"gavel" - Suomenkielinen käännös

EN

"gavel" suomeksi

volume_up
gavel {subst.}
FI

EN gavel
volume_up
{substantiivi}

gavel (myös: bludgeon, cudgel, mallet, maul)
volume_up
nuija {subst.}
I see that the gavel is going down very quickly when I am speaking, Mr President!
Arvoisa puhemies, huomaanpa, että nuija kolahtaa nopeasti, kun minä olen saanut suunvuoron!
I see that the gavel is about to come down; in this House, time is the most important thing.
Huomaan, että nuija on kopsahtamassa alas. Tässä parlamentissa aika on kaikkein tärkeintä.
I notice that the gavel is going down after exactly one minute, and not 30 seconds later, as it has done for everyone else.
Huomaan, että nuija kolahtaa tasan minuutin kuluttua, eikä vasta 30 sekuntia myöhemmin, kuten kaikkien muiden kohdalla.

Esimerkkejä "gavel"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishYou can put your gavel down now, Mr President, because I have finished on time.
Arvoisa puhemies, voitte laskea nuijanne, sillä päätän puheenvuoroni ajoissa.
EnglishIf you wanted to get them to sit down, you ought to have wielded the gavel.
Jos halusitte heidän istuutuvan, teidän olisi pitänyt heiluttaa puhemiehen nuijaa.
EnglishThat is why - in spite of what the clock said - I did not use the gavel to stop you.
Näin ollen - vaikka aika onkin jo kulunut umpeen - en ole käyttänyt nuijaa.
EnglishI would be grateful if the President did not use the gavel before my time was up.
Olisin kiitollinen, jos puhemies ei käyttäisi nuijaansa ennen kuin puheaikani on loppunut.
EnglishI will not bang my gavel, I will not beg and I do not want to be misunderstood.
En lyö nuijaani, en anele enkä halua, että minut ymmärretään väärin.
EnglishThe use of my gavel was not aimed at you but at an MEP who was trying to interrupt you.
Nuijan isku ei ollut tarkoitettu teille, vaan kollegalle, joka yritti keskeyttää teidät.
EnglishI actually had one second of my speaking time left when the President brought his gavel down.
Minulla oli itse asiassa sekunti puheajastani jäljellä, kun puhemies löi nuijalla pöytään.
EnglishI can watch the US Senate on television gavel-to-gavel. But not the European Parliament.
Voin katsella televisiosta USA:n senaatin kaikkia päätöksentekovaiheita, mutta en Euroopan parlamenttia.
EnglishThis is the first time that Austria wields the presidential gavel.
Itävalta käyttää nyt ensimmäistä kertaa puheenjohtajan nuijaa.
EnglishIndeed, as you well know, when in the Chair, I am strict with the gavel but lax with the clock.
Olen puhemiehenä, kuten tiedätte oikein hyvin, ankara nuijan kanssa mutta hyvin heikko kellon kanssa.
EnglishAnd on that note, Mr President, I shall obey your gavel.
Arvoisa puhemies, tottelen nuijaanne ja päätän puheenvuoroni tähän.
EnglishI have finished, and there is no need for you to use your gavel.
Olen lopettanut, eikä teidän tarvitse käyttää nuijaanne.
EnglishThe last bit, that was hardly audible because the President was hammering away with his gavel, fits in with this report.
Puheeni loppu, joka tuskin kuului puhemiehen takoessa pöytää nuijallaan, sopii tähän mietintöön.
EnglishLikewise, it is a man that strikes the gavel of the President of the European Parliament and a man that is Chairman of most of the parliamentary committees.
Niin ikään parlamentin puheenjohtajan nuijaa heiluttaa mies, kuten useimman parlamentin valiokunnankin.
EnglishI thought you were finishing, then suddenly you continued your speech, so I did not know whether or not to bang the gavel.
Luulin, että olitte jo lopettamassa, mutta sitten te äkkiä jatkoittekin puhettanne, enkä tiennyt olisiko minun pitänyt kopauttaa nuijaa vai ei.
EnglishI am told – I did not hear you say – that I was lucky that you had not used the gavel earlier because I was saying things that were untrue.
Minulle kerrottiin – en kuullut teidän sanovan niin – että olin onnekas saadessani puhua niinkin pitkään, koska puhuin perättömiä.
EnglishWhen the time which you have allotted is up then I inform you, respectfully but clearly, with a couple of little taps with my gavel on the bench.
Kun olette ylittänyt teille varatun ajan, huomautan teitä siitä ystävällisesti kopauttamalla nuijalla parisen kertaa pöydälle.
EnglishYou will recall that at the end of my allotted one minute of speaking time earlier today, I noticed you had the gavel poised at 59 seconds.
Muistanette, että minulle aiemmin tänään annetun yhden minuutin puheajan lopussa huomasin, että kohotitte nuijaa 59 sekunnin kuluttua.
EnglishI will finish, so that you do not strike the gavel, by saying that, in his speech, Mr Van den Broek was very constructive and very modest.
Lopetankin tähän, jotta teidän ei tarvitse kopauttaa nuijaa sanoen, että herra van den Broekin puheenvuoro oli hyvin myönteinen ja maltillinen.
EnglishLet us not bring in more, let us not dilute, let us be focused, let us get the job done - and Mr President, save your gavel for another time!
Älkäämme tuoko mukaan lisää, älkäämme heikentäkö ehdotuksia, keskittykäämme, tehkäämme työmme - ja arvoisa puhemies, säästäkää nuijanne toiseen kertaan!