"to harass" - Suomenkielinen käännös

EN

"to harass" suomeksi

EN to harass
volume_up
[harassed|harassed] {verbi}

It will also enable us to harass Commissioner Brittan, but that is only a tiny part of the problem.
Sen avulla voimme myös ahdistella komission jäsentä Brittania, mutta se ratkaisee vain pienen osan ongelmasta.
They should be protected from rogue traders who seek to mislead and harass them through dishonest advertising and marketing.
Heitä olisi suojeltava villeiltä myyjiltä, joiden tavoitteena on johtaa harhaan ja ahdistella heitä epärehellisellä mainonnalla ja markkinoinnilla.
Activists from the left-wing movement 'Kazakhstan 2012' are being harassed and jailed.
"Kazakstan 2012" -vasemmistoliikkeen aktivisteja ahdistellaan ja vangitaan.
We are not children who can be taken to task; we shall not be harassed by civil servants.
Emme ole lapsia, joita näpäytetään sormille, emme anna virkamiesten kiusata meitä.
I have seen often enough how right-wing extremists have harassed - or attempted to harass - foreigners, or even those who hold different beliefs.
Tarpeeksi usein olen saanut kokea, miten äärioikeistolaiset ovat kiusanneet ulkomaalaisia ja vain eri tavalla ajattelevia tai miten äärioikeistolaiset ovat yrittäneet kiusata heitä.
And I, who am his wife, I am often harassed by the police.
Poliisi on vainonnut usein myös minua, hänen vaimoaan.

Esimerkkejä "to harass"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishBut it would be pointless to harass small family farms with this.
Olisi kuitenkin turhaa rasittaa pieniä maatiloja tällaisilla vaatimuksilla.
EnglishSome environmental protection groups harass those involved in oil exploration or exploitation.
Jotkin luonnonsuojeluryhmät häiritsevät öljyntutkintaa tai öljyn hyödyntämistä harjoittavia.
EnglishWhether you pay or not, they continue to harass and abuse people.
Yhtiö jatkaa ihmisten häiriköintiä ja hyväksikäyttöä siitä riippumatta, maksavatko nämä vai eivät.
EnglishAll the special German arrangements designed to scare off and harass asylum-seekers are to be preserved.
Kaikki erityisesti saksalaiset järjestelyt turvapaikanhakijoiden pelottelemiseksi ja kiusaamiseksi on määrä säilyttää.
EnglishInstead, we must constantly harass the racists, and allow them no respite in Europe and throughout the world.
Rasisteja on sitä vastoin ahdisteltava lakkaamatta, heille ei saa antaa yhtään lepotaukoa Euroopassa eikä muuallakaan maailmassa.
EnglishThat is something that the Commission must face up to; it is something that we will harass the Commission on until it is done completely well.
Komission on huolehdittava tästä; me aiomme painostaa komissiota tässä asiassa, kunnes asia hoidetaan perusteellisesti.
EnglishI do not believe, for example, that the chemist would harass me for buying condoms or Viagra for my husband or my boyfriend.
En esimerkiksi usko, että apteekkari kohtelisi minua häiritsevästi, jos ostaisin kondomeja tai Viagraa aviomiehelleni tai poikaystävälleni.
EnglishBig business could also use these measures to harass weaker competitors such as small- and medium-sized enterprises, for example.
Myös suuryritykset voisivat käyttää näitä säännöksiä heikompien kilpailijoidensa, esimerkiksi pienten ja keskisuurten yritysten häirintään.
EnglishIndeed, if you read some of the letters from these people, they are even quoting EU law back at people to harass them even further as victims.
Todellakin, kun näiden henkilöiden lähettämiä kirjeitä lukee, huomaa, että niissä jopa siteerataan EU:n lakia uhreille, millä pyritään ahdistelemaan heitä vain lisää.
EnglishIn a number of cases, the election of delegates was disrupted by organisational problems and also by attempts to harass, bribe, intimidate or kill candidates.
Organisatoriset ongelmat häiritsivät useasti osallistujien valintaa, mutta niin tekivät myös ehdokkaiden kiusaamis-, pettämis-, pelottelu- tai tappamisyritykset.
EnglishIt does not inspire confidence that these forces are doing enough to harass him and his network of loyal supporters so that he can be brought to justice.
Se ei todellakaan lisää luottamusta siihen, että joukot tekevät kaikkensa hätyyttääkseen häntä ja hänen lojaalien kannattajiensa verkostoa, jotta hänet saataisiin oikeuden eteen.
EnglishWhen state authorities start to close down newspapers, when they start to harass or imprison journalists, it is a sure sign that human rights and freedom are crumbling.
Kun valtion viranomaiset alkavat sulkea sanomalehtiä, kun he alkavat uhkailla tai vangita lehtimiehiä, on tämä varma merkki siitä, että ihmisoikeudet ja vapaudet ovat murenemassa.
EnglishThen the operators require payment on different grounds, and continuously harass, put under psychological stress and even threaten with legal action those who do not pay up.
Tämän jälkeen yrityshakemistoyhtiö vaatii maksua eri perusteilla ja harjoittaa jatkuvaa häirintää, psykologista painostusta ja jopa uhkaa oikeustoimilla niitä, jotka eivät suostu maksamaan.