"to get down" - Suomenkielinen käännös

EN

"to get down" suomeksi

EN to get down
volume_up
{verbi}

Esimerkkejä "to get down"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe must get down to work straightaway and look upon this as a long-term challenge.
Meidän on ryhdyttävä heti töihin ja suhtauduttava asiaan pitkän aikavälin haasteena.
EnglishI met one Vice-President running down to get his card as he had left it behind.
Tapasin erään varapuhemiehistä juoksemassa alakertaan hakemaan unohtunutta korttiaan.
EnglishIt is crucial, however, that a new Commission finally be able to get down to work.
On kuitenkin ratkaisevan tärkeää, että uusi komissio voi lopultakin aloittaa työnsä.
EnglishEither we just talk about a Europe of solidarity or we get down to creating it.
Joko vain puhumme yhteisvastuullisesta Euroopasta tai alamme todella luoda sellaista.
EnglishLet us get down to work, together with the Court of Auditors and the Commission.
Tarttukaamme työhön, yhdessä tilintarkastustuomioistuimen ja yhdessä komission kanssa.
EnglishWe have taken the necessary step and the institute is now ready to get down to work.
Olemme ottaneet välttämättömän askeleen, ja instituutti on valmis ryhtymään työhön.
EnglishIf you wanted to get them to sit down, you ought to have wielded the gavel.
Jos halusitte heidän istuutuvan, teidän olisi pitänyt heiluttaa puhemiehen nuijaa.
EnglishNow we have to get down to work, look at the substance and deliver results.
Nyt meidän on ryhdyttävä työhön, tarkasteltava pääkohtia ja saatava aikaan tuloksia.
EnglishWe do not want to get bogged down in other types of issue. We want an end to such fraud.
Emme halua juuttua muihin kysymyksiin, vaan haluamme tällaisten petosten loppuvan.
EnglishLet us support it as broadly as possible and get down to work to implement it.
Annetaan sille mahdollisimman laaja tuki ja ryhdytään toteuttamaan sitä.
EnglishWe need to get the unemployment rate down for women, men, young people and older people.
Meidän on laskettava naisten, miesten, nuorten ja ikääntyneiden työttömyysastetta.
EnglishThere is, in short, a great deal to be done, and I suggest we get down to work.
Lyhyesti sanottuna on paljon tehtävää, ja ehdotan että ryhdymme töihin.
EnglishIndeed, the EU will not get down to the real work until after the decision in New York.
EU ei siis ryhdy toimiin tässä asiassa ennen New Yorkissa tehtävää päätöstä.
EnglishIt was not easy, but we do now have the chance to get down to work straight away.
Se ei ollut helppoa, mutta nyt meillä on tilaisuus käydä heti toimeen.
EnglishIn this respect, we must stop hesitating and finally get down to action.
Meidän on sen osalta lakattava epäröimästä ja ryhdyttävä viimeinkin toimeen.
EnglishLadies and gentlemen, I think it is really necessary and urgent to get down to basics.
Arvoisat kollegat, minusta tuntuu välttämättömältä ja kiireiseltä mennä asian ytimeen.
EnglishLet us then get down to enacting the European Charter for SMEs, too.
Meidän on hyväksyttävä myös pieniä yrityksiä koskeva eurooppalainen peruskirja.
EnglishI hope we do not get bogged down, for example, in whether it is to be eight or nine hours.
Toivon, ettemme juutu esimerkiksi siihen, onko sopiva aika kahdeksan vai yhdeksän tuntia.
EnglishAlong with colleagues, I will get down to this work, with an open mind and with diligence.
Ryhdyn kollegoiden kanssa tähän työhön avoimin mielin ja tunnollisesti.
EnglishOnce we have this information, we can, of course, get down to discussions.
Saatuamme nämä tiedot voimme tietysti ryhtyä keskustelemaan niistä.