"great" - Suomenkielinen käännös

EN

"great" suomeksi

volume_up
great {subst.}
volume_up
great! {interjektio}
FI

EN great
volume_up
{substantiivi}

great
volume_up
suuri {subst.}
In my opinion the risk that that will be the consequence of EMU is great.
Käsitykseni mukaan on olemassa suuri riski siitä, että EMU voi johtaa juuri tähän.
Given that Europe is full of SMEs, this is a time of great opportunity.
Tämä on suuri mahdollisuus, koska Eurooppa on täynnä pk-yrityksiä.
Therefore, your responsibility, Mr President-in-Office of the Council, is great indeed.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, vastuunne on siis suuri.
great (myös: degree, dimension, extent, glory)
volume_up
suuruus {subst.}
It also stands for the values that make the European Community great.
Se merkitsee myös arvoja, joista Euroopan yhteisön suuruus syntyy.
That is the great strength of democracy and the rule of law that we are upholding here today.
Juuri tässä tulee ilmi meidän kaikkien puolustaman demokratian ja oikeusvaltion suuruus.
Another aspect for which the international context is of great importance is the amount of the sums insured.
Toinen seikka, jossa kansainvälisen ulottuvuuden huomioon ottaminen on erityisen tärkeää, on vakuutussummien suuruus.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "great":

great

Esimerkkejä "great"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishShame on us for allowing the sale of arms and weapons to the Great Lakes region.
Saisimme hävetä, että sallimme aseiden myynnin Afrikan suurten järvien alueelle.
EnglishRegardless of its mode of dissemination, it has great social and cultural value.
Sillä on lähettämistavasta riippumatta suurta sosiaalista ja kulttuurista arvoa.
EnglishWe shall thus be able to deal effectively with this great threat to the planet.
Näin voimme tehokkaasti tarkastella tätä planeettaamme kohdistuvaa suurta uhkaa.
EnglishThe report goes to great lengths to push these kinds of dangers under the carpet.
Mietinnössä on nähty kovasti vaivaa tällaisten vaarojen lakaisemiksi maton alle.
EnglishThis Parliament has shown its great interest throughout the negotiation process.
Parlamentti on osoittanut syvän mielenkiintonsa koko neuvottelumenettelyn ajan.
EnglishI should like to point out that these ten Member States also have great wealth.
Haluan korostaa, että myös näissä kymmenessä jäsenvaltiossa on paljon vaurautta.
EnglishHowever, you have taken a great interest in my constituency of Northern Ireland.
Olette kuitenkin kiinnittänyt paljon huomiota vaalipiiriini Pohjois-Irlannissa.
EnglishIn other words, we must pay great attention to the enforceability of the rules.
Toisin sanoen meidän on kiinnitettävä suurta huomiota sääntöjen valvottavuuteen.
EnglishWe are asking them to intensify their efforts, because the challenges are great.
Pyydämme osapuolia tehostamaan ponnistelujaan, sillä haasteet ovat huomattavat.
EnglishThere is not a great deal now to stop us reaching a consensus on the new Treaty.
Ei puutu enää paljoakaan, että pääsemme yksimielisyyteen uudesta sopimuksesta.
EnglishThe re-emerging unseemly debate has caused a great deal of harm to the entire EU.
Toistuva epäasiallinen keskustelu on aiheuttanut paljon harmia kaikkialla EU:ssa.
EnglishThese ideas on the part of the Commission have attracted a great deal of support.
Nämä komission esiin tuomat ajatukset ovat saaneet osakseen runsaasti kannatusta.
EnglishAfter a great deal of thought, I found myself unable to identify with any of them.
Pohdittuani asiaa pitkään ja hartaasti en pystynyt samastumaan niistä mihinkään.
EnglishThe Liberal Group puts great stress on trying to make plenary sessions livelier.
Liberaalien ryhmä pitää erittäin tärkeänä pyrkimystä elävöittää täysistuntoja.
EnglishBut it’s a great tool to turn to when everything else you’ve tried hasn’t worked.
But it’s a great tool to turn to when everything else you’ve tried hasn’t worked.
EnglishThere is a great need to assist some of the older farmers to retire in dignity.
Joitakin iäkkäämpiä viljelijöitä täytyy auttaa jäämään kunniallisesti eläkkeelle.
EnglishThis agreement required considerable political courage and great determination.
Tämä sopimus vaati huomattavaa poliittista rohkeutta ja suurta päättäväisyyttä.
EnglishWe are interested in Azerbaijan and have a great deal of goodwill for the country.
Me olemme kiinnostuneita Azerbaidžanista ja suhtaudumme siihen hyväntahtoisesti.
EnglishThere are other instruments that would be a great asset in the current situation.
On olemassa muita välineitä, jotka olisivat erittäin hyödyllisiä nykytilanteessa.
EnglishWhy is Ireland performing better than a great many of the larger Member States?
Miksi? Miksi Irlanti kehittyy paremmin kuin jotkin suuremmista jäsenvaltioista?