"glorious" - Suomenkielinen käännös

EN

"glorious" suomeksi

EN

glorious {adjektiivi}

volume_up
glorious (myös: proud)
Mr President, you are the representative of a nation that is small in size but so very glorious in terms of its immense history.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, te edustatte pientä kansaa, jolla on valtava, kunniakas menneisyys.
glorious (myös: gay, sunny)

Esimerkkejä "glorious"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis, while the Chinese leader is currently on a glorious tour of the European Union.
Kiinan johtaja taas on juuri nyt kunniakkaalla Euroopan unionin kierroksella.
EnglishIt's "glorious," a word we usually reserve for something like a religious experience.
Vaan "autuaallinen", sana, jota tavallisesti käytetään uskonnollisesta kokemuksesta
EnglishAnd I'll give you another story -- Egypt, the most hidden, glorious success in public health.
Toinen tarina Egyptin kansanterveyden kätketyimmästä, loistavimmasta menestyksestä.
English   Mr President, Iran is a great country with a glorious past.
   Arvoisa puhemies, Iran on suuri maa, jolla on loistokas menneisyys.
English(NL) Madam President, the glorious date of 9 July approaches.
(NL) Arvoisa puhemies, 9. heinäkuuta lähestyy juhlallisuuksineen.
EnglishHere, he gives a glorious, live reprise with backstory and violin accompaniment by Hannah Epperson.
Tässä hän tulkitsee sen uudelleen upeasti, taustatarinan ja Hannah Eppersonin viulusäestyksen kera.
EnglishIf this was a glorious success, I would be fascinated to know your definition of a failure.
Jos tämä oli loistelias menestys, minua kiinnostaisi tietää, mikä teidän mielestänne on sitten epäonnistuminen.
EnglishThis is certainly not a glorious chapter in the annals of the Council.
EnglishSoothe your senses with glorious photos of flowering Japanese cherry trees in this free Windows theme.
Rauhoita mielesi kukkivien japanilaisten kirsikkapuiden upeilla valokuvilla tässä maksuttomassa Windows-teemassa.
EnglishI am the first to confess that I do not think this is a very glorious suggestion but it is a pragmatic one.
Tunnustan ensimmäisenä, että mielestäni tämä ei ole kovinkaan ihmeellinen ehdotus, mutta se on järkevä ehdotus.
EnglishIt is unlikely to have a beginning, a middle and a glorious end, with surrender documents and peace treaties.
Sillä ei todennäköisesti ole alkua, keskivaihetta tai kunniallista loppua antautumisineen ja rauhansopimuksineen.
EnglishMr President, you are the representative of a nation that is small in size but so very glorious in terms of its immense history.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, te edustatte pientä kansaa, jolla on valtava, kunniakas menneisyys.
EnglishHe had had 20 minutes of glorious music.
Hän oli kuunnellut 20 minuuttia loistavaa musiikkia.
EnglishOur glorious African intervention leaves two million people in exile and half a million dead.
Mahtavasta afrikkalaisesta väliintulosta huolimatta kaksi miljoonaa ihmistä on paennut kodeistaan ja puoli miljoonaa ihmistä on kuollut.
EnglishI think the Western tradition shows us one glorious alternative, and that is tragedy.
Onko tälle olemassa vaihtoehtoa? Uskon, että länsimaisessa perinteessä on yksi suurenmoinen vaihtoehto. Ja se on tragedia.
EnglishWhat the Council adopted in June, I have to say, is by no means a glorious chapter in the history of Europe's social model.
Minun on sanottava, että se, mitä neuvosto hyväksyi kesäkuussa, ei ole mitenkään loistokas luku eurooppalaisen sosiaalimallin historiassa.
EnglishIt was a glorious experience."
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the 1996 budget year was certainly not a glorious chapter in the history of the European Union.
Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, varainhoitovuosi 1996 ei todellakaan ollut maineikkaimpia vuosia Euroopan unionin historiassa.
EnglishThe youth of the 1930s were a glorious page in European and world history, travelling to Spain to defend democracy of their own accord.
1930-luvun nuoriso edusti upeasti Euroopan ja maailman historiaa, se matkusti vapaaehtoisesti Espanjaan puolustamaan demokratiaa.
EnglishIt was a glorious experience."

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "glorious":

glorious