"haulage" - Suomenkielinen käännös

EN

"haulage" suomeksi

EN haulage
volume_up
{substantiivi}

volume_up
kuljetus {subst.}
Following the long, drawn-out conciliation process, we have before us something which is still blind to the realities of the haulage, distribution and public transport sectors.
Pitkäksi venähtäneen sovittelumenettelyn jälkeenkin käsiteltävänämme olevat ehdotukset ovat edelleen kuljetus- ja jakelualan sekä julkisen liikenteen kannalta epärealistisia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "haulage":

haulage
English

Esimerkkejä "haulage"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

English- (SV) The present increase in haulage in Europe is untenable in the long term.
. Euroopan liikenteen nykyinen kehitys on kestämätöntä pitkällä aikavälillä.
EnglishThis decision will also have harmful consequences for road haulage workers.
Päätöksellä on haitallisia vaikutuksia myös maantieliikenteen työntekijöihin.
EnglishIn that way, the transport of goods by train can clearly never compete with road haulage.
Tällä tavoin tavarajunaliikenne ei voi koskaan kilpailla tiekuljetusten kanssa.
EnglishSome haulage companies are planning to shut down altogether due to EU over-regulation.
Jotkut liikennöitsijät aikovat lopettaa toimintansa kokonaan EU:n ylisääntelyn vuoksi.
EnglishThis could guarantee transparency in the signals given to the European road haulage sector.
Tämä takaisi Euroopan maantiekuljetusten alalle annettujen signaalien avoimuuden.
EnglishHaulage contractors and professional drivers often operate in more than one European country.
Kuljetusyritykset ja ammattikuljettajat toimivat usein useammissa Euroopan maissa.
EnglishRoad haulage contractors have a right of passage and a right to provide a service as well.
Myös maantiekuljetuksia harjoittavilla on oikeus läpikulkuun ja palveluun.
EnglishSections of the road haulage industry have come to appreciate that this year.
Se on pantu merkille paikoitellen maantieliikenteessä tänä vuonna.
EnglishHaulage companies will also benefit from this and, in the end, consumers.
Tästä hyötyvät myös kuljetusyritykset ja viime kädessä kuluttajat.
EnglishNeighbourliness is cynically sacrificed to the interests of the road haulage lobby.
Hyvät naapuruussuhteet uhrataan kyynisesti maantiekuljetuksia edustavan eturyhmän tarpeiden vuoksi.
EnglishMoreover, the road haulage sector employs over 30 000 people in Ireland.
Lisäksi kuljetussektori työllistää Irlannissa yli 30 000 ihmistä.
EnglishHaulage by sea is a far more energy-efficient means of transport than road haulage.
Merten tavaraliikenne on huomattavasti energiatehokkaampi liikennemuoto kuin maanteiden tavaraliikenne.
Englishthe exclusion of employees in haulage companies based outside the EU
EU:n jäsenvaltioiden ulkopuolella sijaitsevien liikennöintiyritysten henkilökunnan poissulkeminen
EnglishThese proposals form part of a concerted attack by the Commission on the road haulage industry.
Nämä ehdotukset ovat osa komission keskitettyä hyökkäystä, joka kohdistuu maantiekuljetuksiin.
EnglishI now come to the third text in question: access to the international road haulage market.
Pääsenkin nyt kolmanteen kysymykseen, joka liittyy kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä.
EnglishI have to add, in particular Dutch road haulage, in this case.
Minun täytyy sanoa, että tässä tapauksessa on kysymys myös erityisesti Alankomaiden kuljetusalasta.
EnglishCommon rules for access to the international road haulage market (recast) (
Maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt (uudelleenlaatiminen) (
EnglishMr President, HGV haulage is integral to the supply process essential to a good economy.
(EN) Arvoisa puhemies, raskas tavaraliikenne on olennainen osa järkevään talouteen kuuluvaa toimitusprosessia.
EnglishThey are the words of the UK Road Haulage Association.
Ne ovat Yhdistyneen kuningaskunnan kuljetusyritysten liiton sanoja.
EnglishMr President, today is a great day for road haulage contractors.
Arvoisa puhemies, tämä on suuri päivä autonkuljettajille.