"haggle" - Suomenkielinen käännös

EN

"haggle" suomeksi

EN

haggle {substantiivi}

volume_up
haggle (myös: haggling)
The haggling, which also took place here in Parliament, about whether to limit emissions by 40% or 50%, was wrong.
Myös täällä parlamentissa käyty tinkiminen siitä, pitäisikö päästöjä rajoittaa 40 prosentilla vai 50 prosentilla, oli väärin.
But the Council does like to haggle, and it does not always take the actual needs into consideration in the process.
Neuvosto pitää kuitenkin tinkimisestä, ja lisäksi se ei aina tarkastele todellisia tarpeita.
To Mr Herzog, whose group I understand intends to adopt a similar position, I would like to say that I particularly liked your expression 'tough haggling' .
Jäsen Herzog, jonka ryhmän ymmärsin ottavan vastaavanlaisen kannan, pidin käyttämästänne ilmauksesta "ahne tinkiminen".
haggle (myös: hassle, quarrel, spat, war)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "haggle":

haggle

Esimerkkejä "haggle"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis is not the moment to haggle with the USA over the cost of reconstruction.
Nyt ei pidä ryhtyä tinkimään USA:n kanssa jälleenrakennuksen kustannuksista.
EnglishThis is no time for the Council to haggle over what is a tiny amount of money.
Nyt ei ole oikea aika neuvoston tinkiä pienestä rahamäärästä.
EnglishWe haggle with the Council – Mrs Grossetête is right there – for a billion more or less.
Me kinastelemme neuvoston kanssa – tässä jäsen Grossetête on oikeassa – miljardista sinne tai tänne.
EnglishBut the Council does like to haggle, and it does not always take the actual needs into consideration in the process.
Neuvosto pitää kuitenkin tinkimisestä, ja lisäksi se ei aina tarkastele todellisia tarpeita.
EnglishMore information about the substance of policies used to penetrate through to the outside world and people would haggle about money at midday around the fireplace.
Silloin julkisuuteen pääsi enemmän tietoa sisällöistä ja rahasta puhuttiin kello kaksitoista tulisijan ääressä.
EnglishThis is a matter of political opinion in several cases but, on the matter of biodiversity and extinctions, we cannot compromise and we cannot haggle.
Monissa tapauksissa asiaan liittyy poliittisia näkökohtia, mutta kun kyse on luonnon monimuotoisuudesta ja lajien sukupuuttoon kuolemisesta, emme voi tinkiä.
EnglishThere is the risk that all we appear to do is haggle between governments over what each must pay, despite the fact that this clearly forms part of politics too.
On olemassa se vaara, että vaikuttaa siltä kuin vain tinkisimme eri hallitusten kesken siitä, mitä kunkin täytyy maksaa, mutta on selvää, että se kuuluu politiikkaan.
EnglishAll so that the Karachi port authorities can haggle with the insurance company over the insurance premiums which they should receive for the damage, which was indeed caused.
Karachin satamaviranomaiset pyrkivät tällä tavoin keinottelemaan vakuutusyhtiön kanssa vakuutuskorvauksista, joita niiden pitäisi saada aiheutetusta vahingosta.
EnglishWill this kind of haggle add a new dimension to car boot sales (which are not auctions) with lawyers setting up their tables at such sales in order to resolve disputes?
Tuovatko tällaiset kiistat uuden ulottuvuuden kirpputoreihin (jotka eivät ole huutokauppoja) ja pystyttävätkö asianajajat sinne omat pöytänsä kiistojen ratkaisemiseksi?
EnglishThe Italian Presidency and the Commission had mobilised and we must not allow anyone to haggle over insurance premiums with citizens of the European Union as hostages.
Puheenjohtajavaltio Italia ja komissio ovat ryhtyneet toimiin, eikä meidän pidä sallia kenenkään keinotella vakuutuskorvauksista pitämällä Euroopan unionin kansalaisia panttivankeinaan.
EnglishFourthly, if we are going to haggle about money, then let us do it properly; this would mean clarifying the net contributor debate, particularly as far as Mr Waigel is concerned.
Neljänneksi: jos kerran hierotaan kauppaa rahasta, niin tehdään se sitten ainakin oikein; se tarkoittaisi valon tuomista nettomaksajakeskustelun pimeyteen, erityisesti herra Waigelille.
Muita sanoja