EN

gravity {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
The gravity of the negotiations did not move the Council of Ministers a great deal.
Neuvottelujen vakavuus ei ole juuri liikuttanut neuvostoa.
The gravity of the situation is plain for all to see.
Tällä hetkellä ilmiön vakavuus on silmiemme edessä.
Theme one is the gravity and permanence of the threat.
Niistä ensimmäinen on uhkan vakavuus ja pysyvyys.
gravity (myös: dignity, grace, poise)
gravity (myös: gestation, pregnancy)
gravity
2. Fysiikka
gravity
So where you get slightly denser areas, gravity starts compacting clouds of hydrogen and helium atoms.
Hieman tiheämmillä alueilla painovoima alkaa tiivistää hiili- ja vetyatomipilviä.
Gravity is more powerful where there's more stuff.
Painovoima on suurempi siellä missä on enemmän ainesta.
But in Einstein's theory of gravity, his general theory of relativity, gravity can also push things apart.
Einsteinin painovoimateoriassa, yleisessä suhteellisuusteoriassa, painovoima voi myös työntää kappaleita erilleen.
gravity
gravity

Esimerkkejä "gravity"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThese deaths are a reminder of the gravity of the security situation in this region.
Nämä kuolemat muistuttavat meitä alueen turvallisuustilanteen vakavuudesta.
EnglishI think it is right; given the gravity of the matter it is important to be vigilant.
Uskon, että se on oikein, koska asian vakavuuden takia on oltava valppaana.
EnglishMr President, we are all aware of the gravity of the situation in Afghanistan.
Arvoisa puhemies, me kaikki käsitämme Afganistanin tilanteen vakavuuden.
EnglishWe are of course all aware of the urgency and gravity of the situation.
Olemme tietenkin kaikki tietoisia tilanteen kiireellisyydestä ja vakavuudesta.
EnglishAt that point Europe will be itself resetting its political centre of gravity.
Silloin Eurooppa itse asettaa uudelleen poliittisen painopisteensä.
EnglishSpanish public opinion believes attempts were made to play down the gravity of the situation.
Espanjassa ollaan yleisesti sitä mieltä, että tilanteen vakavuutta yritettiin vähätellä.
EnglishMr Danielsson, I hope you appreciate the gravity of this matter.
Puheenjohtaja Danielsson, teidän on pakko käsittää, että tämä on todella tärkeä asia.
EnglishConsequently, with enlargement, the centre of gravity of cohesion policy is going to shift eastwards.
Näin ollen yhteenkuuluvuuspolitiikan painopiste siirtyy laajentumisen myötä itään.
EnglishSo where you get slightly denser areas, gravity starts compacting clouds of hydrogen and helium atoms.
Hieman tiheämmillä alueilla painovoima alkaa tiivistää hiili- ja vetyatomipilviä.
EnglishYou see, we are all used to gravity being a force that does one thing, pulls objects together.
Painovoimaa on totuttu pitämään voimana, joka vetää kappaleita yhteen.
EnglishThe gravity of the negotiations did not move the Council of Ministers a great deal.
Neuvottelujen vakavuus ei ole juuri liikuttanut neuvostoa.
EnglishIt is the centre of gravity for trade and investment worldwide and will remain so for many years to come.
Se on kaupan ja investointien kansainvälinen keskus nyt ja vielä pitkän aikaa.
EnglishAs a result, no questions have been raised by the decision-makers, given the gravity of the situation.
Siispä tilanteen vakavuuden vuoksi päätöksentekijät eivät ole kyseenalaistaneet asiaa.
EnglishThe scale and gravity of fraud prejudicial to Community financial interests is clear to all.
Kaikki ovat selvillä yhteisön taloudellisia etuja haittaavien petosten laajuudesta ja vakavuudesta.
EnglishThe gravity of the unemployment situation in the European Union is dramatic, even though it is improving.
Työttömyystilanne Euroopan unionissa, vaikkakin se on kohentumassa, on erittäin vakava.
EnglishMadam President, we face a situation of the utmost gravity.
Arvoisa rouva puhemies, meillä on edessämme erittäin vakava tilanne.
EnglishBearing in mind the exceptional gravity of the BSE affair, I should like to explain that vote orally.
Koska BSEasia on poikkeuksellisen vakava, haluaisin antaa suullisen selvityksen äänestyksestä.
EnglishSurely the laws of gravity apply to people facing sideways, just as they do to people facing forwards.
Kai painovoima sentään vaikuttaa yhtä lailla ihmisiin, jotka istuvat sivuttain kuin eteenpäin.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, simply raising a problem is an admission of its gravity.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, jo ongelman esiin nostaminen tarkoittaa sitä, että se on vakava ongelma.
EnglishUntil they put politics at the centre of gravity, it will be very difficult to move the process forwards.
Ennen kuin politiikka asetetaan painopisteeksi, on erittäin vaikeaa saada prosessia etenemään.