EN

gold {substantiivi}

volume_up
Players—dubbed Gold 1, Blue 2, Gold 3, Blue 4—work in paired teams.
Pelaajat, joiden nimet ovat Kulta 1, Sininen 2, Kulta 3 ja Sininen 4, pelaavat joukkueissa.
Lyijy painaa esimerkiksi suunnilleen yhtä paljon kuin kulta.
So, for example, if Gold 1 plays a 2 of hearts, everyone else must also play a heart.
Joten jos esimerkiksi Kulta 1 lyö herttakakkosen, muidenkin on lyötävä herttaa.

Esimerkkejä "gold"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThat does not mean that all that glitters in the Commission is gold, however.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki komissiossa olisi kultaa, mikä kiiltää.
EnglishOf that, 15% are in gold, while the remaining 85% consist of US dollars and yen.
15 prosenttia on kultaa ja jäljellä oleva 85 prosenttia dollareita ja jenejä.
EnglishThe idea here, to put it in graphic terms for once, is to turn shit into gold.
Ajatuksena oli - kerrankin havainnollisesti sanottuna - tehdä paskasta kultaa.
EnglishIf, like me, you're wearing a gold ring, it was forged in a supernova explosion.
Jos käytät minun tapaani kultasormusta, se taottiin supernovan räjähtäessä.
EnglishA ruthless race is in prospect - a madness on the scale of the 19th-century gold rush.
Odotettavissa on armoton kilpailu - 1800-luvun kultarynnäkön kaltainen hullutus.
EnglishSo, for example, if Gold 1 plays a 2 of hearts, everyone else must also play a heart.
Joten jos esimerkiksi Kulta 1 lyö herttakakkosen, muidenkin on lyötävä herttaa.
EnglishThe reason is that the problem is not actually with cyanide but with gold.
Syy tähän on se, että ongelma ei todellisuudessa liity syanidiin vaan kultaan.
EnglishThere must be no careless action regarding a new 'European Gold Coast'.
On vältettävä piittaamatonta toimintaa tällä Euroopan ”uudella kultarannikolla”.
English(RO) The use of cyanides is one of the current gold and silver mining methods.
(RO) Syanidien käyttö on nykyään yleistä kullan ja hopean uuttamisessa.
EnglishIt concerns Rosia Montana, a proposal to construct Europe’s largest gold mine in Romania.
Se koskee Rosia Montanaa, ehdotusta rakentaa Euroopan suurin kultakaivos Romaniaan.
EnglishECB Opinion on an Italian provision on the taxation of the Banca d’Italia’s gold reserves
EKP:n lausunto Italian keskuspankin kultavarantojen verotusta koskevasta säädöksestä
EnglishHowever, gold products exported from the EU to China have a 30% tax levied on them.
EU:sta Kiinaan viedyistä kultatuotteista kannetaan kuitenkin 30 prosentin suuruista veroa.
EnglishThe only future project I am aware of in Europe involving the mining of gold is in Romania.
Ainoa tiedossani oleva tuleva hanke, joka liittyy kullankaivuuseen, on Romaniassa.
EnglishIn the European Union, we only have limited gold mining capacities.
Meillä on Euroopan unionissa vain rajalliset mahdollisuudet kullan kaivamiseen.
EnglishFor the rest, I am indeed in favour of gold coins, and precisely for that reason, Mr Blokland.
Minä muuten kannatan kultaisia kolikoita ja juuri tästä syystä, herra Blokland.
EnglishThis system provides stable exchange rates based on gold which becomes the reference standard.
Siinä valuuttakurssit olivat kiinteitä ja rahan arvon perustana käytettiin kultaa.
English(Laughter) It's a Keynote Gold 84k, and the 84k stands for it had 84 kilobytes of memory.
(Naurua) Se on Keynote Gold 84k, ja 84k tarkoittaa, että siinä on 84 kilotavua muistia.
EnglishCrimes are no longer committed by men with gold teeth or with only one hand.
Rikoksiin eivät enää syyllisty miehet, joilla on kultahammas tai joilta puuttuu toinen käsi.
EnglishI held in my hands 20 kilos of gold produced from mobile phones.
Pidin kädessäni 20 kiloa painavaa kultaharkkoa, joka oli peräisin matkapuhelimista.
EnglishSecondly, will exchange reserves in gold be physically transferred to Frankfurt or not?
Toiseksi, siirretäänkö kultamääräiset valuuttavarannot fyysisesti Frankfurtiin, kyllä vai ei?

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "gold":

gold
Gold Coast