EN

glory {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
glory (myös: distinction, honour, honor)
The saying goes: ‘Glory to the victor, honour to the vanquished!’
Kuten sanotaan, "ylistys voittajalle, kunnia voitetulle".
Taoiseach, your success in this area has become your and our crowning glory.
Arvoisa , menestyksestänne tässä asiassa on tullut teille ja meille kunnia-asia.
Such glory was possible only thanks to the constant battle that Portugal has always fought - from its birth and throughout its history - to uphold its independence.
Tämä kunnia johtuu siitä, että Portugali on taistellut syntymästään alkaen ja koko historiansa ajan itsenäisyytensä säilyttämisen puolesta.
glory (myös: glamour, gleam, grandeur, lustre)
glory (myös: fame, kudos, name, note)
glory
glory (myös: popularity)
2. Uskonto

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "glory":

glory

Esimerkkejä "glory"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishBut in fact, Christians, too, glory in the fact that they have surrendered to God.
Mutta tosiasiassa kristitytkin hellästi ylistävät antautumistaan Jumalalle.
EnglishSome Member States have not covered themselves with glory in these matters in the past.
Eräät jäsenvaltiot eivät ole aikaisemmin toimineet ansiokkaasti tässä asiassa.
EnglishIt cannot regain the glory on the world stage which it once enjoyed.
Se ei voi enää saavuttaa maailmassa sellaista mahtiasemaa, joka sillä ennen oli.
EnglishNevertheless, I do not think Parliament has exactly covered itself with glory.
Siitä huolimatta olen sitä mieltä, että se ei ole koitunut parlamentille mitenkään kunniaksi.
EnglishBasking here in the glory of the role of forerunner will not achieve a great deal.
Edelläkävijän asemalla paistattelulla ei saada paljoakaan aikaan.
EnglishHow can he glory in being the originator of such a disastrous decision?
Miten hän voi ylpeillä olevansa näin haitallisen päätöksen alkuunpanija?
EnglishTheir election is the crowning glory of the democratisation process in Taiwan.
Heidän valintansa oli Taiwanin demokratisointiprosessin kruunu.
EnglishThe EU has not exactly covered itself in glory in this almost endless debate.
Unioni ei ole tässä lähes loputtomassa väittelyssä suinkaan saanut yksinomaan mainetta ja kunniaa.
EnglishAs the crowning glory of God's creation, every human being is unique and invaluable.
Jumalan luomakunnan kruununa jokainen ihminen on ainutkertainen ja hänen arvoaan on mahdotonta laskea.
EnglishParliament is fighting for its competence not for the sake of this House's pride and glory.
Parlamentti ei puolusta toimivaltaansa oman kunniansa tähden.
EnglishIt is true that the introduction of the euro is the crowning glory of the internal market.
On totta, että euron voimaantulo kruunaa yhtenäismarkkinat.
EnglishAs far as reducing transport emissions is concerned, the European Union has not exactly covered itself in glory.
Liikenteen päästöjen vähentämisessä Euroopan unioni ei varsinaisesti ole loistanut.
EnglishParliament has not exactly covered itself with glory.
Parlamentti ei ole toiminut asiassa kovinkaan kunniakkaasti.
EnglishFor Madeira, they will honour their history and through their work, they will strive for and attain happiness and glory.'
He kunnioittavat Madeiran historiaa ja pyrkivät työllään saavuttamaan onnea ja kunniaa."
EnglishLike it or not, it is not the path of glory it aspired to be for the citizens of the Member States.
Halusipa se tätä tai ei, se ei edusta jäsenvaltioiden kansalaisille sitä säteilevää tietä, joka se haluaisi olla.
EnglishIt is also the crowning glory of all the tireless hard work done by some of our colleagues.
Haluaisin mainita kollegani Karl-Heinz Florenzin, joka on ehdottomasti ollut esitaistelija ja aloitteentekijä tässä asiassa.
EnglishYet today's European Union embraces the history of all of Europe, with all its glory and woes.
Kuitenkin nykypäivän Euroopan unioni sisällyttää piiriinsä koko Euroopan historian, kaiken sen kunnian ja huolien kanssa.
EnglishMr President, European transport policy is not really a page of glory in the annals of the European Union.
Arvoisa puhemies, Euroopan unionin liikennepolitiikka ei todellakaan ole maineteko Euroopan unionin aikakirjoissa.
EnglishEven now they want to garner for themselves the glory that flows to each nation state from the medals won there.
Jopa tuolloin he haluaisivat saada itselleen kullekin kansallisvaltiolle kuuluvan kunnian saaduista mitaleista.
EnglishYour time of glory in the Presidency may have come to an end in the European Union, but your responsibility has not.
Teidän kunnian aikanne Euroopan unionin puheenjohtajana lienee päättynyt, mutta vastuunne ei ole päättynyt.