokemaan lukuisia katastrofeja, ja niiden määrä kasvaa.
EnglishIt was so bad that the army had to intervene to evacuate the hardest hit areas.
Tilanne oli niin paha, että tarvittiin armeijaa evakuoimaan pahiten kärsineet alueet.
EnglishRoad transport operators are being hit hard by the financial and economic crisis.
Tieliikenteen harjoittajat joutuvat ankarasti kärsimään rahoitus- ja talouskriisistä.
EnglishFunds for development aid have been similarly hit by measures of devastating severity.
Kehitysyhteistyövaroja on supistettu vastaavasti musertavan tiukoin toimenpitein.
EnglishI know that you will be aware of these floods; they hit the whole of the Midlands.
Tiedän, että olette tietoinen näistä tulvista; niitä sattui koko Midlandsin alueella.
EnglishThat seems to me to be a sanction that would hit the politicians, but not the people.
Tämäntyyppinen sanktio kohdistuisi nähdäkseni poliitikkoihin mutta ei kansaan.
EnglishWell, that time has come, because the mass movement has now hit the European Union.
Nyt tuo aika on tullut, sillä Euroopan unioniin on kohdistunut massamuuttojen aalto.
EnglishFishermen in every European coastal region are being hit hard by this oil price rise.
Kalastajat kaikilla Euroopan rannikkoalueilla kärsivät tästä öljyn hinnannoususta.