"to hand out" - Suomenkielinen käännös

EN

"to hand out" suomeksi

EN to hand out
volume_up
{verbi}

to hand out (myös: to allocate, to allot, to deal, to deliver)
After that introductory comment, may I also hand out a few bouquets.
Tämän alkuhuomautuksen jälkeen haluaisin kuitenkin jakaa myös ruusuja.
The European Union must not hand out money indefinitely in Africa without linking it to objectives in terms of content and policy.
Euroopan unionin ei pidä jakaa Afrikalle loputtomasti rahaa liittämättä sitä sisältöä ja politiikkaa koskeviin tavoitteisiin.
We cannot hand out money with one hand and, with the other, take countries to court, where they may well be fined.
Emme voi toisella kädellä jakaa rahaa ja toisella haastaa valtioita jostakin asiasta oikeuteen, jossa ne ehkä vähitellen tuomitaan maksamaan sakkoja.
to hand out (myös: to allow, to assign, to confer, to deal)
Mr President-in-Office of the Council, just imagine if you had to hand out 20 or 25 presents to ensure that everyone agreed.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kuvitelkaa, että teidän pitäisi antaa 20-25 lahjaa, jotta kaikki olisivat samaa mieltä.
15:32 For women, the best example I can give you is Enjoli the commercial: "I can put the wash on the line, pack the lunches, hand out the kisses and be at work at five to nine.
15:32 Paras esimerkki naisista on Enjolin hajuvesimainos: "Voin ripustaa pyykit, pakata lounaan, antaa suukot ja olla kokopäivätyössä.
Ladies and gentlemen, we must not hand out the motorways of the sea just to people we know, because that would be entirely contrary to our approach.
Hyvät parlamentin jäsenet, emme voi noin vain antaa merten moottoriteiden kehittämistä tuntemiemme ihmisten tehtäväksi, koska se olisi täysin vastoin toimintatapaamme.
to hand out (myös: to dish out, to pass out)
It is unconscionable to hand out privileges to other countries at the expense of Lithuanian starch production capacity and agricultural producers in general.
On kohtuutonta jaella etuoikeuksia muille maille Liettuan tärkkelystuotantokapasiteetin ja maataloustuottajien kustannuksella.
to hand out (myös: to hand down)

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to hand out" suomeksi

hand substantiivi
to hand verbi
out substantiivi
out adjektiivi
out adverbi
out prepositio
to out verbi
Finnish

Esimerkkejä "to hand out"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis problem is getting out of hand, perhaps through lack of information and research.
Tilanne on riistäytymässä käsistämme, ehkäpä tiedon ja tutkimusten puutteen takia.
EnglishWe must act vigorously if we do not want things to get out of hand here.
Meidän on toimittava ponnekkaasti, jos emme halua, että tilanne karaa käsistä
EnglishBut I would certainly be sorry to see all the amendments simply dismissed out of hand.
Olisin kyllä pahoillani, jos kaikki tarkistukset yksinkertaisesti pyyhittäisiin pois.
EnglishThirdly, he said: South Africa has rejected any amendment of the agreement out of hand.
Kolmanneksi hän sanoi: Etelä-Afrikka torjui sovitteluitta kaikki sopimuksen muutokset.
EnglishOnly in this way can we avoid the costs of this crisis getting out of hand.
Vain tällä tavoin voimme välttää sen, että tämän kriisin kustannukset karkaavat käsistä.
EnglishHowever, we must, of course, all do what we can to ensure that matters do not get out of hand.
Meidän kaikkien on kuitenkin tehtävä kaikkemme, jotta tilanne ei riistäydy käsistä.
EnglishWhat kind of rights are these, when they are rejected out of hand in the name of solidarity?
Millaisia oikeuksia nämä ovat, kun ne evätään suoralta kädeltä yhteisvastuun nimissä?
EnglishThe Russians must recognise that they cannot dismiss our concerns out of hand.
Venäläisten on ymmärrettävä, että he eivät voi torjua suoralta kädeltä meille tärkeitä asioita.
EnglishWe should reject the natural radiation aspects of this proposal out of hand.
Meidän olisi hylättävä suoralta kädeltä tämän ehdotuksen luonnonsäteilyyn liittyvät näkökohdat.
EnglishIt is not enough just to hand out advice; we need to offer help as well.
Pelkkä neuvojen tarjoaminen ei riitä: meidän on tarjottava myös apua.
EnglishIf we are really showing or want to show solidarity, then it is not sufficient to hand out money.
Jos olemme tai haluamme olla todella solidaarisia, pelkkä rahan antaminen ei riitä.
EnglishI reject out of hand a limitation of the choice between the various organisational models.
En missään tapauksessa hyväksy eri organisaatiomallien valintamahdollisuuden rajoittamista.
EnglishWhat would we have done, however, if something like this had got out of hand?
Mitä olisimme tehneet, jos tilanne olisi riistäytynyt käsistä?
EnglishIt is absolutely crucial that the violence we see should not get completely out of hand.
On ehdottoman tärkeää, ettei nyt esiintyvä väkivalta saa yliotetta.
EnglishOn the other hand, nobody will come out of a trade war unscathed, least of all the European Union.
Toisaalta kukaan ei selviä kauppasodasta ehjin nahoin, ei etenkään Euroopan unioni.
EnglishOn the one hand, he points out that it is not the EU's task to finance broadband development.
Hän painottaa toisaalta sitä, ettei EU:n tehtävä ole rahoittaa laajakaistan kehittämistä.
EnglishThey ended up in a tree, and one of them holds out a hand to the other.
Ne päätyivät puun latvukseen, ja toinen ojentaa kätensä toiselle.
EnglishNevertheless, I reject biometric authentication systems out of hand.
Torjun kuitenkin biometriset tunnistusjärjestelmät suoralta kädeltä.
EnglishThese countries also have to accept the helping hand we are stretching out to them.
Näiden maiden on myös hyväksyttävä se, että autamme niitä.
EnglishIn this Parliament we surely are going to condemn that out of hand and condemn all those who support it.
Parlamentti tuomitsee toki suoralta kädeltä kaiken tuon ja kaikki sen kannattajat.

Muita sanoja