"hat" - Suomenkielinen käännös

EN

"hat" suomeksi

volume_up
hat {subst.}
FI

EN hat
volume_up
{substantiivi}

hat (myös: cap, tampion)
volume_up
hattu {subst.}
The Treaty of Lisbon is fully NATO-compliant, and will help the EU to wear the NATO hat.
Lissabonin sopimus on täydellisesti Nato-yhteensopiva, ja EU:lle pannaan sillä päähän Nato-hattu.
As regards European issues, if you will allow me, I will now put on my other hat as well.
Mitä tulee Euroopan unionia koskeviin kysymyksiin, laitan nyt päähäni toisenkin hattuni.
If only terrorists and serious criminals wore black hats and displayed sinister sneers, those two needs could be satisfied simultaneously.
Jospa terroristeilla ja suurrikollisilla olisikin musta hattu ja ivallinen hymy huulillaan, niin molempia vaatimuksia olisi helppo noudattaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "hat":

hat
English

Esimerkkejä "hat"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIn addition we also now have a High Representative, who will have a double hat.
Tämän lisäksi meillä on nyt korkea edustaja, joka istuu kahdella tuolilla.
EnglishIt almost seemed to us, as Mr Bowis has said, that it was picking a figure out of a hat.
Meistä tuntui lähes siltä, kuten Bowis on sanonut, että se keksi luvun hatustaan.
EnglishMr President, I am now putting on a different hat to present my report to Parliament.
Arvoisa puhemies, vaihdan nyt roolia esitellessäni mietintöni parlamentille.
EnglishI am reassured by your comments - both with your French hat and the wider Council hat.
(EN) Olen helpottunut kuultuani kommenttinne - sekä Ranskan että neuvoston puolesta.
EnglishThis report makes this patently clear and I take my hat off to it for doing so.
Mietinnössä asia tehdään ilmeisen selväksi, ja nostan sille hattua.
EnglishWe have also noted hat the Council of Europe has adopted a position in this regard.
Toteamme lisäksi, että Euroopan neuvosto on ottanut kantaa asiaan.
EnglishAs regards European issues, if you will allow me, I will now put on my other hat as well.
Mitä tulee Euroopan unionia koskeviin kysymyksiin, laitan nyt päähäni toisenkin hattuni.
EnglishWhat is he going to do – stand in the middle of the street with a tin hat on his head?
Mitä jäsen aikoo tehdä – seistä keskellä katua peltihattu päässään?
EnglishI have quoted what Mrs Berger said earlier about the hat which you cannot simply take off.
Lainasin jo Bergerin vertausta hatusta, jota ei niin vain heitetä pois.
EnglishI wear another hat as the Chairman of the committee, thereby keeping an eye on the rapporteur.
Toinen on valiokunnan puheenjohtajan rooli, joka edellyttää esittelijän tarkkailemista.
EnglishI am not talking about suspending agreements at the drop of a hat.
En tarkoita sitä, että lakkaisimme soveltamasta sopimuksia kertaheitolla.
EnglishIt seems to me that all these war scenarios are old hat, outdated, congruent with the Cold War.
Minusta kaikki nämä sotaskenaariot ovat vanhoja, vanhentuneita, kylmän sodan aikaisia.
EnglishIf you can bring some order to all that, I take my hat off to you.
Jos voisitte saada hieman järjestystä tähän asiaan, nostan teille hattua.
EnglishDid the Commission expect that somebody would just pull a legal measure out of the hat?
Onko komissio sitten odottanut, että joku tempaisisi hatusta jonkin oikeudellisen toimenpiteen?
EnglishWe will pull the names of Members of this House out of a hat and see who is better at pronouncing them.
Vedämme hatusta parlamentin jäsenten nimiä ja katsomme, kuka osaa ääntää ne parhaiten.
EnglishIn this I will remove my Council hat and put on my national hat.
Riisun nyt neuvoston hattuni ja pistän päähän kansallisen hattuni.
EnglishAnd at this point, allow me to put on my institutionalist's hat.
Sallinette minun puhua tässä toimielinten puolesta.
EnglishPassing the hat round and trying to move things from pillar to post is not the model way of doing things.
Hatun kierrättäminen ja asioiden siirtely paikasta toiseen ei ole esimerkillinen tapa hoitaa asioita.
EnglishIn this connection, French speakers would speak of a "coup de chapeau" : in other words, I take my hat off to the EU.
Tässä yhteydessä ranskaa puhuvat sanovat kyllä EU:lle " coup de chapeau" eli nostan hattua.
EnglishThe Group of the Party of European Socialists, I take my hat off to you!
Näimme kyllin selvästi esimerkiksi Persianlahden kriisin aikana, kuinka nämä eurooppalaiset poliittiset puolueet toimivat.