"hardship" - Suomenkielinen käännös

EN

"hardship" suomeksi

EN

hardship {substantiivi}

volume_up
hardship (myös: bane, difficulty, knot)
hardship (myös: reverse)
hardship (myös: ordeal, trial)
hardship (myös: exertion)
hardship

Esimerkkejä "hardship"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFirst, it comes from a hardship crisis among North American national officials.
Ensinnäkin kriisi on saanut alkunsa pohjoisamerikkalaisten toimijoiden ahdingosta.
EnglishI have listened to your concerns and your information about the hardship on the ground.
Kuuntelin tarkasti huolianne ja kertomuksianne tilanteen vaikeudesta alueella.
EnglishContinued economic hardship will make people easier prey for extremists.
Jatkuvat taloudelliset vaikeudet tekevät ihmisistä helppoja uhreja kiihkoilijoille.
EnglishDespite this, cities seem to symbolize places of hardship that cannot be enjoyed.
Tästä huolimatta kaupungit nähdään kuitenkin viihtymättömyyden ja ilottomuuden tyyssijoina.
EnglishThe Commission is very sensitive to this issue and to the hardship that it has caused.
Komissio on erittäin ymmärtäväinen tämän asian ja sen aiheuttamien vaikeuksien suhteen.
EnglishThere is too much suffering, too much hardship, and this must end, this must stop now!
Kärsimystä ja koettelemuksia on liikaa; tästä on tultava loppu, tämän on loputtava heti!
EnglishPrices collapse, there is terrible hardship and indeed terrible profiteering by middlemen.
Hinnat romahtavat, on paljon vaikeuksia, ja välittäjät hyötyvät todellakin hirvittävästi.
EnglishAs Mr Stevenson has said, they are going to suffer endless hardship.
Kuten jäsen Stevenson mainitsi, näitä ihmisiä uhkaavat loputtomat vastoinkäymiset.
EnglishHowever, the little which is being given may relieve their hardship.
Tämä pienikin annettu määrä voi kuitenkin lievittää heidän vaikeuksiaan.
EnglishI know that many people in Greece are living through a period of great hardship and uncertainty.
Tiedän, että monet ihmiset Kreikassa elävät suurissa vaikeuksissa ja epävarmuudessa.
EnglishHowever, the little which is being given may ease their hardship.
Tämä pienikin annettu määrä voi kuitenkin lievittää heidän vaikeuksiaan.
EnglishHowever, the little which is being given may relieve their hardship.
Kuitenkin tämä pienikin avustus voi helpottaa heidän tilannettaan.
EnglishThose alterations and changes bring horrors of hardship on people.
Nuo vaihtelut ja muutokset aiheuttavat ihmisille vastoinkäymisiä.
EnglishAgain, if we are not careful, we are going to inflict hardship on animals that do not deserve it.
Ellemme ole varovaisia, aiheutamme tässäkin kärsimystä eläimille, jotka eivät ansaitse sitä.
EnglishLatvia was perhaps the first to undergo all this hardship, which was caused by the activities of the banks.
Latvia joutui ehkä ensimmäisenä tähän ahdinkoon, jonka pankkien toiminta aiheutti.
EnglishIt is very much needed, however, in times of difficulty and hardship.
Vaikeina aikoina sitä tarvitaan kuitenkin erittäin paljon.
EnglishHowever, if recovery is not achieved the outcome will be increased socio-economic hardship.
Jos elvytys ei kuitenkaan onnistu, tuloksena ovat lisääntyneet sosiaalis-taloudelliset vastoinkäymiset.
EnglishWe cannot ask for support and at the same time leave others in hardship.
Emme voi pyytää tukea ja samalla jättää muita pulaan.
EnglishWhen I first came out to the Gulf, I came to Kuwait in the days when it was still a hardship post.
Tullessani ensi kertaa Persianlahdelle, tulin Kuwaitiin aikana, jolloin se oli vielä ankea paikka.
EnglishI believe the European Union must reassess its position in helping those suffering acute hardship.
Uskon, että Euroopan unionin on arvioitava uudelleen asennettaan auttaa akuuteista vaikeuksista kärsiviä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "hardship":

hardship