"haircut" - Suomenkielinen käännös

EN

"haircut" suomeksi

EN haircut
volume_up
{substantiivi}

haircut (myös: cut, cutback, intersection, operation)
volume_up
leikkaus {subst.}
haircut (myös: coiffure, cut, hairdo, hairstyle)
volume_up
kampaus {subst.}
Perhaps I do not recognise you because you have a new haircut.
Ehkä en tunnista teitä, koska teillä on uusi kampaus.
haircut
haircut
However, unless the front cannot be widened, the EU efforts will be like taking a few drops out of the ocean or having a haircut to lose weight.
Jollei rintamaa saada laajennettua, EU:n toiminnan vaikutus on kuitenkin sama kuin muutaman vesipisaran poistaminen valtamerestä tai hiustenleikkuu elopainon keventämiseksi.
haircut

Esimerkkejä "haircut"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishInstead, we need to finally be brave and responsible enough to take a debt haircut.
Sen sijaan meidän on oltava viimeinkin riittävän rohkeita ja vastuullisia ja leikattava velkaa.
English8:12 Panbanisha is trying to give Nyota a haircut with a pair of scissors.
8:12 Panbanisha yrittää parturoida Nyotaa saksilla.
EnglishWe need to be realistic: we need a debt haircut, at least in Greece and probably also in Portugal.
Meidän on oltava realistisia: tarvitaan velkaleikkauksia, ainakin Kreikassa ja todennäköisesti myös Portugalissa.
EnglishThis graduated haircut schedule will replace the uniform haircut add-on of 5% that is currently applied to these assets.
Asteittainen aliarvostus korvaa näihin omaisuuseriin tällä hetkellä sovellettavan yhtenäisen 5 prosentin aliarvostuksen.
EnglishSecondly, I think bondholders will have to pay a price - if not a haircut then, at the very least, they deserve a bit of a shave.
Toiseksi minusta obligaatioiden haltijoiden on maksettava hinta - jos ei ihan leikkausta, niin vähintäänkin hieman ajoa.
EnglishTier one assets are to be classified in four liquidity categories and each category assigned a specific haircut schedule.
Ykköslistan arvopaperit jaetaan neljään likvidiysryhmään ja kullekin ryhmälle määritellään erityinen markkina-arvon aliarvostusasteikko.
EnglishThe maturity buckets of the haircut schedules are to be chosen in such a way as to achieve an even distribution of outstanding volumes across buckets.
Aliarvostusasteikkojen maturiteettiluokat valitaan siten, että arvopaperikanta jakaantuu tasaisesti maturiteettiluokittain.
EnglishIn parallel, we will introduce, as of January 2011, a graded haircut schedule, which will continue to adequately protect the Eurosystem.
Otamme vastaavasti käyttöön tammikuussa 2011 yksinkertaistetun hiustenleikkuun järjestelmän, jolla jatketaan eurojärjestelmän asianmukaista suojelua.
EnglishIn addition to these shady dealings, Mr Draghi is also particularly open to criticism for his uncompromising stance against a debt haircut in Greece and in favour of the bail-out.
Näiden hämäräperäisten menettelyjen lisäksi Mario Draghia voidaan erityisesti arvostella siitä syystä, että hän vastustaa ehdottomasti velkaleikkauksia Kreikassa ja kannattaa tukipakettia.