EN

history {substantiivi}

volume_up
history (myös: annals)
Bulgaria’s history is longer than many of the present EU Member States.
Bulgarian historia on pidempi kuin monen EU:n nykyisen jäsenvaltion historia.
As your colleague would say, the history of central and eastern Europe is our history.
Kuten kolleganne sanoisi, Keski- ja Itä-Euroopan historia on meidän historiaamme.
In Afghanistan, history has demonstrated that there can be no military solution.
Historia on osoittanut, että Afganistaniin ei voida saada sotilaallista ratkaisua.
history
volume_up
historia {subst.} (oppiaine)
Bulgaria’s history is longer than many of the present EU Member States.
Bulgarian historia on pidempi kuin monen EU:n nykyisen jäsenvaltion historia.
As your colleague would say, the history of central and eastern Europe is our history.
Kuten kolleganne sanoisi, Keski- ja Itä-Euroopan historia on meidän historiaamme.
In Afghanistan, history has demonstrated that there can be no military solution.
Historia on osoittanut, että Afganistaniin ei voida saada sotilaallista ratkaisua.
history (myös: past)
History has shown that it was dialogue that provided a way out of violence.
Menneisyys osoittaa, että väkivallasta päästään vuoropuhelun avulla.
EPAs have a difficult history in this Parliament.
Talouskumppanuussopimuksilla on vaikea menneisyys parlamentissa.
Mr President, this report has a somewhat turbulent history.
Arvoisa puhemies, tämän mietinnön menneisyys on jokseenkin myrskyisä.
history (myös: background, context)
We are discussing something here of which most know the history.
Puhumme nyt aiheesta, jonka tausta on useimmille tuttu.
Tällä esityksellä on lähes dramaattinen tausta.
The EU countries do not have anything like a shared history when it comes to the amount of cocoa in chocolate.
EU-mailla on kaikkea muuta kuin yhteinen tausta mitä tulee kaakaon määrään suklaassa.
history

Esimerkkejä "history"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Republic of Moldova is a European country through its history and geography.
Moldovan tasavalta on historiallisesti ja maantieteellisesti eurooppalainen maa.
EnglishThe European Union is the first experience of civilised globalisation in history.
Euroopan unioni on historian ensimmäinen kokemus sivistyneestä globalisaatiosta.
EnglishNational history and culture have given different tinges to criminal law systems.
Kansallinen historia ja kulttuuri ovat värittäneet rikoslakeja hyvin eri tavoin.
EnglishFor the first time in its history, Europe is facing a potential water shortage.
Ensimmäisen kerran historiansa aikana Euroopalla saattaa olla edessään vesipula.
EnglishIt has a longer history of democracy than 22 of the 27 Member States of the EU.
Sri Lankan demokratialla on pidempi historia kuin 22:llä EU:n 27 jäsenvaltiosta.
EnglishI think it was the longest one-minute speech in the history of this Parliament.
Luulen, että nämä olivat pisimmät minuutin puheenvuorot parlamentin historiassa.
EnglishIt was the most tragic war in human history and it deserves to be commemorated.
Se oli ihmiskunnan historian traagisin sota, joka ansaitsee tulla muistelluksi.
EnglishDeleting your history could take awhile if you have a lot of files and history.
Historian poisto voi kestää pitkään, jos tiedostoja ja historiatietoja on paljon.
EnglishOne cannot escape one' s own history and one' s own responsibility that easily.
Niin yksinkertaisesti ei kukaan voi paeta omaa historiaansa ja omaa vastuutaan.
EnglishIn Afghanistan, history has demonstrated that there can be no military solution.
Historia on osoittanut, että Afganistaniin ei voida saada sotilaallista ratkaisua.
EnglishThe preamble is exclusionary and reflects a distorted interpretation of history.
Perustelut ovat syrjivät ja heijastavat vääristynyttä historian tulkintatapaa.
EnglishThree days ago, on 1 May, a new chapter was written in the history of Europe.
Kolme päivää sitten, toukokuun 1. päivänä, Euroopan historiassa alkoi uusi luku.
EnglishThe history of Europe has been haunted by wars, crises and human catastrophe.
Euroopan historiaa ovat vaivanneet sodat, kriisit ja humanitaariset katastrofit.
EnglishEthiopia is, unfortunately, a country with a long history of poverty and famine.
Etiopia on valitettavasti maa, jossa köyhyydellä ja nälänhädällä on pitkä historia.
EnglishThat the Commission should go so far as to do that really is unique in history.
Se, että komissio menee näin pitkälle, on todella historiallisesti ainutlaatuista.
EnglishThe seeds of human rights violations lie in history, sometimes in distant history.
Ihmisoikeusrikkomusten siemenet ovat historiassa, joskus kaukaisessa historiassa.
EnglishThe 20th century was the century that saw the most shocking massacres in history.
1900-luku oli vuosisata, jolla tapahtui historian järkyttävimmät joukkomurhat.
EnglishIt was interesting, alongside our version of history, to hear the Spanish version.
Oli kiinnostavaa kuulla oman historianversiomme rinnalla espanjalainen versio.
EnglishWhy, then, has there been so little attention paid to mountains throughout history?
Miksi vuoristoihin on kuitenkin kiinnitetty niin vähän huomiota kautta historian?
EnglishTo that, I say that this is the best-prepared enlargement in the history of the EU.
Tähän vastaan, että tämä on EU:n historian parhaiten valmisteltu laajentuminen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "history":

history
life history
medical history