EN

helpful {adjektiivi}

volume_up
A little success rate control would be helpful for all concerned.
Jonkinlainen tulosten valvonta olisi hyödyllinen kaikille osallisille.
I believe the three-year debate was very helpful to prepare the ground.
Uskon kolmivuotisen keskustelun olleen varsin hyödyllinen maaperän valmistelussa.
All of these make a helpful contribution which will facilitate the application of this statute.
Kaikki nämä ovat hyödyllinen panos, jolla edistetään näiden sääntöjen soveltamista.
The Council of Ministers has been less helpful, if not obdurate, in its approach.
Ministerineuvoston lähestymistapa on ollut vähemmän avulias, ellei suorastaan itsepäinen.
It was very helpful and encourages Parliament to proceed on the lines which we have laid down.
Se on ollut hyvin avulias ja kannustanut parlamenttia jatkamaan valitsemillaan linjoilla.
Hän on ollut avulias ja yhteistyöhaluinen koko ajan.
helpful (myös: curate, kind, sweet)
I would like to thank all the members of the Committee on the Environment and the staff of the European Commission, who have been particularly helpful and cooperative.
Kiitän kaikkia ympäristöasioiden valiokunnan jäseniä ja Euroopan komission henkilökuntaa, joka on ollut erityisen auttavainen ja yhteistyöhaluinen.
Clearly in some areas where the Commission has tried to carry through the Committee of Inquiry's recommendations, the Council has not been helpful - in fact, quite the opposite.
On selvää, että joillakin alueilla, joilla komissio on pyrkinyt toteuttamaan tutkintavaliokunnan suositukset, neuvosto ei ole ollut kovinkaan auttavainen - itse asiassa aivan päinvastoin.

Esimerkkejä "helpful"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishPontificating on instant solutions in advance of an inquiry will not be helpful.
Pikaratkaisujen antamisesta ennen tutkimuksen suorittamista ei ole mitään hyötyä.
EnglishOne-sided recriminations are neither appropriate nor helpful in this situation.
Tässä asiassa eivät yksipuoliset syyllistämiset ole paikallaan eivätkä hyödyksi.
EnglishIt would be helpful to think that we were making some useful progress ourselves.
Asiaa auttaisi, jos voimme olettaa, että edistymme itse päästöjen vähentämisessä.
EnglishHere, PCs, the Internet and integration using the new media could be very helpful.
PC:stä, Internetistä ja uusien viestimien käytöstä voisi olla siinä suurta apua.
EnglishIn any event, thank you for this helpful report which has been most enlightening.
Joka tapauksessa kiitos tästä hyödyllisestä ja erittäin valaisevasta mietinnöstä.
EnglishEveryone acknowledges that a new VAT system would be very helpful to this sector.
Jokainen myöntää, että uusi arvonlisäverojärjestelmä toisi etuja tälle alalle.
EnglishI thank the President-in-Office for that comprehensive and very helpful reply.
Kiitän puheenjohtajaa tästä kattavasta ja erittäin hyödyllisestä vastauksesta.
EnglishMr Dell'Alba's report contains extremely helpful suggestions in this respect.
Jäsen Dell'Alban mietinnössä on tässä mielessä erittäin hyödyllisiä ehdotuksia.
EnglishThe new Member States, including Poland, could be very helpful in this regard.
Uusista jäsenvaltioista, myös Puolasta, voisi olla tässä asiassa paljon apua.
EnglishIt would be very helpful to our work if the data were given for each country.
Kaikelle työllemme olisi suureksi avuksi, jos tiedot ilmoitettaisiin maittain.
EnglishI am not sure that the largely one-sided tone of this Chamber is at all helpful.
En usko, että parlamentin pääosin yksipuolinen näkökanta on millään tapaa hyödyllinen.
EnglishHe was enormously helpful in the preparation of my report, as was his successor.
Hän oli erittäin suureksi avuksi mietintöni valmistelussa, kuten hänen seuraajansakin.
EnglishDoes he feel that this would be helpful in promoting tourism in Montenegro?
Oletteko sitä mieltä, että toimiston avaaminen edistäisi Montenegron matkailua?
EnglishI am sure that the Member's observations will be helpful in that specific regard.
Olen varma, että arvoisan jäsenen huomioista on hyötyä juuri tässä asiassa.
EnglishThat will be helpful in organising the logistical rules at European level.
Siitä on apua järjestettäessä logistiikkaa koskevia määräyksiä Euroopan tasolla.
EnglishThe fact-finding visits by committee representatives are very helpful to its work.
Valiokunnan edustajien tiedonkeruumatkat auttava hyvin paljon tässä työssä.
EnglishIf you could clarify exactly the ones that will not be taken, it would be helpful.
Jos voisitte kertoa tarkasti ne kysymykset, joita ei käsitellä, se olisi hyödyllistä.
EnglishI also put a question last night to the Commission, which was not very helpful either.
Esitin eilen illalla kysymyksen myös komissiolle, eikä siitäkään ollut juuri apua.
EnglishIt would be helpful to gain some reassurances from the Commission in these regards.
Olisi hyödyllistä, jos komissio voisi luvata jotain näiden asioiden osalta.
EnglishThe report proposes many helpful suggestions and I am very grateful for this.
Mietinnössä esitetään monia hyödyllisiä ehdotuksia, ja olen niistä hyvin kiitollinen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "helpfulness":

helpfulness
English
helping
help
Muita sanoja