"to head off" - Suomenkielinen käännös

EN

"to head off" suomeksi

EN

to head off {verbi}

volume_up
1. yleinen
When I approached the Commission to try to head off disaster, I was told that the scheme was set and that to tamper with it, even for a good reason, would unravel the whole thing.
Kun lähestyin komissiota ja yritin estää katastrofin, minulle kerrottiin, että järjestelmä oli valmis ja että siihen kajoaminen edes hyvästä syystä romahduttaisi koko järjestelmän.
2. Arkikielinen
As our teams head off to Sydney they are under more pressure than ever.
Kun joukkueemme suuntaavat kohti Sydneyä, niihin kohdistuvat suuremmat paineet kuin koskaan aiemmin.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to head off" suomeksi

head substantiivi
head adjektiivi
to head verbi
off adjektiivi
off adverbi
off prepositio
Finnish

Esimerkkejä "to head off"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAs our teams head off to Sydney they are under more pressure than ever.
Kun joukkueemme suuntaavat kohti Sydneyä, niihin kohdistuvat suuremmat paineet kuin koskaan aiemmin.
EnglishThis reminds me of a Greek proverb: you cannot chop off your head just because you have tooth ache.
Tämä tuo mieleeni kreikkalaisen sanonnan, että et voi katkaista päätäsi, kun hammasta särkee.
EnglishEach time a head is chopped off, another one appears soon after.
Aina, kun yksi pää katkaistaan, tilalle tulee pian toinen.
EnglishIf you smoke this tobacco it blows the top off your head!
Me kaikki köyhdymme, kun poltamme tällaista tupakkaa.
Englishto run around like a chicken with its head cut off
EnglishHowever, we must head off criticism on procedural grounds or because we have accommodated certain sums under various budget headings.
Meidän on tosin vältettävä sitä, että meitä arvostellaan menettelyteknisten seikkojen tai eri talousarvio-otsakkeiden käytön takia.
EnglishLet me quote his words: 'above all to head off any threat of referenda by avoiding any form of constitutional vocabulary' - end of quote.
Lainaan hänen sanojaan: ”ennen kaikkea kansanäänestysten uhan torjumiseksi välttämällä kaikenlaista perustuslakiin liittyvää sanastoa”. Lainaus päättyy.
EnglishThe recovery framework plan, due out on 26 November, is supposed to include short-term measures to help head off a recession.
Talouden tervehdyttämistä koskevan puitesuunnitelman, jonka on määrä valmistua 26. marraskuuta, on tarkoitus sisältää lyhyen aikavälin keinoja laman ehkäisemiseksi.
EnglishSlobodan Milosevic is laughing his head off at the West, and the so-called ethnic cleansing continues day by day in all its systematic brutality.
Milosevi nauraa katketakseen länsimaille, ja järjestelmällistä julmuutta käyttäviä niin sanottuja etnisiä puhdistuksia jatketaan päivästä toiseen.
EnglishPoliticians are gradually beginning to become aware of the ageing of the population, and we might have expected this report to head off in this direction.
Poliittiset päättäjät alkavat vähitellen huomata väestömme ikääntymisen ja olisi voitu olettaa, että tässä mietinnössä olisi käsitelty sitä.
EnglishThe British Conservatives support the use by the EU of certain civil instruments to help head off or alleviate crises in third countries.
. (EN) Brittikonservatiivit kannattavat sitä, että EU käyttää tiettyjä ei-sotilaallisia välineitä kolmansien maiden kriisien ehkäisemiseen tai lievittämiseen.
EnglishMoreover, in recent days we have again seen efficient police work head off attacks in good time, such as today's news also from Germany.
Viime päivinä olemme saaneet lisäksi nähdä, kuinka tehokkaalla poliisiyhteistyöllä iskuja on estetty ajoissa, kuten tämänpäiväiset uutiset niin ikään Saksasta kertovat.
EnglishOther than in this respect, however, both the report by the Council and the Commission and the proposal prepared by Mr Watson head off in a political direction.
Tätä kohtaa lukuun ottamatta sekä neuvoston että komission julkilausumalla ja parlamentin jäsen Watsonin laatimalla ehdotuksella on poliittisempi sisältö.
EnglishAt the same time, it will deflate in good time many of the problems within Europe and will head off new dilemmas and new polarisations in the Union before they damage its unity.
Samalla saadaan ajoissa hälvennettyä useat EU:n sisäiset ongelmat ja estettyä uudet ongelmat ja vastakkainasettelut ennen kuin ne vahingoittavat EU:n yhtenäisyyttä.
EnglishThis Commission work programme almost has the feel of a 'business as usual' exercise, yet the situation demands fresh thought on how to head off what threatens to be a deep recession.
Tässä komission työohjelmassa on miltei tunne tavanomaisesta toiminnasta, vaikka tilanne vaatii tuoreita ajatuksia siitä, miten selvitään siitä, mikä uhkaa kehittyä syväksi taantumaksi.