EN

hail {substantiivi}

volume_up
hail (myös: rain, fusillade)
hail
The aim was to guarantee farmers a minimum income in certain circumstances such as public disasters like droughts, storms, hail, forest fires or epizootic diseases.
Tavoitteena oli taata viljelijöille vähimmäistulo tietyissä olosuhteissa, joita ovat esimerkiksi kuivuus, myrskyt, rakeet, metsäpalot ja eläintaudit.
hail (myös: hail storm)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "hail":

hail

Esimerkkejä "hail"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishOther countries, for example the one I hail from, do not apply this facility.
Muut maat, mm. se maa, josta itse olen kotoisin, eivät käytä tätä välinettä.
EnglishFrom the perspective of the new Member States, you hail from a distant country.
Uusien jäsenvaltioiden näkökulmasta olette kotoisin kaukaisesta maasta.
EnglishSo I hail the European Parliament directive which recognizes that.
Onnittelen siis Euroopan parlamentin johtoa, joka tunnusti aiheen tärkeyden.
EnglishBut those who hail the imposition of national preferences as a panacea are irresponsible.
Ne, jotka tarjoavat ihmelääkkeeksi kansallista suosintajärjestelmää, ovat kuitenkin vastuuttomia.
EnglishWe should reject it, regardless of whether we hail from seafaring nations or from landlocked countries.
Kaikkien - sekä merenkulkuvaltioiden että sisämaavaltioiden edustajien - on hylättävä se.
EnglishOur 626 Members of the European Parliament, at any rate, hail from 130 different national parties.
Meidän Euroopan parlamentin 626 jäsentämme tulevat sentään 130:stä eri kansallisesta puolueesta.
EnglishCould it be that we perhaps hail from the same Member State?
Johtuneeko se siitä, että olemme kotoisin samasta jäsenvaltiosta?
EnglishI hail from one country where the situation is unsatisfactory, but where attempts are being made to find a solution.
Kotimaani tilanne on epätyydyttävä, mutta tilanteeseen yritetään löytää ratkaisua.
EnglishMr President, this enlargement project is to the little country I hail from, Denmark, a matter of national pride.
Arvoisa puhemies, laajentumishanke on pienelle kotimaalleni Tanskalle kansallinen kunniankysymys.
EnglishMr President, unfortunately we will not be able to hail the definitive shape of the European Union at Amsterdam.
Arvoisa puhemies, emme valitettavasti voi Amsterdamissa juhlia Euroopan unionin lopullista muotoa.
EnglishI hail from a border area, and driving around the area for half an hour, you can face road tolls six times!
Olen kotoisin raja-alueelta, jossa voi puolen tunnin ajomatkalla joutua maksamaan tiemaksua kuusi kertaa!
EnglishIn the islands I hail from, it is the main industry.
Saarilla, joilta tulen, se on suurin teollisuudenala.
EnglishMr President, I hail from a country abounding in water and I also have my home in Amsterdam near water.
Arvoisa puhemies, olen kotoisin maasta, jossa on runsaasti vesistöjä, ja myös kotini Amsterdamissa on veden äärellä.
EnglishThis applies to all countries from which suspects hail.
Tämä pätee kaikkiin epäiltyjen kotivaltioihin.
EnglishThe Hail transmission system is also compulsory, and each fishing vessel must carry an observer on board.
Pakollinen on myös niin kutsuttu Hail -tunnistusjärjestelmä, jonka lisäksi kaikissa kalastusaluksissa on oltava tarkkailija.
EnglishI hope, the next time I speak on Zimbabwe, it will be to hail Mugabe's demise and departure from office.
Toivon, että seuraavan kerran, kun puhun Zimbabwesta, saan puhua myönteiseen sävyyn Mugaben hallinnon päättymisestä ja hänen erostaan.
EnglishThese days, an increasing proportion of refugees in Europe hail from the developing world, and we are less hospitable.
Nykyisin yhä suurempi osa pakolaisista tulee Eurooppaan kolmannesta maailmasta, emmekä me ole enää yhtä vieraanvaraisia.
EnglishAmbulances drive round under a hail of bullets to rescue the injured and to collect the dead that they are unable to bury.
Ambulanssit kiertelevät luotisuihkujen keskellä noutaakseen loukkaantuneita ja kootakseen kuolleet, joita ei voida haudata.
EnglishMembers of this Parliament hail from 15 different sovereign states and are aware that company law differs widely from one Member State to another.
Parlamentin jäsenet ovat kotoisin 15 suvereenista valtiosta, ja he ovat tietoisia jäsenvaltioiden yhtiölainsäädäntöjen suurista eroista.
EnglishMr President, I should first of all like to express my solidarity with the Galician people and with the MEPs who hail from that region.
Arvoisa puhemies, haluan ensiksikin ilmaista solidaarisuuteni Galician väestölle ja niille Euroopan parlamentin jäsenille, jotka ovat peräisin tältä alueelta.
Muita sanoja