"to grow" - Suomenkielinen käännös

EN

"to grow" suomeksi

EN to grow
volume_up
[grew|grown] {verbi}

Consequently, the danger of disintegration and renationalisation continues to grow.
Näin ollen hajaannuksen ja uudelleenkansallistamisen vaara kasvaa jatkuvasti.
Energy consumption is continuing to grow, but the natural resources are limited.
Energian kulutus kasvaa jatkuvasti, mutta luonnonvarat ovat rajallisia.
By this I mean the right of every child to grow up in an intact environment.
Tarkoitan tällä jokaisen lapsen oikeutta saada kasvaa puhtaassa ympäristössä.
Farmers in the European Union also want to grow many varied types of crops.
Euroopan unionin viljelijät haluavat myös kasvattaa hyvin monentyyppisiä kasvilajeja.
The other part of the virus has a sequence that can grow an electrode material for a battery.
Toisessa osassa virusta on sekvenssi, joka kasvattaa materiaalia elektrodiksi akulle.
Of course in a drought the farmers cannot grow alternative crops.
Maanviljelijät eivät tietenkään voi kasvattaa vaihtoehtoisia viljelykasveja tässä kuivuudessa.
This situation must be rectified so that the region can grow harmoniously.
Tilanne on oikaistava, jotta alue voi kehittyä tasapainoisesti.
The feeling of reciprocal affinity has to grow.
Vastavuoroiselle kiintymykselle on annettava aikaa kehittyä.
They also have the right to grow up to become healthy adults, both in body and soul.
Myös heillä on oikeus kehittyä ja tulla terveiksi aikuisiksi niin sielultaan kuin ruumiiltaan.
In its present composition, this House is only just starting to grow accustomed to its duties and responsibilities.
Parlamentin nykyinen kokoonpano alkaa vasta totutella tehtäviinsä ja velvollisuuksiinsa.
Time, and the growing poverty in many developing countries, is therefore pressing.
Meillä alkaa olla kiire, koska aika kulkee eteenpäin ja köyhyys lisääntyy monissa kehitysmaissa.
We will know that we have succeeded once the number of European patents begins to grow and we start to catch up with the US and Japan.
Me tiedämme onnistuneemme, kun eurooppalaisten patenttien määrä alkaa kasvaa ja saavutamme Yhdysvallat ja Japanin.
We need global players which can grow strong enough to handle increasingly tough international competition.
Tarvitsemme maailmanlaajuisia toimijoita, jotka voivat vahvistua kohdatakseen koventuvan kansainvälisen kilpailun.
I want to thank President Santer because, if Parliament is to grow strong, it must also be responsible.
Esitän kiitokseni puheenjohtaja Santerille, sillä jos parlamentti on aikeissa vahvistua, sen on myös kannettava vastuuta.
A Union that must draw on present experience to grow stronger, so that it can assert its identity and its role in the world more decisively.
Sen on otettava oppia tämän päivän kokemuksista, jotta se voisi vahvistua ja tuoda identiteettinsä ja roolinsa maailmassa esiin määrätietoisemmin.
This is a new instrument, and we can learn from its growing pains.
Puhumme nyt uudesta välineestä, ja voimme ottaa oppia sen alkuvaikeuksista.
A Union that must draw on present experience to grow stronger, so that it can assert its identity and its role in the world more decisively.
Sen on otettava oppia tämän päivän kokemuksista, jotta se voisi vahvistua ja tuoda identiteettinsä ja roolinsa maailmassa esiin määrätietoisemmin.
And within a few months after that sea urchin dying, the seaweed started to grow.
Muutaman kuukauden kuluttua merisiilien kuolemasta merilevät alkoivat lisääntyä.
The importance of the existing delegations from these countries is growing, and they must become more active.
Näiden maiden olemassa olevien valtuuskuntien merkitys kasvaa ja niiden aktiivisuuden tulee lisääntyä.
And in that sense the protection of minors - our children and the citizens of the future - is essential, so they can grow up in a suitable audiovisual environment.
Tämänsuuntaisesti alaikäisten suojelu, lastemme ja tulevien kansalaisten suojelu, on välttämätöntä, jotta he voisivat varttua asianmukaisessa audiovisuaalisessa ympäristössä.

Esimerkkejä "to grow"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIf nothing is done about it, it will grow into a very, very big border dispute.
Mikäli asialle ei tehdä mitään, syntyy erittäin, erittäin suuri rajakonflikti.
EnglishThis has enabled it to throw off the shackles and to grow in an admirable way.
Näin se on onnistunut irtautumaan kahleista ja kasvamaan ihailtavalla tavalla.
EnglishThe list of shortcomings grows longer; complaints by parents and pupils grow louder.
Puutelista vain pitenee, ja vanhempien ja lasten valituksen käyvät äänekkäämmiksi.
EnglishNot enough European small and medium-sized enterprises grow into world-beaters.
Liian harvat eurooppalaiset pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät alansa huipulle.
EnglishMr President, world energy production is predicted to grow at a rate of 1.6 % a year.
Arvoisa puhemies, maailman energiatuotannon ennustetaan kasvavan 1, 6 % vuodessa.
EnglishWe will therefore know more, and this culture of mainstreaming and support will grow.
Silloin tiedämme enemmän, ja tämä valtavirtaistamisen ja tuen kulttuuri laajenee.
EnglishSo my big dream is to become an aircraft engineer and pilot when I grow up.
Suuri unelmani on tulla lentokonemekaanikoksi ja lentäjäksi, kun kasvan isoksi.
EnglishChildren who grow up in families where little is done about culture have difficulties.
Sellaisilla lapsilla, joiden kotona harrastetaan vähän kulttuuria, on vaikeuksia.
EnglishIt must grow and be rooted in the genuine fears and perceptions of our citizens.
Sen lähtökohtana on oltava kansalaistemme todelliset pelot ja näkemykset.
EnglishGreat academic institutions grow from the bottom up, not from the top down.
Suuret akateemiset instituutiot kasvavat alhaalta ylös eivätkä ylhäältä alas.
EnglishIt will grow more powerful in its economy, welfare and mutual cooperation.
Siitä tulee voimakkaampi taloudessa, hyvinvoinnissa ja keskinäisessä yhteistyössä.
EnglishAll of us in this House – if we are lucky enough to live long enough – will grow old.
Me kaikki täällä parlamentissa vanhenemme, jos meillä on onni elää tarpeeksi kauan.
EnglishBut we have the little problem that good policies do not grow on trees.
Ongelmana vain on, että järkevää politiikkaa ei ole kovinkaan helppoa toteuttaa.
EnglishA Capital of Culture is hardly likely to grow up around a lorry terminal.
Sellainen kulttuuripääkaupunki tuskin syntyy kuorma-autoterminaalin ympärille.
EnglishBecause with it, each individual state can also grow considerably stronger.
Koska siten myös jokainen yksittäinen valtio voi tulla huomattavasti voimakkaammaksi.
EnglishAs a result, the vulnerability of European consumers will continue to grow.
Tästä syystä eurooppalaisten kuluttajien asemasta tulee yhä haavoittuvampi.
EnglishIt is therefore my wish for all of us that our cooperation will grow ever stronger.
Toivon meidän kaikkien puolesta, että yhteistyömme vahvistuu entisestään.
EnglishNevertheless, the number of people infected with HIV or dying of AIDS continues to grow.
Hiv-tartunnan saaneiden tai aidsiin kuolevien määrä kuitenkin lisääntyy jatkuvasti.
EnglishAs road traffic and air traffic continue to grow, that is an urgent task.
Koska maantieliikenne ja lentoliikenne kasvavat jatkuvasti, tehtävä on kiireellinen.
EnglishMoney and credit have both continued to grow vigorously in recent months.
Rahan määrän ja luotonannon kasvu on jatkunut erittäin voimakkaana viime kuukausina.