EN

hard {adverbi}

volume_up
Parliament has worked hard, and has improved the document produced by the Council.
Parlamentti on tehnyt kovasti työtä ja parannellut neuvoston laatimaa asiakirjaa.
As I hope you realise, we are working very hard to bring this to an end.
Toivon teidän ymmärtävän, että teemme kovasti työtä saattaaksemme tämän päätökseen.
This means that the citizens are working hard and earning a great deal.
Se tarkoittaa, että kansalaiset tekevät kovasti töitä ja ansaitsevat hyvin.
Try hard to achieve a fresh Security Council resolution.
Ponnistelkaa lujasti uuden päätöslauselman saamiseksi turvallisuusneuvostolta.
Our presidency will be continuing to work hard in the weeks ahead.
Puheenjohtajavaltio tekee edelleen lujasti töitä tulevina viikkoina.
Everybody will have to work hard, of course, as you have said, Minister.
Kaikkien on tietysti tehtävä lujasti töitä, kuten sanoitte, arvoisa ministeri.
Apart from its own errors, Greece was hard hit by market speculation.
Kreikan omien virheiden lisäksi maahan kohdistui kovaa markkinoiden keinottelua.
The economic crisis hit the less protected groups particularly hard.
Talouskriisi on iskenyt erityisen kovaa vähiten suojattuihin ryhmiin.
I think it is a splendid idea to continue working hard on biogas.
Mielestäni on loistava idea jatkaa kovaa työtä biokaasun hyväksi.
Road transport operators are being hit hard by the financial and economic crisis.
Tieliikenteen harjoittajat joutuvat ankarasti kärsimään rahoitus- ja talouskriisistä.
The Commission tells us: 'We have worked so hard to reach this agreement'.
Komissio totesi tehneensä ankarasti töitä, ennen kuin pääsimme tähän sopimukseen.
It should think hard about the means for achieving these goals.
Sen olisi syytä pohtia ankarasti keinojaan näiden tavoitteiden saavuttamiseen.
The financial crisis has therefore hit car manufacturing particularly hard.
Siksi autoteollisuus on kärsinyt rahoituskriisistä erityisen voimakkaasti.
The Commission is therefore pushing very hard to have very clear targets.
Komissio ajaakin voimakkaasti ajatusta selkeiden tavoitteiden asettamisesta.
For that reason we shall be lobbying hard for these three aspects to be interlinked.
Näin ollen kannatamme voimakkaasti näiden kolmen tehtävän yhdistämistä.
hard (myös: fast)
Muutoin ne eivät vetäisi niin lujaa.
Meidän on iskettävä nopeasti ja lujaa.
The food crisis that is currently hitting the developing countries hard illustrates perfectly the urgent need for better regulation of global trade.
Tällä hetkellä elintarvikekriisi iskee lujaa kehitysmaissa, ja tämä kuvaa täydellisesti kiireellistä tarvetta maailmankaupan parempaan sääntelyyn.

Esimerkkejä "hard"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnd that makes it hard - as the Commissioner says - to educate people about AIDS.
Ja kuten komission jäsen totesi, tämä vaikeuttaa ihmisten valistamista aidsista.
EnglishFaced with this type of barbaric act, even greater barbarism is hard to imagine.
Näiden raakojen tekojen takia pohdin, voiko raakalaismaisuus olla vielä pahempaa.
EnglishI know he has worked very hard on this case, as have other Members of Parliament.
Tiedän, että hän on tehnyt paljon asian eteen, kuten muutkin parlamentin jäsenet.
EnglishIt is well known that large corporations tend to shed jobs when times are hard.
On yleisesti tunnettua, että suuryritykset vähentävät kovina aikoina työpaikkoja.
EnglishI can assure the honourable Member that we are working very hard to achieve that.
Voin taata jäsenelle, että työskentelemme ahkerasti saavuttaaksemme tavoitteen.
EnglishFor more information, see Improve performance by defragmenting your hard disk.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Suorituskyvyn parantaminen kiintolevyn eheytyksellä.
EnglishIt is right that it also causes us to think hard about regulation and supervision.
On totta, että meidän pitäisi sen vuoksi pohtia tarkkaan sääntelyä ja valvontaa.
EnglishIt is hard to imagine how this would be done in Europe's densely-populated areas.
On vaikeaa kuvitella, miten se tehtäisiin Euroopan tiheästi asutuilla alueilla.
EnglishA hard disk needs to be partitioned and formatted before you can store data on it.
Kiintolevy on osioitava ja alustettava, ennen kuin sille voi tallentaa tietoja.
EnglishParliament has worked hard, and has improved the document produced by the Council.
Parlamentti on tehnyt kovasti työtä ja parannellut neuvoston laatimaa asiakirjaa.
EnglishWe have worked hard and I would like to think that our work will not be in vain.
Olemme tehneet kovasti töitä, ja olen sitä mieltä, että työmme ei ole ollut turhaa.
EnglishIt is particularly hard for us to prove that discrimination takes place at work.
Erityisen vaikeaa meille on kuitenkin todistaa se, että näin tapahtuu työpaikoilla.
English(ES) Thank you very much for the very hard but necessary work that you have done.
(ES) Paljon kiitoksia tekemästänne erittäin ankarasta mutta tarpeellisesta työstä.
EnglishIt finds this hard to bear, as it feels its identity as a great power threatened.
Sen on vaikea hyväksyä asiaa, sillä sen mielestä maan suurvalta-asema on uhattuna.
EnglishPoverty hits single parents, above all women with children, especially hard.
Köyhyys kohdistuu erityisesti yksinhuoltajiin, ennen kaikkea naisiin ja lapsiin.
EnglishHe has no doubt been cracking the whip behind the Commission very hard indeed.
Hän on epäilemättä antanut piiskan viuhua komission selän takana varsin ankarasti.
EnglishIf I were an elected representative in Washington I would find it hard to answer.
Jos olisin kongressiedustaja Yhdysvalloissa, vastauksen antaminen ei olisi helppoa.
EnglishYou can also repartition hard disks with a third-party partitioning program.
Voit osioida kiintolevyjä uudelleen myös kolmannen osapuolen osiointiohjelmalla.
EnglishThe Union has always succeeded when it has set itself hard and fast objectives.
Unioni on aina onnistunut, kun se on asettanut itselleen konkreettisia tavoitteita.
EnglishWe are pushing the European message hard in the run-up to the October elections.
Levitämme voimakkaasti eurooppalaista viestiä valmistauduttaessa lokakuun vaaleihin.