"to get at" - Suomenkielinen käännös

EN

"to get at" suomeksi

EN

to get at {verbi}

volume_up
Yet is it not true that, if it is possible to abduct a child, it is also possible to get hold of his or her passport?
Eikö ole kuitenkin totta, että jos on mahdollista siepata lapsi, on myös mahdollista päästä käsiksi hänen passiinsa?
The new planned ESDP mission in Somalia, once again, will not get to the root of the problem, but merely deal with the symptoms.
Uudella, suunnitteilla olevalla ETPP:n Somalian-operaatiolla ei taaskaan päästä käsiksi ongelman syihin vaan hoidetaan pelkkiä oireita.
We are extremely annoyed that this subject has been repeatedly put off by the Commission, and that they quite simply do not get round to it.
Me olemme erittäin vihaisia siitä, että tätä aihetta siirretään komissiossa aina eteenpäin ja että asiaan ei yksinkertaisesti päästä käsiksi.
to get at (myös: to jut out, to reach)

Esimerkkejä "to get at"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishYou'll need the homegroup password, which you can get from any homegroup member.
Tarvitset kotiryhmän salasanan, jonka saat keneltä tahansa kotiryhmän jäseneltä.
EnglishAnd, again, a EU standard-size, real person, so you get some sense of the scale.
Taas, EU-standardikokoinen oikea henkilö, jotta saatte käsityksen mittakaavasta.
EnglishYes, the Commissioner was quite right to refer to the obligation to get results!
Arvoisa komission jäsen, mainitsitte tulosvelvoitteen. Miten oikeassa olettekaan!
EnglishEverybody will get the blame; everybody else will be blamed for the uncertainty.
Kaikki muut saavat syyn niskoilleen; aivan varmaan siitä syytetään kaikkia muita.
EnglishThe European Union is willing to get involved here and provide humanitarian aid.
Euroopan unioni on halukas toimimaan asiassa ja tarjoamaan humanitaarista apua.
EnglishI look forward to working with the committee to get to the bottom of this issue.
Odotan yhteistyötä valiokunnan kanssa, jotta tästä asiasta päästään selvyyteen.
EnglishIt is interesting to hear the Commission say that they should not get involved.
On mielenkiintoista kuulla, että komission mukaan sen ei pitäisi puuttua asiaan.
EnglishWill we now get to see what documents really exist and which ones are sensitive?
Nyt näemme, mitä asiakirjoja todella on olemassa, ja mitkä ovat arkaluonteisia.
EnglishAs someone stated, it has taken quite a while to get 27 Member States to ratify.
Kuten joku sanoi, 27 jäsenvaltion saaminen ratifioimaan on kestänyt sangen kauan.
EnglishThat would get you to the moon, and most people now would like you to stay there.
Se riittää kuumatkaan, ja nyt suurin osa ihmisistä toivoisi teidän jäävän tänne.
EnglishYou will get another chance during the second reading of the budget in December.
Joulukuussa talousarvion toisen käsittelyn yhteydessä saatte uuden tilaisuuden.
EnglishThe programme will now finally acquire a legal basis and actually get under way.
Ohjelma saa nyt viimein oikeudellisen perustan ja pääsee toden teolla käyntiin.
EnglishWhat is the purpose of a single market if we fail to get it properly completed?
Mikä on sisämarkkinoiden tarkoitus, jos emme saa niitä toimimaan asianmukaisesti?
EnglishI believe it is one that both the EU and Korea can win if we get the right deal.
Uskon, että sekä EU että Korea voittavat, jos saamme aikaan oikean sopimuksen.
EnglishThey are forced to sell all they have so that their loved ones can get better.
Heidän on myytävä kaikki omistamansa, jotta heidän rakkaimpansa voivat parantua.
EnglishThe loyalty of this House, as Elmar Brok has said, is to get enlargement in place.
Kuten jäsen Brok totesi, parlamentti on sitoutunut laajentumisen toteuttamiseen.
EnglishGet big sound out of a thin, light PC so your movies sound as good as they look.
Hyvä äänentoisto, joten elokuvat kuulostavalta yhtä hyviltä kuin näyttävätkin.
EnglishTourists who are delayed for an hour would get a present of a hundred guilders!
Matkailijat, joiden matka viivästyy yhden tunnin, saavat lahjaksi 100 guldenia!
EnglishWith Parliament supporting me, I am sure we will, so we can get this into being.
Parlamentin tuella olen varma siitä, että onnistumme, että saamme sen perustettua.
EnglishWe have a compromise here and in any compromise we do not all get what we want.
Me olemme tehneet kompromissin, ja kompromississa kaikki eivät saa haluamaansa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to get at" suomeksi

at prepositio
to pick at verbi
to come at verbi
to drive at verbi
to have a crack at verbi
to jump at verbi
get off interjektio
get out of here interjektio
to gnaw at verbi
Finnish
to arrive at verbi
Finnish