EN

heavy {adjektiivi}

volume_up
Otherwise, the legacy we leave to future generations will be a very heavy one.
Muussa tapauksessa tuleville sukupolville jättämämme perintö on erittäin raskas.
We believe that heavy goods traffic is an important part of the internal market.
Mielestämme raskas tavaraliikenne on tärkeä osa sisämarkkinoita.
Work that is too heavy or dangerous for women is often detrimental to men too.
Naisille liian raskas tai vaarallinen työ on usein miehillekin haitaksi.
The Kyoto Protocol has come in for heavy criticism and will continue to do so.
Kioton pöytäkirjaa on arvosteltu ankarasti, ja ankara arvostelu jatkuu edelleenkin.
It is as unusual as the heavy snowfall early this morning in my city, Barcelona.
Se on yhtä poikkeuksellista kuin tämänaamuinen ankara lumimyrsky Barcelonassa, kotikaupungissani.
Madam President, there are structural weaknesses that are a heavy burden and prevent us from moving forward.
Arvoisa puhemies, on olemassa rakenteellisia heikkouksia, jotka ovat ankara rasitus ja jotka estävät meitä etenemästä.
The second 'bird' is Europe's heavy dependence on imported energy.
Toinen "kärpänen" on yhteisön voimakas riippuvuus tuontienergiasta.
On top of that the heavy reduction in exports resulting from the Russian crisis has made this a crisis of unprecedented depth.
Sittemmin Venäjän kriisin aiheuttama viennin voimakas lasku antoi markkinakriisille ennennäkemättömät mittasuhteet.
The entire system proposed by you, including heavy-handed interference from the powers that be, has proven that it does not work.
Koko teidän ehdottamanne järjestelmä, johon liittyy viranomaisten voimakas asioihin puuttuminen, on osoitettu toimintakyvyttömäksi.
There is certainly a very heavy agenda for the April Consumer Council.
Huhtikuun kuluttajaneuvostossa on todellakin painava esityslista.
And the consumer will more quickly get tired of having a purse that is too heavy.
Kuluttajalla olisi riesanaan liian painava lompakko.
A 40-tonne heavy goods lorry is fully interoperable. A freight train is not.
Toisin kuin tavarajuna, 40 tonnia painava kuorma-auto on täysin yhteentoimiva.
In my own country, Finland, there is continual heavy snow and there are harsh frosts, but things work.
Omassa kotimaassani Suomessa lunta on jatkuvasti valtavan paljon, on kova pakkanen ja asiat toimivat.
Lithuania has already been racked by the financial crisis and a rise in transport costs would be a heavy blow.
Finanssikriisi on jo runnellut Liettuaa, ja kuljetuskustannusten nousu olisi kova isku.
As we all know, he has been working under heavy pressure. This is a very complex and sensitive issue.
Tiedämme kaikki, että hän on työskennellyt kovan paineen alla, sillä kyseessä on hyvin monimutkainen ja herkkä aihe.
heavy (myös: chunky, fat, thick)
This particular one is a book about telecommunications which belongs to my colleague, Mr Rübig, and it is quite heavy going.
Tässä tapauksessa teos on kollegani Paul Rübigin tietoliikennettä käsittelevä kirja, joka on melko paksu teos.
heavy (myös: hard)
heavy (myös: robust, solid, sturdy)
FI

heavy metal {substantiivi}

volume_up
1. Musiikki
heavy metal (myös: hevi)

Esimerkkejä "heavy"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe population is getting older and women are called upon to pay the heavy price.
Väestö ikääntyy, ja kallis lasku tästä jää jälleen kerran naisten maksettavaksi.
EnglishHe has had to negotiate with the Council and the Commission under heavy pressure.
Hän on joutunut neuvottelemaan neuvoston ja komission kanssa kovassa paineessa.
EnglishThe difficulties focused on producer liability and the treatment of heavy metals.
Eniten hankaluutta aiheuttivat tuottajien vastuu ja raskasmetallien hävittäminen.
EnglishOtherwise, the legacy we leave to future generations will be a very heavy one.
Muussa tapauksessa tuleville sukupolville jättämämme perintö on erittäin raskas.
EnglishBoth we and the Council have traditionally made heavy weather of this issue.
Sekä me että neuvosto olemme perinteisesti tehneet tämän asian turhan vaikeaksi.
EnglishAcidified water also releases heavy metals which constitute a health problem.
Happamoitunut vesi lisää myös raskasmetalleja, jotka ovat suuri terveysongelma.
EnglishHeavy lorries, therefore, have major implications for the health of our citizens.
Raskailla kuorma-autoilla on tästä syystä suuri vaikutus kansalaistemme terveyteen.
EnglishThe Kyoto Protocol has come in for heavy criticism and will continue to do so.
Kioton pöytäkirjaa on arvosteltu ankarasti, ja ankara arvostelu jatkuu edelleenkin.
EnglishNow the disease has taken a heavy toll among those trained adults of working age.
Aids on kuitenkin velottanut raskaasti tätä koulutettua ja aktiivista aikuisväestöä.
EnglishWhat is really justified, then, is heavy investment in the whole railway industry.
On perusteltua, että nyt investoidaan merkittäviä summia koko rautatiealaan.
EnglishA 40-tonne heavy goods lorry is fully interoperable. A freight train is not.
Toisin kuin tavarajuna, 40 tonnia painava kuorma-auto on täysin yhteentoimiva.
EnglishMilitary helicopters came to lift heavy pieces of masonry that had fallen down.
Sotilashelikoptereita lähetettiin nostamaan suuria pudonneita rakennusten kappaleita.
EnglishRussia and Ukraine have dealt themselves and their reputations heavy blows.
Venäjä ja Ukraina ovat aiheuttaneet itselleen ja maineelleen hankalia seurauksia.
EnglishIt goes without saying that this would deal a heavy blow to tourism on the borders.
On sanomattakin selvää, että tämä merkitsisi valtavaa iskua raja-alueen matkailulle.
EnglishWell, what happened when I was a little kid was -- some pretty heavy stuff too.
No, mitä tapahtui kun minä olin pieni lapsi -- joitain kovia juttuja myös.
EnglishA heavy responsibility rests with the government, and we must make further demands.
Hallituksella on valtava vastuu, ja meidän on asetettava lisää vaatimuksia.
EnglishWe certainly must be clearly aware of the significance of these heavy metals.
Meidän on toki oltava täysin selvillä näiden raskasmetallien merkityksestä.
EnglishTherefore the heavy metal ban does not solve the problem in the short term.
Niinpä raskasmetallien kieltäminen ei ratkaise ongelmaa lyhyellä aikavälillä.
EnglishThey are being denied this right and they are being hit with very heavy punishments.
Heiltä evätään tämä oikeus ja heille määrätään erittäin kovia rangaistuksia.
EnglishHe and his family have paid a heavy price for what is a personal matter.
Hän ja hänen perheensä ovat maksaneet korkean hinnan henkilökohtaisesta asiasta.