EN

heavily {adverbi}

volume_up
I represent a region which is heavily dependent on the textile industry.
Edustan aluetta, joka on voimakkaasti riippuvainen tekstiiliteollisuudesta.
The implementation of those lines has been heavily criticised in the past.
Näiden budjettikohtien toteuttamista on kritisoitu aiemmin voimakkaasti.
The proposals rely too heavily on product-related subsidies.
Ehdotukset korostavat edelleen liian voimakkaasti tuotantoon liittyviä tukia.
heavily (myös: hard, severely)
And yet we have criticised accession countries heavily for their treatment of the Roma people.
Silti olemme arvostelleet ehdokasvaltioita romanien kohtelusta ankarasti.
Roosevelt heavily attacked the oligopolies, the big companies in the US, and reregulated the economy.
Roosevelt hyökkäsi ankarasti oligopoleja, Yhdysvaltojen suuryhtiöitä vastaan, ja säänteli uudelleen taloutta.
Companies that employ cheap labour obtained through human trafficking must be punished extremely heavily.
Yrityksiä, jotka käyttävät ihmiskaupan avulla saatavaa halpaa työvoimaa, on rankaistava äärimmäisen ankarasti.
The south-west of Afghanistan is not particularly heavily mined.
Afganistanin lounaisosa ei ole kovinkaan raskaasti miinoitettu.
The visa procedure should weigh heavily on our conscience.
Viisumimenettelyn pitäisi painaa raskaasti omaatuntoamme.
You cannot impose additional monetary penalties on a country that is already heavily in debt.
Ei ole mahdollista määrätä lisää sakkorangaistuksia maalle, joka jo on raskaasti velkaantunut.

Esimerkkejä "heavily"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI come from the Tyrol, a region which is very heavily affected by car emissions.
Olen kotoisin Tirolin alueelta, jossa autojen päästöjen vaikutukset ovat suuria.
EnglishThis is the most heavily populated of the so-called 'less-developed countries' .
Kyse on niin kutsuttujen vähiten kehittyneiden maiden väkirikkaimmasta valtiosta.
EnglishThe illegal use of plant protection products must be more heavily scrutinised.
Kasvinsuojeluaineiden laiton käyttö on otettava tiukemman tarkastelun kohteeksi.
EnglishThe Liège region has already experienced and paid heavily for the steel crisis.
Liègen alue on jo käynyt läpi terästeollisuuden kriisin ja maksanut siitä kalliisti.
EnglishIn addition, Member States must become more heavily involved in joint Frontex actions.
Lisäksi jäsenvaltioiden on osallistuttava tiiviimmin yhteisiin Frontex-toimiin.
EnglishIt snows so heavily there, the installation was almost immediately buried.
Siellä sataa lunta niin paljon, että koko rakennelma hautautui lähes samantien.
EnglishIn this country, so heavily dependent on tourism, the situation is becoming more tragic.
Ensimmäistä kertaa on nyt siepattu ulkomaalaisia ja ammuttu kohti matkailijoita.
EnglishThe whole matter has been heavily politicised and I think that was very wrong.
Koko asia on politisoitu hyvin vahvasti, ja se oli mielestäni suuri virhe.
EnglishThis will bring relief to the other transport routes that are already heavily used.
Se vähentää sellaisten liikennereittien käyttöä, joilla liikenne on jo hyvin vilkasta.
EnglishThe most successful plane it may be, but it is also perhaps the most heavily subsidised.
Se saattaa olla menestynein kone, mutta sitä on myös tuettu ehkäpä kaikkein eniten.
EnglishIn other words, we need to focus heavily on developing public transport.
Toisin sanoen meidän on keskityttävä painokkaasti kehittämään julkista liikennettä.
EnglishFirstly, the programme relies too heavily on taxation, instead of public spending cuts.
Ensiksi, ohjelma perustuu liikaa verotukseen julkisten menojen leikkaamisen sijasta.
EnglishThe North Sea Regional Advisory Council was heavily involved in this.
Pohjanmeren alueellinen neuvoa-antava toimikunta on ollut tässä tiiviisti mukana.
EnglishAt present, Bosnia-Herzegovina is one of the most heavily supported countries in the world.
Bosnia-Hertsegovina on tällä hetkellä yksi maailman eniten tukea saavista maista.
EnglishVietnam is heavily dependent on a single product group, namely shoes.
Vietnam on erittäin riippuvainen yhdestä tuoteryhmästä, nimittäin jalkineista.
EnglishTo improve governance, we are counting heavily on the European Commission's proposals.
Hallinnon parantamisessa odotamme suuresti Euroopan komission ehdotuksia.
EnglishI represent a region which is heavily dependent on the textile industry.
Edustan aluetta, joka on voimakkaasti riippuvainen tekstiiliteollisuudesta.
EnglishOf course, the level of taxation will not rise, as Europe is already too heavily taxed.
Verotuksen taso ei tietenkään nousisi, koska Euroopassa maksetaan jo nyt liikaa veroja.
EnglishThe implementation of those lines has been heavily criticised in the past.
Näiden budjettikohtien toteuttamista on kritisoitu aiemmin voimakkaasti.
EnglishI am also relying heavily on the Commission and the EU for the remaining cofinancing.
Luotan myös vahvasti komissioon ja EU:hun vielä avoimena olevan yhteisrahoituksen osalta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "heavily":

heavily