"glowing" - Suomenkielinen käännös

EN

"glowing" suomeksi

volume_up
glow {subst.}
FI

EN glowing
volume_up
{adjektiivi}

glowing (myös: gleaming, luminous, shining)
glowing (myös: aglow, candent, fiery, incandescent)
glowing (myös: laudatory, panegyrical)
glowing
volume_up
kehuva {adj.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "glowing":

glowing
glow

Esimerkkejä "glowing"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIn fact, we had another glowing example of this only a few minutes ago.
Itse asiassa saimme tästä juuri muutama minuutti sitten jälleen erinomaisen esimerkin.
EnglishI am, though, glowing hot in my opposition to the concept of man-made climate change.
Osoitan kuitenkin tulisen vastalauseeni ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta koskevalle käsitteelle.
EnglishFor this reason I will continue to speak in glowing terms about that event, because it was truly a good thing.
Tästä syystä haluan ylistää tätä tapahtumaa, sillä se on todella hieno asia.
EnglishEveryone was glowing with optimism, but it came to nothing.
Kaikki hehkuivat optimismia, mutta se ei johtanut mihinkään.
EnglishAs Ms Harkin said, we often come to this Chamber and cannot be as glowing and look forward to such a good initiative.
Kuten Marian Harkin sanoi, emme saa kovin usein parlamentissa hehkuttaa ja iloita näin hyvästä aloitteesta.
EnglishMr van Mierlo paints all this in the most glowing colours, and I really do wonder whether he actually believes what he is saying!
Herra van Mierlo kuvaa sitä kauneimmin värein, minkä yhteydessä minua kiinnostaa todellakin, että uskooko hän sanomaansa!
EnglishIn European matters, it is always the same: at the time of ratification, fine principles are put forward and their advantages painted in glowing colours.
Euroopan asioissa on pysyvä laki: ratifioinnin yhteydessä esitellään kauniita periaatteita, joiden etuja väläytellään.
EnglishMadam President, can I say I am very pleased to accept the glowing tributes paid to my colleagues for the success achieved at the weekend.
Arvoisa puhemies, voinko sanoa, että olen erittäin iloinen vastaanottaessani kollegoilleni osoitetut ylistyssanat viikonloppuna saavutetun menestyksen vuoksi.
EnglishIt is very easy to say that liberalisation in aviation has been a glowing success, without ever recognising that there is also a negative side.
On varsin helppoa sanoa, että lentoliikenteen vapauttaminen on ollut häikäisevä menestystarina tunnustamatta koskaan sitä, että asialla on negatiivisetkin puolensa.
EnglishOther speakers have referred in glowing terms - and rightly so - to the value of the Erasmus exchanges and the school networking which these programmes provide.
Muut puhujat ovat puhuneet hehkutellen - ja aivan oikeutetusti - näiden ohjelmien mahdollistamien Erasmus-vaihtojen ja koulujen verkostoitumisen merkityksestä.
EnglishBut, since the report refers at several points to the Treaty of Lisbon in glowing terms and in the hope that it will soon be ratified, we have chosen to vote against the report in its entirety.
Mietinnön useissa kohdissa viitataan innokkaasti Lissabonin sopimukseen ja toivotaan, että se ratifioidaan pian, joten päätimme äänestää koko mietintöä vastaan.
EnglishFirst, I should like to endorse in the most glowing terms possible the encomium that he delivered to my colleague, Commissioner Lamy, for the way he conducted these negotiations.
Ensiksi haluaisin ilmaista tukeni mahdollisimman hehkuvin sanoin ylistyspuheelle, jonka hän osoitti kollegalleni, komission jäsen Lamylle tavasta, jolla hän johti näitä neuvotteluja.
EnglishIn conclusion, allow me to give you a wonderful quote from Alphonse Karr: 'A lover is almost always a man who, having found a glowing coal, puts it in his pocket believing it to be a diamond.'
Lopuksi haluaisin lausua mainion sitaatin Alphonse Karrilta: ”rakastaja on melkein aina mies, joka hehkuvan hiilen löydettyään laittaa sen taskuunsa uskoen, että se on timantti.”