"harsh" - Suomenkielinen käännös

EN

"harsh" suomeksi

EN

harsh {adjektiivi}

volume_up
I felt that Mrs Ferreira was rather harsh regarding the European Union's response.
Mielestäni Elisa Ferreira oli sangen ankara Euroopan unionin vastauksen suhteen.
The first harsh criticism of the media law was made prior to the adoption of the law.
Tiedotusvälineitä koskevan lain ankara kritiikki alkoi ennen lain hyväksymistä.
A harsh winter has exposed a new type of safety risk in sea transportation.
Lopuksi yksi yksityiskohta: ankara talvi on paljastanut uudenlaisen turvallisuusriskin merikuljetuksissa.
The harsh fact is that women make up only 46% of the working population.
Karu tosiasia on, että naiset muodostavat ainoastaan 46 prosenttia työväestöstä.
Difficulty of access, harsh climate and declivity should also be taken into account.
Vaikea pääsy, karu ilmasto ja kaltevuus tulisi myös ottaa huomioon.
That is the harsh reality that flies in the face of fine words by government and the Commission.
Se on karu todellisuus, joka on täysin päinvastainen kuin viranomaisten ja komission kauniit puheet.
This is a harsh blow to European integration - one that it scarcely needed.
Tämä on kova isku Euroopan yhdentymiselle - isku, jota tuskin tarvitsemme.
Tämä on totuus, kova ja epämiellyttävä totuus, ja tästä syystä hän on vaivaantunut.
The fate of a citizen who opposes injustice is harsh and cruel in today's Pakistan.
Epäoikeudenmukaisuutta vastustavan kansalaisen kohtalo on kova ja julma tämän päivän Pakistanissa.
Are we seriously suggesting that the sentence is too harsh for somebody who was convicted of manslaughter?
Väitämmekö me vakavissamme, että tuomio on liian julma tappoon syyllistyneelle?
The fate of a citizen who opposes injustice is harsh and cruel in today's Pakistan.
Epäoikeudenmukaisuutta vastustavan kansalaisen kohtalo on kova ja julma tämän päivän Pakistanissa.
But the harsh reality of this statement only serves to underline how pathetic the conclusions are, especially the solutions proposed.
Tämä julma totuus vain korostaa päätelmien ja etenkin ehdotettujen ratkaisujen naurettavuutta.
harsh (myös: blunt, cold, crude, curt, dour, rude)
In this respect recent referendums on the constitutional treaty have been a harsh wake-up call.
Tältä kannalta viimevuotiset kansanäänestykset perustuslakisopimuksesta olivat tyly muistutus.
Restructuring exercises are becoming increasingly more common and the decision by Volkswagen is a harsh one that will, either directly or indirectly, plunge thousands of families into uncertainty.
Uudelleenjärjestelyt yleistyvät jatkuvasti, ja Volkswagenin tyly päätös suistaa joko suoraan tai välillisesti tuhannet perheet epävarmuuteen.
All parliamentary groups, with the exception of ours, support a motion for a resolution on Azerbaijan that is harsh and out of step with the partnership initiatives that we have undertaken.
Kaikki poliittiset ryhmät omaa ryhmääni lukuun ottamatta tukevat Azerbaidžania koskevaa päätöslauselmaesitystä, joka on tyly ja joka poikkeaa käynnistämiemme kumppanuusaloitteiden linjasta.
The harsh reality is that it is a body in which we conduct negotiations.
On raaka tosiasia, että kyseessä on elin, jossa käymme neuvotteluja.
Kiinan Taiwan-politiikka on raaka.
The overall policy of the European Union legalises the harsh and savage exploitation of immigrants and workers as a whole in the European Union.
Euroopan unionin yleisellä politiikalla laillistetaan maahanmuuttajien ja yleisesti työntekijöiden julma ja raaka hyväksikäyttö unionissa.
harsh (myös: rough, scabrous, wiry)

Esimerkkejä "harsh"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI felt that Mrs Ferreira was rather harsh regarding the European Union's response.
Mielestäni Elisa Ferreira oli sangen ankara Euroopan unionin vastauksen suhteen.
EnglishMr Blak, you have a reputation for being a very harsh critic of mismanagement.
Esittelijä Blak, teillä on hallinnon väärinkäytösten terävän kriitikon maine.
EnglishHe was very harsh in his criticism of the United States and the European Union.
Hän arvosteli hyvin ankarasti Yhdistyneitä Kansakuntia ja Euroopan unionia.
EnglishThe first harsh criticism of the media law was made prior to the adoption of the law.
Tiedotusvälineitä koskevan lain ankara kritiikki alkoi ennen lain hyväksymistä.
EnglishHarsh penalties are still being imposed, including frequent use of the death penalty.
Rangaistukset ovat edelleen ankaria, ja kuolemanrangaistus on yleisesti käytössä.
EnglishThe harsh fact is that women make up only 46% of the working population.
Karu tosiasia on, että naiset muodostavat ainoastaan 46 prosenttia työväestöstä.
EnglishWe know that the current situation in Cabinda is extremely harsh for the Cabindese.
Tiedämme, että Cabindassa eletään vaikeita ja cabindalaisille erittäin ankaria aikoja.
EnglishIt has repeatedly demanded harsh measures to combat all these murderers.
Se on toistuvasti vaatinut ankaria toimia kaikkien näiden tappajien torjumiseksi.
EnglishThe defeat of the Revolution was followed by dark, cruel years and harsh reprisals.
Vallankumouksen jälkeiset vuodet olivat synkkiä ja julmia ankarien kostotoimien vuosia.
EnglishThis is a harsh blow to European integration - one that it scarcely needed.
Tämä on kova isku Euroopan yhdentymiselle - isku, jota tuskin tarvitsemme.
EnglishI would not use such harsh words normally, but this is a serious business.
En muuten käyttäisi näin tiukkoja sanoja, mutta kyse on vakavasta asiasta.
EnglishThe Council knows that conditions in Egyptian prisons can be harsh.
Neuvosto on tietoinen, että olot egyptiläisissä vankiloissa voivat olla ankarat.
EnglishWe have heard some very fundamental, harsh criticism of the bureaucratic procedures.
Olemme kuulleet erittäin perustavaa ja ankaraa arvostelua virkavaltaisista menettelyistä.
EnglishIn these countries, there have often been harsh clashes between these peoples.
Noissa maissa väestönryhmät ovat usein olleet kiivaasti vastatusten.
EnglishThis Commission is confronted with a harsh legacy of bad management.
Tämä komissio on joutunut pahasti vastakkain huonon hallinnon perinnön kanssa.
EnglishPlease excuse my harsh words, but one can almost talk in terms of a mirage.
Suokaa anteeksi tylyt sanani, mutta melkein voisi puhua kangastuksesta.
EnglishThese are facts that shed a harsh light on the European social model.
Nämä ovat tosiasioita, jotka puhuvat karua kieltä Euroopan sosiaalimallista.
EnglishEconomic governance requires harsh, immediate action and stringent rules that are binding.
Taloushallinto edellyttää rajuja ja välittömiä toimia sekä sitovia tiukkoja sääntöjä.
EnglishThe second alternative is less harsh but ultimately just as harmful.
Toinen vaihtoehto on vähemmän äkillinen mutta lopulta aivan yhtä haitallinen.
EnglishThe conditions of competition are particular harsh in the pig production sector.
Sikojen tuotannossa kilpailuedellytykset ovat erityisen ankarat.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "harsh":

harsh