EN

habitation {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "habitation"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe disaster also has major implications for the ecology, livelihoods, human habitation and community action.
Katastrofilla on myös merkittäviä ekologisia, elinkeinoihin, ihmisten asuinolosuhteisiin ja yhdyskunnan toimintaan kohdistuvia vaikutuksia.
EnglishFor this reason, a public campaign was launched to repair the damage caused and to make Santa Cruz de Tenerife a town fit for habitation once more.
Siksi on käynnistetty yhteiskunnallinen kampanja vahinkojen korjaamiseksi ja Santa Cruz de Tenerifen kaupungin asumiskelpoisuuden säilyttämiseksi.
EnglishSwiss architect Le Corbusier marks a new trend with the opening (1952) of his selfcontained ‘vertical city’ (Unité d’habitation) in Marseilles, France.
Sveitsiläinen arkkitehti Le Corbusier aloittaa uuden suuntauksen vuonna 1952, kun Unite d’habitation -kokonaisuus avataan Marseilles’ssa Ranskassa.
EnglishSimple notices, stating the intended dates of the spraying, placed close to human habitation in the areas at risk, may be all that is needed.
Yksinkertaiset ilmoitukset, joihin merkittäisiin levitysten ajankohta ja jotka sijoitettaisiin riskialueilla sijaitsevien asumusten läheisyyteen, voisivat olla riittäviä.
EnglishPictures of poor girls living in districts that are unfit for habitation will be shown, and it will be broadcast that not enough Members were present in Parliament to discuss the matter.
Tyttöparkoja näytetään asuinkelvottomissa kortteleissa, ja kerrotaan, että parlamentti ei ollut päätösvaltainen keskustelemaan asiasta.
EnglishThe situation of the people in the occupied areas, particularly in the refugee camps, some of which have existed for over thirty years, can be described as unfit for human habitation.
Miehitetyillä alueilla, erityisesti osittain yli 30 vuotta olemassa olleilla pakolaisleireillä, elävien ihmisten tilannetta voi kuvata epäinhimilliseksi.
EnglishMeasures can and should of course be planned for Famagusta, in order to make it suitable for habitation again, and you will be aware that relevant initiatives are underway in the town.
Famagustaa varten voitaisiin ja pitäisi myös suunnitella toimia, jotta se voitaisiin jälleen asuttaa, ja tiedättekin varmaan, että kaupungissa on käynnistetty tähän liittyviä aloitteita.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "habitation":

habitation
habit
habitable